Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Christianias Fremtid

I dag er det bygningsstyrelsen som administrerer området, og på deres Christiania portal linkes der til historien og aktuelle tiltag.

Den 5. juni 2013 er særloven ophævet. Aftalen som indgået i 2011 skal sikre, at Christianiaområdet udvikles til et åbent, rekreativt, bilfrit og bæredygtigt kvarter i København, med plads til at en anderledes livsform.

Fonden, som aftalen er indgået med, skal tilgodese tilgængelighed for offentligheden, forbedre boligerne og friarealerne, skal tage miljøhensyn samt sikre de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Der er derfor ikke længere behov for en særlov til at regulere området. Forslag til lov L 179 om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet er trådt i kraft.

Den 1. juli 2012 underskrev Fonden Fristaden Christiania købs- og lejekontrakterne, og indbetalte første afdrag på 52 mio. kroner. Christiania overdrages dermed juridisk til Fondens forvaltning. Købssummen er sikret af statsgaranterede lån. Den fredede del af området lejer fonden i 30 år for seks mio. kroner årligt.

I aftalen mellem staten og Christiania fremgår det, at begge parter er »enige om, at boligtildelingen på Christiania skal være åben og gennemskuelig«. Området skal være bilfrit.

Reelt overgår den fremtidige styring til Christianias Selvforvaltning, som Fonden forhandler med, men i praksis er uden indflydelse på. Der foreligger i oktober 2012 ikke noget officielt om boligfordelingen og huslejestørrelser. Det har været fremme at de større boliger skulle huse flere personer for på den måde at skaffe en bedre økonomi, som er nødvendig til husleje og de mange vedligeholdelses forpligtigelser.

Fonden Fristaden Christiania har fra start frasagt sig at ville tage ansvar for den kriminelle hashandel, som Venstre efter Retsudvalgets besøg den 7. juni 2012 nu forlanger de skal. Læs også om Fonden her.

Fonden har heller ikke blandet sig i debatten om trafikrenoveringen af Prinsessegade uagtet, at Fristaden er bilfrit område, hvor Pusher Streets aktiviteter er hovedproblemet i den daglige trafikafvikling.

Retsudvalgets besøg den 7. juni 2012 medførte at politiet igangsatte en ny strategi i september 2012 som omtales nedenfor. Læs mere nedenfor.

6. marts 2013. Borgermøde i beboerhuser. Se nedenfor

Christinia loven afskaffes : Forslag til lov om anvendelse af Christiania området. Loven ophæver Christianialoven og skal træde i kraft den 15. juli 2013. Området skal uændret være grønt og bilfrit.

Lovforslaget : For at give Fonden en rimelig mulighed for at bringe forholdene i orden efter overtagelsen pr. 1. juli 2012, er det aftalt mellem staten og Fonden, at Fonden har en periode på 1 år frem til den 1. juli 2013 til at etablere en faktisk tilstand, der opfylder formålene med påbuddene. Efter udløbet af denne henstandsperiode vil staten i henhold til aftalen kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Fonden, såfremt Fonden ikke har opfyldt sine forpligtelser vedrørende de pågældende byggerier. Det er ikke hensigten med ophævelsen af christianialoven, at Fonden skal frigøres fra denne aftalemæssige forpligtelse, selv om påbuddene efter lovens ophævelse ikke længere kan forfølges administrativt over for dem, der er ansvarlige for de pågældende byggerier.

Foreløbig mangler der 75 millioner i kassen, og udover at forstærke barrikaderne og slås med politiet, så er der frem til marts 2013 vist ikke så meget.

Fondens tilblivelse.

Som led i regeringsdannelsen den 3. oktober 2011 skiftede Slots- og Ejendomsstyrelsens (SES) opgaver ressort, og de fremtidige forhandlinger har holdt flyttedag. Kontorlokaler til Klimaministeriet, og slotte og haver til Kulturministeriet. I den forbindelse er en ny styrelse i Kulturministeriet blevet etableret under navnet Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE). SES.dk fakta med links og information om Christiania kan ses i en periode inden de nedlægges. SES' fakta sider om forhandlingsforløbet og aftalen i 2011 med udkast til Fristadens vedtægter.

Juni 2012 : 30/06 står folkeaktiebarometret på 8.7 mio. kroner. Fonden skal ialt rejse 85 millioner kroner. Realkredit Danmark har imidlertid stillet et statsgaranteret realkreditlån på 55 mio. kroner.

Januar 2012: Fonden har iflg. egen hjemmeside udstedt folkeaktier for 6,5 mio. kroner. Februar 2012: Fonden havde indsamlet 6,6 mio. kroner og det forventes ikke længere at Fonden kan klare købet uden hjælp udefra.

Fondens bestyrelse er udpeget i efteråret 2011. Frem til april 2012 pågår derfor en indsamling som skal gøre det muligt at realisere købet. Fristen for betaling er udskudt til 1. juli 2012.

Folkeaktier. Salget starter mandag den 26.09 kl. 16.00.

21.09.2011. Christiania kan ikke selv rejse de millioner som skal til for at købe området af Staten, og de har brug for (nød) hjælp og vil rejse 76 mio. kroner i folkeaktier, som skal til for at indgå aftalen fra 2011. Dermed kan der opstå et problem om ejerforhold, det nævnte juridiske problem om ejerforhold, for hvordan kan man købe en (folke) aktie, hvis den er uden værdi. En indehaver af en folkeaktie får nemlig ikke hverken skøde, indflydelse eller afkast, så der er reelt set tale om en organiseret indsamling, som skal støtte Fonden Fristaden Christiania, som vist ikke vil få den den store indflydelse på Selvforvaltninen.

Efter 7 års tovtrækkeri (Lov 205 2004 - 2011) mellem SES og Christiania blev Christiania på et fællesmøde i juni 2011 enige om, at oprette en Fond, som skal frikøbe dele af området, og udleje andre. Fonden skulle oprindelig overtage den 1. april 2012, men den ny SRSF regering, som kom til i september 2011, udskudte fristen til den 1. juli.

Politiets Pusher Street strategi 2012

12. december 2012.

Som en opfølgning på anholdelser tirsdag aften, efter stenkastende hætteklædte personer havde angrebet politiet under en aktion på Fristaden, har Task Force Pusherstreet onsdag i løbet af dagen foretaget flere aktioner på Christiania, hvor bl.a. den 26-åriges bopæl blev ransaget. Der blev beslaglagt 3 pebersprays, en ulovlig kniv, en totenschlæger, 10 kraftige kanonslag, tre militære røgbomber og en mindre mængde hash. Desuden ransagede politiet en anden adresse, hvor en 49-årig efterlyst kvinde blev anholdt.

Ifølge politiet er der tale om organiserede kriminelle, som forsøger at skræmme politiet ud af Fristaden og Pusher Street med livsfarlige bomber.

- Vores hidtidige indsats har vist, at kriminelle med tilknytning til Pusherstreet ved de seneste politiaktioner har øget modstanden mod politiet. Der kastes sten og kraftige kanonslag mod politifolkene (hvilket der nu ikke er noget nyt i, red.). Dette er helt uacceptabelt og vi har med gårsdagens anholdelser understreget, at der vil blive skredet hårdt ind overfor lignende angreb, siger vicepolitiinspektør Poul Kjeldsen. Aktioner.

- Vi vil også gerne sende det signal til Christianitterne, at de må se at få styr på det her, siger Poul Kjeldsen.

Politiet har efter den megen polemik i kølvandet på Retsudvalgets besøg og de to overfald i juni 2012 fremlagt en ny Christiania strategi.

Den 6. september 2012 blev beslaglagt 350 gram hash under en aktion. Langt de fleste havde købt under 10 gram og fik derfor en bøde på 2.000 kroner. Anden gang, de bliver taget med hash, koster det 3.000 kroner, mens bøden stiger til 4.000 kroner ved tre eller flere. Som det fremgår nedenfor har der tidligere ofte været sammenstød, men indtil videre har Task Forcen ikke mødt modstand.

Politiets Christiania strategi - Jyllandsposten.

