Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen XAladdin på Christianshavn

Benenden

Benenden er et gammelt boligkvarter på Christianshavn.

Kvarteret ligger nord for Torvegade, øst for kanalen, og det strækker sig fra Bådsmandsstræde til Trangraven. I bunden af Benenden ligger boligkvarteret Aladdin, som er Christianshavns mest folkerige bydel. På billedet nedenfor ses kiosken på hjørnet Burmeistersgade / Brobergsgade.

Gadebilledet i Prinsessegade på det første stykke efter Bådsmandsstræde er domineret af Loppen, som i dag er fredet, og trafik til Christiania. Modsat Loppen ligger Christianshavns Skole. I S-svinget ved indkørsel til Aladdin fører et grafitti plankeværk en frem til et busstop og Palmehaven.

Mere på siderne om Prinsessegade Nord - Refshalevej og Trekantgrunden, som i 2010 er fuldt udbygget med, og domineret af børne- og fritidsinstitutioner. Overfor Trekantgrunden ligger Palmehaven, som efter sigende skal omdannes til en rundkørsel for trafikken i Prinsessegade.


Ud til kanalen er gadebilledet domineret af Orlogsmuseet i Ovengaden. Det gamle Søkvæsthus.

I bunden af Prinsessegade og Ovengaden Oven Vandet ligger først Bodenhoffs Plads og derefter Islands Plads. Islands Plads er i dag sammenfaldende med Lejerbo. I 2011 er 2 sommerfuglebroer projekteret på hjørnet af Islands Plads og trangraven. Den skal forbinde de to kvadranter Christianshavn Nord med cykelruten, som er planlagt i Inderhavnen og Holmenbroen. Vi har derfor oprettet en side Islands Plads og også Trangraven har fået sin egen fotoside.

Nedenfor Andreas Bjørnsgade som løber parallelt med Ovengaden mellem Brobergsgade og Bodenhoffs Plads

Sammen med Kanalboligerne og Magistrene i Ovengaden, E/F Aladdin i Andreas Bjørnsgade, E/F Hjerter Dame i Brobergsgade, AB Burmeistersgade, AAB afd. 68 + afd 84 i Burmeistersgade, Ejendommen 61 - 63 og Firkanten i Prinsessegade m.fl andre er denne del af Benenden døbt Aladdin kvarteret.

Trekantgrunden

Overfor Palmehaven, som ikke er en del af Christiania, men en del af Benenden, ud til Refshalevej, ligger Trekantgrunden. Trekantgrunden er efter en brand i en af de gamle magasinbygninger i 70'erne blevet udbygget med børneinstitutioner. De er oprindelig anlagt midlertidigt, men har gennem årene med en lang række udbygninger fået en mere permanent karakter. En Multihal er i 2011 projekteret på Arsenaløen overfor Trekantgrunden.

Trangraven og Erdkehlgraven / Laboratoriegraven adskiller Christianshavn fra Arsenaløen, som oprindelig var og stadig er en del af Holmen.


Aladdin 1975.

Klik

og se fotoet

fra dengang

i stor størrelse

En bussluse ved Frederiksholmsbroen har imidlertid i 2005 delt Holmen ved Arsenaløen i to. Den eksklusive del af Holmen omkring Operaen, og den mere populære del med HalvTolv og Netto ud til Benenden. I 2011 forlyder det, at busslusen skal nedlægges i 2012, for at give plads for den gennemkørende trafik til Holmen, hvilket lokalt giver anledning til en del polemik om sikker skolevej.

Aladdin

Aladdin fotos Christianshavn Nord - Heksekedlen

Oprindelig var Aladdin præget af de mange små arbejderboliger, men 1970'ernes saneringer og nybyggeri har betydet forandringer af kvarteret. Det lokale forretningsliv er samtidig i 2010 helt forsvundet.

Aladdin består af boligbebyggelser opført i 1800-tallets sidste halvdel. Området blev under Urban Hansen og senere Weidekamp total saneret i 1970'erne. En omfattende nedrivning og genhusning blev besluttet i 1976, og flere bygninger ud mod Prinsessegade op til skolen og i Strygejernet, baghusene i Strygejernet og ud til kanalen, blev revet ned.