Justitsminister Morten Bødskov mener at "der er kommet betydeligt mere pres på hashhandlen i København de seneste år". Københavns Politi beslaglagde i 2011 1352,84 kilo hash i 2011 mod blot 221,45 kilo i 2007.

Gadeprisen for en færdigrullet joint eller et enkelt gram hash ligger i dag på omkring 40-50 kroner, men fremover vil politiet foretage flere kontroller i området omkring Christiania, og priserne risikerer at stige. Bøden for besiddelse af blot én joint er ifølge politiet på 2.000 kroner, ligesom ejeren får en plet på straffeattesten. Den nye linje fra politiet falder sammen med, at ejerskabet af Christiania søndag bliver overdraget til 'Fonden Fristaden Christiania'.

Fredag den 30. marts 2012 kunne man i avisen læse, at en enkelt hashbod på Christiania omsætter for 100.000 dagligt : "Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for opbevaring af ikke under 1.160 kilo hash over en periode på 15 måneder og salg af cirka 2,5 kilo hash og 500 gram skunk dagligt i samme periode, men byretten fandt det alene bevist, at der var solgt 90 kilo hash over en periode på et halvt år."

til toppen

Episoder

4. juli. Pusher Street Taskforce har beslaglagt 250 kilo hash bestemt for Christiania i Rødovre

21 - 22 juni var på flere måder en belastning for beboerne. En gadefest i Prinsessegade fredag, som ingen deltog i, gik ud over beboerne, og lørdag var gaden proppet til med biler som følge af udspring fra Operaen. Om natten blev en taxichauffør foran hovedindgangen stukket ned med kniv og senere på natten var der endnu to knivoverfald ved Café Nemoland. I den sidste sag har en mand meldt sig selv.

2. juni 2013. Under Distortion festen blev stjålet 15 kilo hash fra en Christiania Pusher, skriver Politiken, som synes at være godt informeret om netop hashmarkedet. Ny beslaglæggelser i maj 2013 af knive mm.

27. april. En 21-årig mand blev natten til lørdag overfaldet af en gruppe på 5-6 gerningsmænd i Bådsmandsstræde ved Fredens Ark. MX

Frank Jensen og S foreslår Fri Hash, og til formålet skal bruges mange hundrede millioner skattekroner på at købe hash. Udsalgspriserne skal kunne konkurrere med markedspriserne. Det vil nogen sikkert kalde for iværksætterstøtte... ude af kontrol. Det er ikke for at tjene penge, forsikrer S, men for at? Tilgodese sit eget behov? Hvem ved.

Marts 2013. Politiet har 20 gange sigtet bilister for at køre i narkopåvirket tilstand. Flere er gengangere. Det oplyses, at Task Force Pusherstreet i marts har fundet fem pistoler, og 49 krysantemumbomber. 70 personer er blevet noteret med joints eller andre rusmidler i lommen. To sigtetelser er rejst for salg af hhv. 12 kilo hash og 10 kilo skunk.

Den 11. april har politiet fundet 13,3 kilo hash i kælderen under Tinghuset.

7. marts. Libaneser trak sin kniv ved Hovedindgangen og stak en italiensk turist, som dog er uden for fare.

Marts 2013. På et borgermøde den 6. marts kunne Task Force Pusher Street oplyse at målet er at fjerne den organiserede og åbenlyse hashandel fra området. Christiania på sin side ønsker, at den åbenlyse hashhandel gøres lovlig, men forsikrede om, at en gentagelse af hændelsen, hvor de selv tilkaldte politiet for derefter slås med dem ikke ville gentage sig. Politiets dialog med Christiania foregår gennem Fondens bestyrelse arbejdsgruppe repræsenteret ved Foldschack, men den var efter det oplyste anstrengt og besværlig. En normalisering kan næppe nås til den 1. juli, som det er planen. Der blev informeret om DIN BETJENT - kbh-amager-dinbetjent@politi.dk

Politiet blev angrebet indenfor og udenfor Christiania, og måtte trække pistoler. En episode som fandt sted onsdag den 6. februar under en rutinemæssig aktion først på eftermiddagen. TV 2. Den 28. februar 2013 blev endnu et leverandør netværk, bestående af kontanthjælpsmodtagere og SU studerende, af joints til Christiania optrevlet, og politiet fandt 13,5 kilo pengesedler.

Task Force Pusherstreet har fra september til ultimo 2012 haft 15 aktioner inde på Fristade. I januar 2013 er beslaglagt 14.879 joints, 132 kilo hash og 62 kilo skunk. Med en gennemsnitspris på 50 kr./g og joint til 50 kr./stk. er værdien omkring 17 million kroner. Hertil kommer beslaglæggelse af kanonslag, hvor tre var tilvirket med 400 hardballkugler, 22 ulovlige våben, fra slagvåben til stikvåben, og fem pistoler, hvor de to var skarpladte. 168 narkopåvirkede bilister er blevet fanget af politiets kontrol ved Christiania.

16. janauar 2012. To timer brugte politiet onsdag eftermiddag på at ransage 'Solvognen' og 'Novahuset' begge beliggende på Christiania. Endnu en revolver blev fundet, og iflg. politiinspektør Jørgen Skov beslaglagde politiet mellem 15 og 20 kg hashprodukter, flere tusinde joints og omkring 100.000 kr. Politiet blev mødt af stenkast, kanonslag samt en røggranat. På vej ud var en tilfældig person i skudlinien for et kanonslag, som blev fulgt på vej af en 'spansk rytter', en genstand, som med pigge skal sabotere køretøjer.

10.01.2013. En 41-årig mand anholdt onsdag aften er blevet fremstillet i grundlovsforhør. Han var i besiddelse af 3,5 kilo skunk, et halvt kilo pot, 4.000 jointrør og 32.000 kr. prisen på 1 kilo skunk. I sidste uge beslaglagde politiet større mængder, og i denne uge sammenlagt mere end 90 kilo hash, pot og skunk. »Derudover har vi i den forgangne weekend foretaget anholdelse af 15 besiddere af hash og to besiddere af kokain i randområdet af Christiania, og vi har tage otte paragraf 54'ere med vores nye narkometer«, fortæller Steffen Th. Steffensen til Ritzau. Den 41-årige er foreløbig blevet varetægtsfængslet i 27 dage.

08.01.2013. Morgenfrisk aktion på Fristaden med endnu en indbringende fangst dennegang fundet på Loppen. TV 2

- 72,5 kg hash
- ca. 4 kg pot
- ca. 18 kg skunk
- 12.862 stk. joints
- ca. 0,5 kg marihuana
- 9541 kr.
- 5 pistoler, heraf 3 skarpladte (2 stk. Glock, 1 stk. Heckler og Koch, 1 stk. SigSauer,1 stk. Zastava 45)
- 1750 stk. ammunition
- 2 skudsikre veste
- 35 stk. hjemmelavede kanonslag
- 12 stk. 2 tommers krysantemum-bomber

02.01.2013. Aktion på Christiania. Politiet beslagde 15 kilo hash, 15,6 kilo skunk, 1,6 kilo pot, 4371 joints, 90 gram ICE THC såkaldt super hash, som er en forædlet og meget stærk, 224 gram hashmix, 9 gram hasholie og 105 hashkager, 8.000 kroner, 1 kniv og 1 totenschlæger.

31.12.2012. Mandag eftermiddag herskede et trafikalt kaos i Prinsessegade, og politiet var samtidig kortvarigt i kamp med christianitterne. Tip om salg af ulovligt fyrværkeri gjorde politiet fandt 32 krysantemumbomber. Politiet blev angrebet, og svarede igen med tåregas. TV2. Tirsdag den 29. januar blev en 18-årig mand anholdt af Task Force. Task Force vil ikke fortælle yderligere om sagen nu. Da der stadigvæk er gerningsmænd på fri fod, ønsker jeg ikke at komme nærmere ind på de efterforskningsskridt, der førte til dagens anholdelse, siger Poul Kjeldsen i pressemeddelelsen.

12.12.2012. Stenkastere gik tirsdag aften til angreb på Task Force Pusherstreet. Vicepolitiinspektør Poul Kjeldsen udtaler, at meget tyder at angrebet var planlagt på forhånd. 6-8 mand begyndte at kaste sten ved dem gamle hovedindgang. En person på 26 år var i besiddelse af en peberspray og en kniv, og blev anholdt, selvom en gruppe på 15 - 20 hætteklædte personer forsøgte at gå imellem ham og politiet. Desuden blev en 25-årig mand genkendt af en betjent, idet han ifølge politiet forsøgte at opildne stenkasterne, og han blev senere samme aften anholdt ved sin bopæl på Borups Alle.

En ransagning gav et overraskende resultat, da politiet på bopælen fandt ca. 80 gram kokain, en skarpladt tromlerevolver og en stor mængde designermøbler. Det er helt klart folk, der har forbindelse til Pusher Street, siger Poul Kjeldsen. Vores hidtidige indsats har vist, at kriminelle med tilknytning til Pusherstreet ved de seneste politiaktioner har øget modstanden mod politiet. Der kastets sten og kraftige kanonslag mod politifolkene.

04.12.2012 Politiets Task Force Pusherstreet gør endnu et kup. I alt groede der 635 planter på op til en meter i et gartneri tæt på Christiania. Mængden af skunk svarer omregnet til en sigtelse for omkring 83 kg hash.

Aktionen 1. november 2012. Aktionen 21. november 2012.

I perioden fra 03.09 - 23.11 har Task Force Pusherstreet beslaglagt euforiserende stoffer til en værdi af 18,2 mio. kroner, herunder 340 kilo hash og 13,7 kilo skunk. Der er rejst 26 sager for overtrædelse af våbenloven, våbentyper fordelt på slagvåben, stikvåben, peberspray og strømpistol. I 6 tilælde er der fundet i våben uden ejer, herunder en skarpladt revolver med tilhørende ammunition. Der er rejst 300 færdselssager i randområdet og 146 personer er sigtet for narkokørsel.

Siden den 1. september 2012, og til medio oktober har politiets Task Force udrettet følgende :

Daglig patruljering, i civil og i uniform, og flere aktioner i Pusher Street. Politiet har rejst 183 sager om besiddelse af i alt 2.613 joints, og 13 sager om salg af i alt 86 kilo hash. Politiet har nedskrevet 18 sager om slagvåben, stikvåben, peberspray og en strømpistol, mens seks mere alvorlige våbensager blandt andet handler om beslaglæggelse af en skarpladt revolver med tilhørende ammunition. En betjent er forsøgt påkørt, og 225 færdselssager er skrevet i randområdet til Christiania. Politiet har beslaglagt 95.988,50 kroner, ligesom Task Force Pusherstreet har assisteret Parkering København, der har udskrevet 296 P-bøder, og nu også hash til en markedsværdi på + 4 mio. kroner. Den 15. oktober fandt politiet nemlig frem til 78 kilo hash på Amager, som var bestemt for Pusher Street, men som aldrig nåede frem til sit bestemmelsessted.

September 2012. Indsatsen på Christiania udvides til Prinsessegade og randområderne, og intensiveres fra den 1. september 2012 med indsættelsen af en specialgruppe, en Task Force Pusherstreet gruppe på ca. 60 mand. Indsatsen udvides til at omfatte kunder og leverandører til Pusher Street. I sommeren 2012 skulle flere kunder efter sigende være blevet en del gram hash lettere, og nogle tusinde kroner fattigere, efter at have stødt på Ordensmagtens razziaer i Prinsessegade.

26.10.2012. Politet fandt yderligere 206 kilo hash, som også skulle afsættes i Pusher Street.

15.10.2012. Politiet beslaglagde 78,2 kg hash.

28.07.2012. Et halvt år efter, at tre parkeringsvagter blev udsat for et voldeligt overfald ved Christiania, har Center for Parkering stadig brug for politibeskyttelse. Det kan skabe uro, og derved bliver vi udsat for en unødig risiko, hvis ikke politiet er i nærheden, siger Anders Møller til DR København.Området er det eneste sted i København, hvor parkeringsvagterne har brug for politiets beskyttelse, og ingen tør gætte på, hvor længe det er nødvendigt.

28.06.2012. En amerikansk turist blev taget med et kamera tæt på Pusher Street. Hans kamera blev smadret og personen måtte en tur på skadestuen.

21.06.2012. Berlingske skriver, at Christiania er blevet helle for kriminelle. TV 2 nyhederne har afdækket, at politiet ikke forfølger de kriminelle ind på Fristaden.

07.06.2012. En TV2-journalist blev taget i at filme med skjult kamera på Christiania. Det blev afsløret, at journalisten havde et kamera skjult i et ur. Derefter blev han tvunget til at tage tøjet af, han blev tævet og nøgen blev han jaget ud af Staden. Overfaldet er nu meldt til politiet, skriver TV2 på deres hjemmeside.

Retsudvalget på Christiania besøg den 7. juni 2012.

6. januar 2012 : I rækken af overfald blev 3 parkeringsvagter fredag aften udsat for et brutalt overfald på Refshalevej. Den hårdest medtagne blev af 2 kollegaer slæbt hen i Prinsessegade, hvor en ambulance blev tilkaldt. Episoden skete ud for den Grå Hal, hvor p-vagterne, efter at have uddelt flere parkeringsbøder, blev konfronteret af 8 - 10 mænd, som med køller bankede løs på p-vagterne. Dagen efter, den 7. januar blev 2 betjente i patruljevogn på Refshalevej udsat for stenkast, og i den anledning udtaler Politiet, at problemet er koncentreret omkring det kriminelle miljø på Fristaden.

22.11.2011. En Bombealarm, som viste sig at være falsk alarm.

17.08.2011. Varselsskud affyret under en rutineinspektion af hashmarkedet på Christiania, DR.

17.08.2011. Onsdag aften blokade af Prinsessegade, og bål i affaldscontainere i krydset ved Bådsmandsstræde. Episoden skyldes formodentlig utilfredshed med politiets indsats tidligere på dagen.

13.08.2011. En håndgranat klar til brug fundet i en bagerpose i en opgang overfor Frelser Kirken.

15.06.2011. Knivstikkeri på Staden, politiet tilkaldt.

30.06.2011. Ved en politiaktion op til Roskildefestivalen blev der taget godt seks kg hash, diverse former for skunk og 2.300 joints. Desuden fandt politiet ca. 8000 kroner i kontanter. De fleste af politiets fund blev fundet på jorden, da folk smed varerne, da politiet nærmede sig.

24.06.2011. Roskildefestival og hash fik politiet til at ransage Pusher Street 2 gange. En større mængde hash og joints samt en pistol blev fundet gemt af vejen bag keramikværkstedet.

13.05.2011. Ny politirydning af ulovlige boder i Pusher Street.

06.05.2011. Kl. 21.00 fredag blev en gruppe unge mennesker overfaldet med baseballkøller foran indgangen til Christiania. Ingen ved noget, eller vil sige noget, om hvorfor.

08.04.2011. En betjent trak pistolen som følge af angreb, men episoden forløb uden yderligere dramatik

07.04.2011. Ny episode med stenkast og beslaglæggelser.

26.03.2011. Politiet finder under en ransagning 30 kilo hash og hos en 66 årig christianit 6,5 kilo hash plus en halv million i kontanter.

12.03.2011. På Løvens Bastion blev 24 årige Pedro Al-Neema fundet hårdt såret kl. 20.30. Han var blevet ramt af flere knivstik i brystregionen og døde kort efter. Det formodes, at han havde relationer til Christiania, og hvem husker i den forbindelse ikke drabet i Dronningensgade i 2006. Den 12. september 2012 er en psykisk syg person med kendskab til detaljer om hændelsen, som ikke er fremkommet i pressen, dømt skyldig.

11.03.2011. Vagtleder på Politigården oplyser, at tre politifolk affyrede skarpe skud op i luften i området ved værtshuset Woodstock. »Da de skulle foretage nogle anholdelser, blev de pludseligt angrebet af en gruppe på tyve personer, der kastede massivt med sten«, fortæller vagtlederen.