Op i mod 3000 personer var dengang truet af dispositionsplanen og genhusning. Området har med A/B Halvtolv på Arsenaløen, som er kommet til i 2000, en boligmasse på godt og vel 3000 bebeboere, hvortil kommer et antal registrede beboere på mellem 800 og 1.000 beboere på Christiania.

Smøgen ovenfor er i forbindelse med Brians hjørne blev inddraget af skolen i 00'erne forsvundet.

I slutfasen af 1970 saneringerne blev kun op imod 1000 husstande i sidste ende berørt. Firkanten reddede livet på målstregen, og mange af de små 30 m2 boliger i Firkanten er siden lagt sammen, som det skete med de mange 2 vær. i Strygejernet.

De færreste havde mulighed for, eller økonomi til, at lade sig genhuse i de nye almene, men dengang dyre boliger, som blev bygget på Islands Plads, og en stor del af beboerne sivede ud på Amager eller til Vestegnen. Andre ejendommene blev moderniseret, hvilket skete for en del af karréen i Burmeistersgade, som blev opkøbt af Saneringsselskabet, hvor de 2 værelses boliger blev sammenlagt til 4 vær familieboliger, en karré i Andreas Bjørnsgade blev moderniseret, og det samme skete for de små 2 vær. arbejderboliger i smøgen, ud til Ovengaden.

Boldbanen i Prinsessegade blev en realitet i 1980'erne, som følge af nedrivninger, og var i små 20 år et rekreativt område for beboerne i Aladdin. Smøgen til Kanalen, som ses ovenfor, og boldbanen er blevet inddraget af skolen til idrætshal.

Skolevejsprojektet og skolens idrætshal i Prinsessegade medførte at cykelstien foran skolen er blevet Christianias officielle taxiholdeplads. Her holder permanent 4 - 6 taxier, og hele denne øvelse har forandret miljøet i Aladdin, som op gennem 00'erne er blevet mere og mere hårdkogt.

Billeder er lagt på siden Heksekedlen, som er udtryk for Aladdin er blevet en banegårdsplads for gæsterne til Pusher Street. Selv Brians hjørne måtte sluttelig lade livet, for at blive indhegnet som en beskyttelse mod de skæve eksistenser. Brians hjørne er opkaldt efter personen Brian, der havde fast ophold på dette sted, hvor han i det daglige anråbte de forbi passerende.

Sylvester gavlmaleri på Hjerter Dame er er samtidig forsvundet, og i 00'erne har flere ejendomme fået altaner. Flere fotos fra Aladdin kvarteret er tilgængelige på siden Christianshavns Nord.

E/F Aladdin, som ligger midt i det hele, er i 2004 Christianshavns største bolig- og ejerforening. Foreningen består primært stadigvæk af 2 vær. lejemål, huser mange studerende, og har som konsekvens en høj udskiftning af boligmassen. Forældrekøb har formentlig pustet til priserne, som i 1992 var mindre end 200.000 pr bolig, eller omkring 5.000 pr. m2. I 2010 er priserne for 44 m2 bolig areal på 1,5 mio. dvs. udbudt til omkring 35.000 kroner pr. m2. I 2011 er stigningerne modereret, men stadig en del mere end det aftalen med med Christiania indgået i juni 2011 lyder på, hvor boligerne kan erhverves 3.500 kroner pr. m2. Huslejerne i de almene ejendomme er i størrelsesordenen 6 - 10.000 kroner pr. lejemål afhængig af størrelse.

Kvarterets oprindelse bærer muligvis navn efter det byggeselskab, der opførte E/F Aladdin. Der var i 2004 i Aladdin alene registreret godt og vel 2300 borgere. Bilejerskabet synes i 2011 at være faldende for beboerne, men stigende på Christiania. Bliver en betalingsring en realitet vil det antagelig for mange familier betyde en mere kompliceret dagligdag, da mange gøremål ligger på den anden side.