06.03.2011. Beboerchikane. Skærmydsler og skældsord mellem bilister til hashmarkedet og beboere i Aladdin kvarteret denne søndag eftermiddag. Trafiksituationen rundt om Christiania spidser til.

03.03.2011. Claus Hjort giver Christiania en frist til den 2. maj 2011

18.02.2011. Højesteret har stadfæstet Landsrettens dom.

03.02.2011 Hashhandelen er tilbage i niveau og repræsenterer en milliard omsætning. Videnskab.dk.

15.12.2010. Ny optøjer, ballade, tåregas og kanonslag i Heksekedlen. En alvorlig tilskadekommen. EB.

30.06.2010. SES anmelder Christiania til politiet.

15.06.2010. Ny skudepisode på Christiania. Heksekedlen.

12.06.2010. Fredens Ark skal renoveres for mindst 250 mio. kroner omgående. Enten betaler Christiania eller også skal bygningen rømmes. Politiken

31.05.2010. Staten vil skærpe kursen over for Christiania. Politiken

29.05.2009. Anker Christiania til Højesteret falder aftalen fra 2007 iflg. Finansministeren på gulvet. Finansministeren er den ansvarlige for Christianias fremtid.

28.05.2009. Christiania tabte alle sager ved Østre Landsret, men har besluttet, at anke til Højesteret.

02.04.2009. Domsafsigelsen er udsat pga. de mange individuelle sager som er under behandling. I lokaludvalgets referat fra mødet den 26. marts om en udtalelse til pressen kan man læse, at et flertal af medlemmerne ikke ønsker at tage klart afstand fra Pusher Streets kriminelle miljø, og den vold som udøves i forbindelse med demonstrationer fx i forbindelse med Cigarkassens nedrivning maj 2007.

19.11.2008. Kammeradvokaten afsluttede i byretten: Christiania har aldrig fået varig brugsret.

03.11.2008. Retssagen er igang, og strækker sig over de næste 12 dage.

28.10.2008. Christianshavns Vold skal ikke udvikle sig til et parcelhuskvarter. Førstesalen på huset ved Volden, Vadestadet, blev derfor på SES foranledning, med en fogedretskendelse, revet ned.

10.10.2008. I dagbladet Politiken, hvis lederskribent har kritiseret lukningen af Pusher Street i 2004, og SES for manglende forhandlingsvilje, skriver Finansminister Lars Lykke Rasmussen i en kommentar, at SES har fulgt anvisningerne i Christiania loven, og når Landsrettens afgørelse foreligger er Christiania velkommende tilbage til forhandlingsbordet.

03.10.2008. Christianias advokat frafalder kravet om hævd på ejendomsretten, et krav advokaten selv har opfundet, og fastholdt gyldigheden af igennem flere år. Kravet om brugsret fastholdes.

30.09.2008. Christianias plan, at en af Christiania udpeget statsstøttet Fond skal eje og drive området på præmisser, som ikke lever op til loven om normalisering, er endelig tilbagevist. Dertil kommer uenighed om omfanget af istandsættelser, nybyggeri, husleje, udlejning, og omfanget af den frie økonomi.

16.09.2008. Christiania mødes med SES om Christianias plan.

September 2008: Nyt forslag fremsat af Christinia. Den almene model skal ersattes af en fond. Boliganvisning og husleje skal administreres af fonden udenom de almindelige lejebestemmelser!

Juni 2008: Christiania siger ja til normalisering, men nej til aftalen. Som forventet er aftalen om normalisering som en konsekvens efter flere års forhandlinger dermed faldet til jorden. - Hvad Nu.

Maj 2008. Finansministeriet udsender en pressemeddelelse. Linket peger i 2012 på en ukendt side og er fjernet.

24.04.2008. Lokalplanforslaget godkendt i BR.

til toppen


December 2008. Kulturarvsstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at den militære arkitektur på Christiania skal bevares for eftertiden, så derfor skal Loppen, Det lille Krudthus og Multihuset fredes,

Loppen var ved opførelsen i sin tid et af hærens typiske artillerimagasiner. Men selvom krudt og kugler i dag er udskiftet med musik og dans, så er bygningen et unikt eksemplar på stram, funktionel arkitektur. Det samme gør sig gældende for Det lille Krudthus ved Ulrichs Bastion og Multihuset, oprindelig Laboratoriets Hovedmagasin på Fabriksområdet 111

I alt er 14 huse i fristaden nu bevaret for eftertiden, og ændringer af bygningene skal fremover ske i samråd med Kulturarvstyrelsen. Det er Slots- og Ejendomsstyrelsen, der ejer de nu fredede bygninger.


Politiken skriver den 19. november 2008 fra byretten:

Staten har aldrig givet tilsagn om en varig, kollektiv brugsret til Christiania.

Staten har gjort meget for fristaden
Det var sidste retsmøde i Østre Landsret i striden mellem Christiania og staten, som fremlagde sit syn på sagen.

»Staten har gjort meget for området. Staten har givet særdeles fordelagtige vilkår til Christiania og set igennem fingre med uhensigtsmæssige bygninger og ændringer. Men staten har aldrig givet tilsagn om varig uopsigelig brugsret«, sagde den ene af kammeradvokaterne Stig Grønbæk Jensen.

Intet andet område er så omtalt
Han kaldte det uendelige slagsmål om fristaden Christiania for en usædvanlig sag.

»Intet andet geografisk område i Danmark har været behandlet så ofte i regeringen, eller optrådt så ofte i pressen«, sagde han.

Christiania har fået brugsretten
Undervejs i sagen har Christianias egne advokater forsøgt at overbevise landsretten om, at Christiania har indgået en aftale med staten om en varig og kollektiv brugsret, som er uopsigelig.

Staten er enig i, at Christiania havde brugsretten. Men staten bestrider, at aftalen er uopsigelig, som kammeradvokaten understregede under den afsluttende procedure i dag.

En lov uden sidestykke
Et af de store referencepunkter i sagen er Christiania-loven, som et folketingsflertal sammen med den borgerlige regering vedtog i 1989.

»Den lov er uden sidestykke i dansk lov«, sagde kammeradvokaten.

Ifølge kammeradvokaten betød Christiania-loven, at staten umisforståeligt tilkendegav, at det er områdets ejer, Forsvarsministeriet, der råder i fristaden.

»Loven siger, at det er Forsvarsministeriet, som bestemmer, hvem der skal have brugsret til området. Christiania kan ikke samtidig have en varig kollektiv brugsret. De to ting kolliderer«, sagde statens anden kammeradvokat, Kasper Mortensen.

Så kom der en rammeaftale
Christianialoven mundede ud i en rammeaftale fra 1991, som er en af sagens andre referencepunkter. Christiania betragter aftalen som et tilsagn om en varig, uopsigelig brugsret.

Men ifølge kammeradvokaten er det helt forkert. Aftalen skulle netop kunne opsiges, fordi det lagde et pres på christianitterne i de løbende forhandlinger fremover med staten.

Samtidig følte staten, at aftalen var lidt af et eksperiment, og derfor fik man den godkendt i justitsministeriet.

»Derfor kunne aftalen ikke være uopsigelig. Det ville være total halsløs gerning for staten at indgå i en varig, uopsigelig rammeaftale«, sagde Kaper Mortensen.

Det var ikke en døgnflue
Daværende departementschef og nuværende bestyrelsesformand i DR, Michael Christiansen, skrev rammeaftalen under på statens vegne. Han var en stor tilhænger af den, sagde kammeradvokaten.

»Han mente, det var en løsningsmodel, som kunne række langt ud i fremtiden, og som måske engang kunne blive til en varig ordning. Det var ikke en døgnflue«, sagde Kasper Mortensen.

Han konstaterede at der var stor vilje på begge sider af bordet til at samarbejde langt ud i fremtiden, men i aftaleretlig forstand rakte aftalen ikke ud over 1992.

Den blev senere forlænget frem til 2004, hvor staten ikke forlænegede aftalen.

Det er ikke misligeholdelse
Det er kammeradvokatens hovedpointe, at statens ikke opsagde aftalen på grund af misligholdelse fra Christianias side.

»Det er overhovedet ikke temaet i denne sag. Staten ønskede bare at bevare en ret til at bringe en aftale til ophør«, sagde kammeradvokaten.

Da miljøministeren tog til fællesmøde
Et andet referencepunkt i sagen er den bekræftelse af fristadens brugsret, som daværende miljøminister Erik Holst (S) gav fra folketingets talerstol i 1982 med et flertal i ryggen.

Det er af Christianias advokater udlagt som flertallets overdragelse af brugsretten til fællesskabet på fristaden. Betydningen er understreget ved, at miljøministeren selv tog ud på fristaden og overdrog nyheden til et fællesmøde.

Ifølge kammeradvokaten er det rigtigt, at Folketinget i 1982 skiftede kurs, så Christiania blev en del af den fremtidige anvendelse af området.

»Det var det nye. Men derfra er der langt over til, at Erik Holst giver aftaleretlig bindende løfte om brugsret til beboerne. Det var ikke det Holst sagde«, fremførte Kasper Mortensen.

Ikke én regering
Christianias advokater har fremført, at skiftende regeringer, også borgerlige, løbende har bekræftet Christianias varige brugsret.

Men det er forkert, sagde kammeradvokaten.

»Ikke én eneste regering har givet Christiania tilsagn om varig brugsret«, sagde kammeradvokaten.

til toppen

Christianias tilbud fra september 2008.

Mens vi venter på retssagen

1. juli 2008.
Christiania siger ja til en aftale, men nej til samarbejdsaftalen, i den udformning den har fået gennem 4 års forhandlinger. Den er skrottet af Christiania, som ønsker nye forhandlinger, hvilket ikke for alvor kan komme bag på nogen. Christiania har med KAB modellen været dårlig rådgivet, men samtidig har de ikke selv meldt positivt i forhold til L 205, og det er tvivlsomt om der kan skabes et grundlag for forhandlinger. Christiania ønsker sig i princippet den fulde ejendomsret (retssagen handler om hævd på området) over Voldene og den tidligere Bådsmandsstræde Kaserne. Realdania har prompte trukket sit tilbud på 180 millioner kroner i støtte tilbage, og såvel Realdania som KAB er nu, måske definitivt, ude af projektet. Venstres alternativ er den oprindelige plan, hvor christianitterne ikke selv vil få nogen indflydelse på byggeriet, som skulle finansiere dele af genoprettelsen. "Det er klart, at regeringens "plan b" er ti gange værre. Men hvis vi når til enighed med staten, så forestiller jeg mig også, at Realdania igen vil være en medspiller i projektet", siger medlem af Christianias kontaktgruppe Ole Lykke. Et håb som afvises af både Realdania og Slots- og Ejendomsstyrelsen efter fire års forhandlinger.

April 2007:
Finansminister Thor Pedersen forventede i april 2007 fuld opbakning fra Københavns Kommune: "Det er selvfølgelig meget morsomt, at Ritt Bjerregaard foreslår, at kommunen overtager de statslige arealer og bygninger. Men hun skal ikke hjælpe regeringen med at gennemføre det, som Folketinget har vedtaget. Det ansvar påtager regeringen sig, og jeg forventer naturligvis, at Københavns Kommune og overborgmesteren vil bidrage til at gennemføre bestemmelserne i Christianialoven, alt andet vil være mærkeligt."

Ritt Bjerregaard svarede, at hun ikke vil hjælpe staten med at gennemføre en lokalplan, hvis christianitterne er imod den. Christianias advokat Foldschack udtalte til dagspressen, at han er begejstret for planen, så mon ikke! Efter planen er der i dens oprindelige form tale om alment byggeri, den såkaldte Christiania model, men hvilke konsekvenser vil denne model have for det øvrige Christianshavn Nord, som i 00'erne i den grad er præget af trøstesløshed og mangel på udvikling.....


Hvis politiet selv kunne vælge, patruljerede betjente slet ikke på Christiania. Mange føler, at indsatsen er nytteløs på Christiania,« siger formand for Politiforbundet, Peter Ibsen til Jyllands-Posten i august 2007, og henviser til, at pushere er i stand til at sælge hash igen blot to minutter efter, at politiet har forladt området. Derfor står fristaden i det store hele, som den gjorde, da politiet i marts 2004 rykkede ind og ryddede Pusherstreet, og derfor er Christania stadig et lukrativt sted for pushere, vurderer Peter Ibsen.» Fremtiden for Christiania er uvis, og politiet har ikke noget mål at arbejde henimod. Politikerne har forsøgt at holde sig varme ved at tisse i bukserne,« siger Peter Ibsen. På Christiansborg er der forståelse for politiets frustrationer, men der er ikke flertal for at ændre strategien for Christiania.


Slots- og ejendomsstyrelsen : Målet for udviklingen af Christiania må være, at:

Christianiaområdet fortsat skal være et grønt og bilfrit kvarter i København, hvor der også er plads til at leve på en anden måde, men

- inden for lovgivningens almindelige regler uden særlov,
- uden hashhandel,
- med huslejebetaling og åben boligtildeling,
- med opretning af de bevaringsværdige bygninger, og
- med opretning og sikring af fæstningsanlægget som et åbent, rekreativt område for christianitter, københavnere og den øvrige befolkning.

15. februar 2008: SES har afleveret et udkast til lokalplanforlsaf til Københavns Kommune:

Nye 20.000 m2 boliger på Christriania.

  • Fra Bådsmandsstræde mod Pusher Street kan bygges 7.400 m2 i 6 etager.
  • På Røde Sols Plads kan bygges 7.400 m2 i 4 etager.

Herudover foreslås det at bygge omkring:

  • Infohuset - 900 m2
  • Alrunes Have v/Røde Sols Plads 1.900 m2
  • Mellem Operaen og Den Grå Hal 500 m2
  • Mellem Sundhedshuset og Løvehuset kan bygges 1.400 m2 i 4 etager
  • + tilbygninger

til toppen


Slots- og Ejendomsstyrelsen har udsendt en pressemeddelelse om "Faktuelle unøjagtigheder i pressen vedr. Christianias fremtidige ejerforhold m.m."

PRESSEMEDDELELSE 26/8-07

I mediernes omtale af aftalen mellem Christiania og staten af 24. august 2007 er der opstået enkelte gennemgående faktuelle unøjagtigheder.

1) Det fremgår af flere medier, at en ?fondskonstruktion bliver fristadens nye ejer ?. Det er forsimplet, da der ikke bliver én ejer af Christianiaområdet. Det er i grove træk planen, at en almen boligorganisation skal eje hovedparten af det eksisterende boligbyggeri, mens en af Realdania stiftet fond overtager byggefelter med henblik på nybyggeri på bl.a. Røde Sols Plads. Staten vil fortsat eje volden, statsbygningerne på volden og den del af statsbygningerne på Christiania, som ikke er boliger.

2) Det fremgår af flere medier, at ?staten ikke vil gennemtvinge nedrivning af huse på volden, og at beboerne på Christiania ikke ændrer bygningerne ?, som om dette var en permanent tilstand. Det korrekte er, at det er en rent midlertidig tilstand, hvis varighed afhænger af det forestående forløb omkring implementering og retssager.

3) Det fremgår af flere medier, at retssagen er stillet i bero. Det er ikke korrekt. Den retssag, som Christiania har anlagt mod staten vil tværtimod blive søgt fremmet, så den kan behandles i landsretten i oktober 2008, i det tilfælde at Christianias beboere ikke vil fortsætte implementeringen af aftalen og derfor ikke som forudsat hæver retssagen i juli 2008.

Man kan læse mere om den nye aftale mellem Christiania og staten i Finansministeriets pressemeddelelse af 24. august 2007 på Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside. Her kan man også finde det samlede aftalegrundlag i form af statens tilbud til beboerne fra september 2006, aftalen med Christianias forhandlere af 22. december 2006 og andet relevant baggrundsmateriale


Ritt Bjerregaard vil ikke medvirke til en lovliggørelse og ønsker at overtage Fristaden. Thor Petersen afviser og V siger rend og hop. Advokat Foldschack kører solo, insisterer på aftalen eksisterer og forhandler videre med KAB og Realdania. Thor Pedersen giver en sidste chance, en frist på et par uger.