Fra tiden før spillehal og tatoo i ejendommen 61-63

Vejene i området, langs kanalen, Brobergsgade, Andreas Bjørnsgade og Bodenhoffs Plads er belagt med brorsten, og var oprindeligt private fællesveje. I dag er de overtaget af kommunen. Hele Aladdin kvarteret er sammen med randområderne i Bådsmandsstræde, og ikke mindst Refshalevej, på godt og ondt, præget af Christiania, hvor især trafikken til Pusher Street sætter sit visuelle præg på bydelen, men i sommer perioden er Prinsessegade totalt domineret af hensynsløshed, om det er fodgængere, cyklister eller bilister.

Skolen, de mange institutioner og forretningslivet er dermed på godt og ondt underlagt Christianias stadig stigende indflydelse på miljøet. Det oprindelige butiksliv som prægede gadebilledet tilbage i 60'erne og 70'erne er nævnt ovenfor, som følge af udviklingen, stort set forsvundet. Kun en håndfuld kiosker, og en Mini Irma er tilbage, og de er alle som forbundne kar økonomisk afhængige af Christiania. Efter Pusher Streets lukning i marts 2004 har flere af butikker efter sigende haft det vanskeligt økonomisk.

I 2010 forsvandt således kvarterets Wienerbager, ikke at forveksle med bageriet, som forlængst er ophørt, for igennem mange år har butikken selv bagt brød. I 1970'erne havde kvarteret, udover en bager, et mejeri, frugt og grønt butikker, fiskeforretning, egen slagter, tøjbutikker, frisører og meget mere. Et lokalt forretningsliv, som i den moderne tid totalt er forsvundet. Michel Yieng Kow og Maria Gauguin åbnede den 16.06.2005 i Burmeistersgade N° 8 butikken Tahiti Mana Noni som importerer og distribuerer Noniprodukter, olier og Monoicremer. Butikken er i 2009 lukket, og også Grillen i Burmeistersgade er forsvundet fra gadebilledet. I dag har kun en Mini Irma overlevet lokalt, samt en række kiosker som primært henvender sig til de besøgende på Christiania. Netto har etableret en butik på Holmen.


Christianias inflydelse og det manglende lokale handelsliv er formodentlig årsag til, at udviklingen af det lokale miljø i kvarteret er sat i stå. Området lever en ubemærket og anonym tilværelse i Christianias skygge, hvor kommunen bruger gadearealet til at opkræve p-bøder.

Gadebilledet er således i 2011 præget af en umiskendelig trøstesløshed, og bydelen er de senere år, med den stigende trafik, blevet både utryg og ubehageligt at færdes i, hvor mange er direkte bange for at gå i gaderne om natten.

E/F Aladdin forsøgte sig tilbage i 2003/04 med et miljøprojekt for de dengang private fællesveje til 8 - 10 mio. kroner, men forslaget fik ikke den nødvendige økonomiske støtte i kommunen. Kun Ovengaden oven Vandet langs kanalen har de senere år formået at forny sig. Hele området trænger derfor til et voldsomt løft, og det indgår da også i trafiksaneringsplaner for Christianshavn Nord, som oprindelig skulle vedtages i 2006. Det skete så ikke, men et nyt noget reduceret forsøg i 2012 synes at være på tegnebrædtet.

Private fællesveje til salg. Billeder fra kvarterets historie.

Byrummet er siden busruten blev omlagt fyldt op med alverdens genstande
fra glascontainers til skraldespande, reklamesøjler og bycykelstaver.

I det daglige flyder det på trods af en ihærdig kommunal indsats med affald.

Bodenhoffs Plads og Islands Plads

Fotos fra Aladdin på siden Christianshavn Nord

En påsat brand i en opgang i 2007, hvor ingen kom til skade. Flere måtte fraflytte i op til 1 år.