Efter Christianias pressemøde mandag den 2. april står det klart, at Christiania står fast på deres ambivalente JA, som reelt er et NEJ. En konfrontation i retssystemet, om hvem der har ejendomsretten til området er hermed en realitet. Man kan kun håbe på en hurtig afklaring, da udviklingen er en belastning for naboerne, som nu i årevis har lidt under en voldsom nedslidning af bydelen og de generelt retsløse tilstande som hersker i Christianshavn Nord.


Forskelige dagsordener!

14. april. En tilføjelse om, at beboerne på Christiania får mulighed for at føre deres retssager, hvis staten ikke lever op til sine løfter, er da udmærket, men der skal mere til for, at christianitterne siger ja til en aftale. Det er den umiddelbare reaktion hos Dorte la Cour på Foldschacks forhandlingsplan. Dorte la Cour er med i forhandlingsgruppen, men hun udtaler sig ikke på Christians vegne.

Tilføjelsen er resultatet af drøftelser mellem Christianias advokat, Knud Foldschack, adm. direktør i KAB, Jesper Nygaard, og adm. direktør i Realdania, Flemming Borreskov, om en række tilføjelser til aftalen om Christianias fremtid, som i uge 16 skal præsenteres for Christiania og staten.

- Det er da en lille forbedring, men slet ikke nok. Hvad så
med vores selvforvaltning, og vi vil da ikke have, at staten
bare sælger ud af byggeretter. Der er ingen, der skal eje
Christiania, siger Dorte la Cour og understreger, at hun taler
på egne vegne.

Ifølge Foldschack drejer det sig bl.a. om, at der etableres en deponeringsordning, som sikrer, at beboerne kan føre deres retssager, hvis ikke staten lever op til sine løfter om en Christianiafond og en godkendt boligorganisation.

Den 17. maj 2007 skriver Berlingske Tidende: »Min fornemmelse er, at vi kan præsentere noget, som både den danske stat og Christiania synes er en god idé. Men min optimisme ændrer sig til pessimisme, hvis vi ikke er nået meget langt inden sankthans. Jeg håber, at vi inden for det tilbud, der ligger fra Slots- og Ejendomsstyrelsen, kan lave nogle konkretiseringer der gør, at christianitterne bliver mere positive,« siger Jesper Nygård, adm. direktør i KAB.

til toppen


Fogedretssagen

2008: Sagen er nu behandlet i landsretten, som har givet Slots- og Ejendomsstyrelsen medhold. Slots- og Ejendomsstyrelsens direktør Carsten Jarlov er tilfreds med afgørelsen.

Christiania vedr. Landsrettens kendelse: "Christiania ser med stor undren på Landsrettens kendelse i fogedretssagerne mod tre christianitter. Så længe retssagen om hævd, som Christiania har anlagt mod staten, ikke er afgjort, er det Christianias opfattelse, at Christiania selv bestemmer over indflytning på området. Christianias Fællesmøde har derfor besluttet at anke Landsrettens kendelse til Højesteret og bakke op om de berørte christianitter. Christianias Fællesmøde forventer at SES, her midt i en igangværende proces om et forlig med Staten, besinder sig og afstår fra at gennemtvinge udsættelserne." Foldschack vil søge om tilladelse til at anke til Højsteret.

Pressemeddelelse SES

Østre Landsret giver Slots- og Ejendomsstyrelsen medhold i tre udsættelsessager om beboere, der uden brugstilladelse flyttede ind i to huse på Christiania i sommeren 2006. Den 22. maj 2007 afviste fogedretten at træffe afgørelse i sagerne, til der er faldet afgørelse i den retssag, som Christiania har anlagt mod staten. Slots- og Ejendomsstyrelsen kærede denne afgørelse til Østre Landsret. Sagen er nu behandlet i landsretten, som i dag har givet Slots- og Ejendomsstyrelsen medhold. Slots- og Ejendomsstyrelsens direktør Carsten Jarlov er tilfreds med afgørelsen: Landsretten har i dag sikret, at vi fortsat kan håndhæve christianialoven og lovens centrale princip om, at hvis man vil bo på Christiania, kræver det en tilladelse fra Slots- og Ejendomsstyrelsen. Vi forventer nu, at de pågældende fraflytter boligerne. Vi vil naturligvis følge op herpå og har med Landsrettens kendelse fået grundlaget for at kunne gøre det.


22. maj 2007 afviste fogedretten at træffe afgørelse i sagerne, før end der er faldet afgørelse i den retssag, som Christiania har anlagt mod staten om brugsretten til bygningerne på Christiania. Denne sag er foreløbig sat på stand by til sommeren 2008, og Slots- og Ejendomsstyrelsen kærede denne afgørelse til Østre Landsret.

2007: De første christianitter er trukket i fogedretten af SES da de vurderes at bo ulovligt. Omvendt fastholder Christinia at kun Christinia har anvisningsret til Fristadens boliger.


Se billeder fra gadeoptøjerne i forbindelse rydningen af cigarkassen den 14 og 15. maj 2007.


SES fremsætter et nyt tilbud til Christiania den 8 januar 2007. 2 april 2007: Christiania svarede ja / nej tak.

Hentet på SES hjemmeside:

Den løsningsmodel som Slots- og Ejendomsstyrelsen og Christianias forhandlere er nået frem til skal nu godkendes af Christianias beboere inden 8. februar og senere af Folketingets Finansudvalg. Løsningen er hjulpet på vej af Realdania, der er indstillet på at købe byggegrunde på Christiania med henblik på opførelse af eksperimenterende boligbyggeri.

Slots- og Ejendomsstyrelsens direktør Carsten Jarlov udtaler: ”Efter to års drøftelser og en stor indsats fra de involverede parter er det glædeligt, at vi nu er nået til enighed med Christianias forhandlere om udmøntningen af christianialoven. Løsningen sikrer bl.a. åben og gennemskuelig boligudlejning, nyt boligbyggeri, istandsættelse af bygninger og volden samt mulighed for videreførelse af kulturelle og sociale tilbud. Jeg er glad for, at Realdania vil være med til at skabe rammerne for det fremtidige Christiania med sit bidrag til spændende og eksperimenterende boligbyggeri”.

Adm. direktør Flemming Borreskov udtaler: ”Jeg håber, at Realdania kan være med til at udvikle og styrke Christiania som et enestående boliglaboratorium, der kan inspirere både herhjemme og i udlandet. I fremtidens samfund skal der være plads til det krøllede, foranderlige og mangfoldige på lovlig grund. Realdania vil derfor arbejde for, at netop disse principper bliver bærende for boligudviklingen på Christiania fremover”.

Christianias advokat Knud Foldschack udtaler: ”Det forslag, som Christiania nu skal godkende, indeholder nogle visionære rammer både planmæssigt og økonomisk, som vil kunne sikre og videreudvikle det værdigrundlag på Christiania, som er så betydningsfuldt, og som efter min bedste opfattelse er noget vi alle gerne vil beskytte. Et fremtidigt Christiania kan efter rådgivernes opfattelse nu videreudvikles som et beskyttet boligeksperiment i ordets bredeste forstand med Christianiafonden, Christianias Boligorganisation og Realdanias boligfond i samspil med staten. Det kan blive rigtigt visionært”.

Næste skridt

Aftalens gennemførelse forudsætter, at Københavns Kommune vedtager en lokalplan, der muliggør en realisering af aftalen samt godkender den almene boligorganisation. Der vil blive søgt indgået en aftale med Københavns Kommune herom inden den 1. april 2007. Det er videre en forudsætning, at den retssag, som Christiania den 15. december 2006 anlagde mod staten, hæves senest den 1. april 2007. Staten vil dog acceptere sagsanlæg for så vidt angår retten til at bibeholde eksisterende selvbyggerhuse på dele af volden.

Tilbuddet i sin helhed samt supplerende materiale kan i forlængelse af pressemødet hentes på Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside.

Realdanias Christiania tanker.

3. april 2007: Realdania på vej til at droppe tilbud om at opføre boliger med respekt for fristadens særpræg.

En aftale er gensidig. Derfor, hvis Christiania ikke accepterer forhandlingsaftalen falder tilbuddet bort. Det siger direktør, Flemming Borreskov: "Der skal være to brohoveder, hvis man skal bygge en bro. Men hvis staten eller Christiania ikke vil være med, så er grundlaget for vores brobygning væk. Aftalen vil ellers være god både for staten og for Christiania, og hvis parterne indgår den, så er vi med. Hvis ikke, ja, så var det det, siger Flemming Borreskov."

Realdania har tilbudt at købe hele byggeretten på 12.000 etagemeter, hvis staten og Christiania indgik en aftale. Sker det vil fonden kunne opføre omkring 150 boliger som et særpræget og eksperimenterende byggeri, der vil falde ind i omgivelserne.

Retssagen mod Staten

Christianias advokater, Knud Foldschack, Sara Winding, Lulla Forchhammer og Maria Auken har stævnet Staten. Sagen er todelt og omfatter Christianias kollektive rettigheder, og mere end 700 enkeltsager, med påstande om hævd, uopsigelighed og statens manglende ret til at give tidsbegrænsede brugstilladelser, opsigelser og påbud m.v. og en påstand om, at Staten ikke kan kræve de såkaldte truede huse på volden ryddet.

”Vi har måtte erkende at trods 1 1/2 års forhandlinger med SES har staten ikke udvist større forståelse for Christianias særegenhed, hvilket har medført at vi må afprøve vores rettigheder ved en domstol. Forhandligerne behøver dermed ikke at være definitivt forbi, men da staten selv havde sat frist for hvornår en evt. sag skulle anlægges i forhold til at få afprøvet spørgsmål vedr. vores rettigheder ved en domstol, så vi ingen anden udvej end at gå til domstolene inden fristen udløb. Pressemeddelelse og mere om stævningen på Christiania.org.


Inden udgangen af juni 2006 vil SES fremlægge regeringens tilbud til Christiania. Københavns Kommune skal derefter udarbejde en lokalplan, som er byggetilladelsen. Staten beder i første omgang om et tilsagn. SES begynder til efteråret, at genoprette Bastionerne. Primo 2007 forventes omkring 50 boliger på Voldene fjernet. Der etableres hurtigst muligt en almen boligorganisation, der skal eje nogle af boligerne, da blandede ejerforhold indgår i tilbuddet. En fond skal eje musiksteder, værtshuse og Christianias fælles aktiviteter. I foråret 2007 ventes Københavns Borgerrepræsentation at have vedtaget den nye lokalplan. Derpå kan staten begynde at sælge retten til at bygge nyt på Christiania.

Situtationen ultimo 2006

Christianias svarfrist udløb onsdag den 15. november, og som ventet var svaret henholdende. Ja - nej og mere tid. Kan enderne nå sammen? Efter Uglens opfattelse bliver det svært. KAB synes at gøre sig til fortaler for en 100% almen boligløsning, som christianitterne bare skal lære at forstå. Spørgsmålet er om de vil have den? Og om en almen model er hensigtsmæssig i det hele taget? Lokalplanen for Delområde I forventes desforuden, at ville stille kommunale krav til blandede ejerformer, og er altså i overensstemmelse med SES modellen, og et eller andet sted skal der jo også være økonomi i projektet. Det sidste bliver nok det vanskeligste. Det er imidlertid svært at se, hvordan projektet kan tilføres yderligere tilskud, som i det foreliggende projekt er temmelig omfattende

Christiania har hævd på ejendomsretten til voldene og den oprindelige Bådsmandsstræde kaserne, siger Foldschack, og stævner Staten. Endnu en sag om ejendomsret er dermed opstartet, og spørgsmålet melder sig, om man gennem en ulovlig besættelse kan tiltvinge sig ejendomsretten? Husker du beboerhuskampen, som i sin substans handlede om det samme. Det blev dengang til et beboerhus, som efter 4 år blev lagt ind under kommunens administration.

Statens tilbud til Christinia. Tilbuddet skal være accepteret inden den 15. november 2006. Vi har down-loadet det samlede forslag, som kan hentes som pdf her. Tilbuddet er en ligning med mange ubekendte. En almen boligorganisation får lov til at overtage 32.000 m2 etageareal i de tidligere kaserne bygninger af Staten. Balancelejen bliver efter genopretningsperioden, bestemt til 8 år, anslået på 660 kr. m2 for christianitter, og 800 kr. pr. m2 for tilflyttere. Huslejen er tilskudsberretiget efter gældende regler om genhusning og boligsikring. Staten udlejer en række af de øvrige bygninger direkte, eller via en fond. Samtidig forudsætter regnestykket, at der netto opføres 20.000 m2 ejer- og andelsboliger, dvs. 4.000 m2 fjernes mod et nybyggeri på 24.000 m2. Christiania har i første omgang avist Statens tilbud med mindre tilbuddet ændres, men meningerne før deadline synes at være delte. SES fastslår det er afslutningen på et forhandlingsforløb, planen er en helhedsplan, indtægter og udgifter skal hænge sammen.

Huslejen

Reglerne for drift af almene boliger er strikse, ingen overskud eller underskud = balanceleje, og der er i København skærpede krav om hensættelser undervejs. I Christianias tilfælde søges der derfor om dispensation fra de almindeligt gældende regler bl.a. for omfanget af nødvendige og boligernes størrelse. Udgifterne indeholder således ikke moderniseringsudgifter til fx køkken, bad og toilet, som derfor heller ikke indgår i genhusningsstøtten og boligsikring. Huslejen i en almen bolig på Christiania ligger umiddelbart tæt på den pris Ritt Bjerregaard ønsker sig for en nabobolig på Kløvermarken. Billige boliger projektet, hvor en bolig på 100 m2 efter den oprindelige plan skal koste kr. 5.000 kr i månedlig husleje. Nu er det kun christianitterne, som tilbydes en husleje på kr. 5.500 for 100 m2. Nyindflyttere skal betale 800 kr. pr. m2, hvilket svarer til kr. 6.600 md. I begge tilfælde gælder det, at lejen hæves successivt fra et lavere niveau over en årerække til genopretningen er afsluttet. Lejen er + fællesudgifter (vand, varme, el. + christianias fællesudgifter).

Udviklingsplan for Chritianiaområdets voldanlæg.

Voldanlæggets fremtid har været til debat siden SES offentligjorde sin udviklingsplan for Bastionerne, der har været til offentlig høring på Christianshavns Gymnasium. Christiania mener at planen vil omdanne området til en park uden kratbevoksning, hvor SES mener en bedre tilgængelighed vil beskytte voldanlæggene, og Jens Balsby Nielsen fra SES mener, at snakken om rydning af bevoksningen er blæst ud af proportioner. De 55 huse som ønskes fredet.

Kulturarvstyrelsen indstiller 11 bygninger fra 1600 tallet til fredning.


Ritt Bjerregaard vil gerne overtage Christiania.

Et nationalt klenodie!

Ritt Bjerregaard er parat til at overtage klenodierne dvs. størstedelen af det nuværende Christiania, men hun vil ikke betale 150 mio. kroner for dem, eller rettere ligesom christianitterne vil hun heller ikke betale noget for bygninger og arealer, de skal være gratis!

I forhold til det allerede fremsatte tilbud til christianitterne er det svært at se, hvad Ritt Bjerregaard kan tilbyde, med mindre en egentlig lovliggørelse af bygningerne på området, og selve området annulleres.

Det allerede fremlagte forslag indebærer en vidtstrakt særlovgivning for beboelser, som er understøttet af ret mange millioner kroner i både direkte som inddirekte tilskud, så tilbage står en principiel kamp om, at tillade en stat i staten.

26. september 2006.

SES pressemeddelelse: I dag offentliggør Slots- og Ejendomsstyrelsen statens tilbud til beboerne på Christianiaområdet. Tilbuddet er en vigtig del af arbejdet med at udmønte den ændrede christianialov, som i 2004 blev vedtaget af et bredt flertal i folketinget. Tilbuddet er udarbejdet af Slots- og Ejendomsstyrelsen efter drøftelser med Christianias Forhandlingsgruppe, beboernes advokat og KAB Bygge- og Boligadministration.

Slots- og ejendomsstyrelsen's forslag for Christiania med 20.000 etage m2 nyt boligbyggeri, lovet offentliggjort i juni måned, lader vente på sig. TV2 Nyhederne oplyser den 21. september, at forslaget offentliggøres inden den 26.09, at 58 voldboliger skal fjernes, og nye 300 - 400 boliger skal opføres.

Politiken oplyser den 28. august 2006, at 30.000 m2 af Statens bygninger ud af det samlede areal på 55.000 m2 nu er gennemgået, og en istandsættelse (ikke at forveksle med en modernisering) forventes at koste små 300 mio. kroner. Istandsættelsen skal finansieres af nybyggeriet. KAB har tidligere vurderet en istandsættelse til 230 mio. kr., og SES en 75% istandsættelse til 220 mio. kr. Det endelige udspil skulle være på trapperne.

Slots og Ejendomsstyrelsen har overtaget administrationen af Christiania området fra Forsvarsministeriet. Følgende opgaver varetages:

- registrering af Christianias beboere og virksomheder på adresser
- behandling af anmeldelser om brugsrettigheder til bygninger og arealer
- bygningsregistrering med henblik på vurdering af opretningsbehov og værdi
- bidrag til et nyt plangrundlag
- undersøgelse af nye organisations- og ejerformer til arealer og bygninger

Helhedsplanen.

At den del af Christianshavns Volds hovedvold og og ydre vold, som ligger på Christiania området, samt områderne i Carls og Frederiks bastioner reetableres som et samlet rekreativt, landskabeligt område under hensyntagen til til fortidsminders historiske udformning.

At områderne Ulrichs, Sophie Hedvigs og Vilhelms bastioner samt områderne mellem disse opretholdes og udvikles til boligområde under hensyntagen til såvel områdernes placering på fortidsminder som det for området særegne kulturmiljø.

At den af Christianiaområdet, der ikke er omfattet af 1 og 2, udvikles som blandede bolig og erhvervsområde gennem istandsættelse og ombygning, nedrivning og nybyggeri samt forbedering af friarealer under hensyntagen til områdets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Forslag til de fremtidige ejerformer på Christiania er offentliggjort i maj 2005, og kan på SES. Christianias Forhandlingsgruppes svar.

Juni 2006. Udspillet fra SES lader vente sig, og slutfasen foreløbig udskudt ......

Maj 2006. Forslag til nybyggerier på sydområdet. Forhandlingerne er gået ind i sin afsluttende fase, og det endelige udspil fra SES forventes offentliggjort med udgangen af juni måned 2006.

En lokalplan kan vedtages i BR foråret 2007, hvorefter byggerierne starter. Meningen er, at 2500 m2 skal rives ned og der skal bygges 22.500 m2 nyt på C1 og C2 områderne.

Byggeretten skal betale for renoveringen af voldene, hvor nogle og halvtreds boliger forventes fjernet. De nye byggerier placeres iflg. et indsendt forslag fra SES på området fra Bådsmandsstræde til den Grå Hal (se også kortet nedenfor). Der synes dog at være uenighed om hvor enige man er om planerne? Politiken 27. maj 2006.

December 2005. "I 2006 fortsætter den igangværende dialog mellem staten og Christianiaområdets beboere. Bl.a. skal de endelige rammer for fonden og den almene boligorganisationen på plads. Derudover skal Københavns Kommune vedtage en ny lokalplan for området, hvor bl.a. rammerne for nybyggeri skal fastsættes nærmere"


Lov 205 blev vedtaget med stort flertal ved trejdebehandlingen den 1. juni 2004.
Første behandling den 16 april 2004. Anden behandling den 18. maj 2004.

"Køreplanen for fremtidens Christiania faldt på plads torsdag den 27. maj og Lov 205 kan nu vedtages med et bredt flertal i begyndelsen af juni. Normaliseringen betyder at 25 huse på voldanlægget skal rives ned, der kan bygges 25.000 m2 bolig svarende til cirka 300 boliger, og der skal laves en ny lokalplan. Til gengæld indgår christianitternes fondsmodel i de fremtidige forhandlinger om ejerforhold, og christianitterne får et halvt års udsættelse til at gøre deres brugsrettigheder gældende. Hvis en fondsmodel skal gennemføres kræver det dog, ifølge det oplyste, et opgør med de nuværende brugsrettigheder, hvor ingen er ansvarlige for noget, eller alle er ansvarlige for ingenting. Christiania har indtil videre afvist at indgå i forhandlinger herom."


Tidsplanen efter vedtagelsen af Lov 205

  • Christianianitterne afleverede 5 flyttekasser og 864 anmeldelser af individuelle og kollektive rettigheder til bygninger, boliger og virksomheder den 30. juni 2005. De har samtidig deponeret de individuelle rettigheder i Foreningen Fristaden Christiania, der så kan varetage beboerne kollektive interesser.
  • Fristen for christianitternes indlevering af individuel brugsret til bolig og erhverv udløber den 30. juni 2005.
  • Slots- og ejendomsstyrelsens oplæg opererer med at der snarest, og måske allerede i løbet af 2006 bygges erstatsningboliger til genhusning. Første skridt i en genopretning af området forventes at tage fra 5 til 10 år.

Aftalen med Christiania opsiges pr. 30. juni 2004 og erstattes af L. 205. Forsvarsministeren udpeger en Statsinstituion der står for Christianias forhold frem til den 1. januar 2006.

Christiania skal udpege repræsentatnter som kan forhandle den konkrete fremtid og styremodel.

Sideløbende skal alle beboere på Christiania registreres på en individuel adresse. Det skal ske inden den 31.12.2005, men fristen kan forlænges med 6 måneder. Københavns Kommune skal fremlægge en lokalplan for Christiania i efteråret 2005.


Er Christiania på vej mod almene boliger!

Er alternativet, til luksurieøse boliger og spekulation i huspriser, en ghettodannelse!

18. april 2005. Christianias Almennyttige Boligfond (CAB). - Vi drømmer om en boligorganisation, hvor der er tale om et beboerdemokrati og en beslutningsproces, hvor man sætter værdier som bæredygtighed, social bevidsthed og kulturelt engagement i højsædet, siger advokat Knud Foldschack til Ritzau.

KAB har den 21. december 2004 fremsat forslag til Christiania som almen bolig, og tilbyder christianitterne en m2 husleje på 386 kr/år. Den femkommer ved, at KAB estimerer udgifterne til en samlet renovering til knap 230 mio. kroner. For dette beløb bringes 258 bygninger i overensstemmelse med kravene til almen bebyggelse, hvilket ifølge Landsbyggefondens regulativer er en absolut forudsætning for driften. Forslaget kan læses og downloades på KAB's hjemme side.

Forslaget indebærer Christiania opdeles i en fond som står for erhverv, og en almene boligafdelinger som huser christianitterne. Regnestykket ser sådan ud: Staten skal have 170 mio. kroner for arealet. Dette beløb tilbageføres og skal betale genopretningen. De resterende kr. 60 mio. skal ydes som lån af Københavns Kommune og Realkreditten, efter reglerne om lån til nybyggeri. Forslaget indeholder hensættelser til en ekstraordinær nedsættelse af huslejen i 10 år [20 år!], taget christianitternes økonomiske formåen i betragtning.

Læs Christianias svar på rapporten her.

Huslejeudviklingen i almene boliger

Læs den årlige husleje statistik for almene boliger på KAB's hjemmeside. I 2003 var den gennemsnitlige leje for almene etagehuse på 620 kr/m2/år. For række- og etagehuse på 692 kr/m2/år, for rækkehuse på 654 kr/ m2/år, og for gårdhuse 712 kr/m2/år.

En AKB bolig i Prinsessegade på Christianshavn koster mellem kr. 700 og 800/m2/år hvilket passer med gennemsnittet for de almene boliger på Christianshavn.

De almene boligselskaber synes at henlægge for lidt på konto for vedligeholdelse - læs her.