2004. Et byudviklingspuljeprojekt er måske på vej på Bodenhoffs Plads. E/F Aladdin og E/F Hjerter Dame har udarbejdet et forslag til Byudviklingspuljen indsendt den 31. marts 2004. Dagsorden for ordinært møde onsdag den 19. maj 2004 i Byudviklingspuljen. Sager til beslutning, punkt 12. Trafikrenovering og opholdsplads i Aladdin Kvarteret. E/F Hjertedame og E/F Aladdin ansøger om støtte til trafikdæmpende foranstaltninger herunder at regulere parkering, taxi- og buskørsel, og at sikre børnenes skolevej. Endvidere søges støtte til at begrønne kvarteret. Der ansøges om støtte til flere forskellige delprojekter, der kan realiseres hver for sig. Projekterne ligger såvel på private som offentlige arealer. Borgere og fonde medfinansierer. Forventes realiseret foråret 2006. Delprojekt vedr. Bodenhoffs Plads eller trafiksanering ved ind/udkørsel kan støttes som det mest interessante af de indsendte forslag. Trafikprojekt mod Prinsessegade bør afvente trafikløsning i kvarteret. Projektet støttes som privat areal. Forudsætter godkendelse i Bygge- og Teknikudvalget. Tilsagn: Kr. 697.000 (ansøgt kr. 6.543.750).

* Se Vej og Parks trafikrenoveringsforslag 2004. Mere om trafik i Prinsessegade

Uglen har forsøgt at indhente oplsyninger om projektet, som er anslået til at koste i nærheden af 10 millioner kroner, men det synes at ligge stille eller at være skrinlagt?

Islands Plads ud til trangraven. I 2010 er en cykelrute planlagt at skulle føres fra Nordatlantens Brygge via en bro til Islands Plads og via endnu en bro over trangraven til Arsenaløen. Se mere om broplanerne.

Islands Plads blev ryddet i forsommeren 1974. Dansk Totalenterprise A/S fik ikke tilladelse til at bygge 420 ejerlejligheder med egen marina, og indgik derfor en aftale med boligselskabet Lejerbo om at bygge 346 lejligheder (reduceret til 260), heraf 40 i Pakhuset. Lejlighederne var fra 57 m2 til 105 m2. Der måtte i tilknytning til komplekset kun anlægges 62 p-pladser for derved at tvinge beboerne til at benytte den offentlige transport. Grundværdien var 10 mio. kroner og byggeriet blev anslået til at ville koste 100 mio. kroner. Transgravsbassinet skulle udlejes til kroner 0,00 i 30 år. Boligerne stod færdige, se Lejerbos hjemmeside, i 1978 og afdelingen rummer 245 lejemål.

Skolevejsprojektet 2000


Oprindelig ville Vej og Park opmale taxiholdepladser i Burmeistersgade. Det blev forhindret af beboerne, og i stedet fandt man på at lave en Helle og en cykelsluse. Den er i 2012 i spil igen.

Et par erhvervsdrivende har i flere år lige siden anvendt båsene som en fast p-plads for af- og pålæsning op til 8 - 10 timer i dagtimerne uden at betale afgift, ligesom selve cykelslusen er et projekt uden indhold, da den i reglen er spærret af parkerede biler. P-København vil ikke gå ind i sagen. De har ikke hjemmel til at løse den slags.

I 2012 er TMF på banen igen denegang med taxiholdepladser i Prinsessegade, som skal betjene det bilfri Christiania og det kriminelle miljø. Se også lokalrådets forslag til randparkering fra 2003.

I 2000 blev der lavet to bump i Prinsessegade som led i et skolevejsprojekt for en mere sikker skolevej. Et ved Bådsmandsstræde og et ved Refshalevej.

I 2011 blev yderligere 3 bump placeret fra Frelser Kirken til S-svinget.

En ensretning af Ovengaden Oven Vandet blev af lokalrådet og Vej & Park gjort til en del af projektet, og trafik langs kanalen blev forbudt ud af området i august 2000. Beboerne langs kanalen havde udtrykt utilfredshed med den megen trafik fra Holmen langs Oven Gaden.


Bodenhoff's Plads er i dag gjort til vendeplads for biler, taxi'er og busser med ærinde til Christiania.

Retur til Torvegade kan de kørende vælge at benytte :

  • Burmeistersgade
  • Andras Bjørnsgade
  • Ovengaden O. Vandet

som efter skolevejsprojektets gennemførelse i 2000 alle via Brobergsgade munder ud i Prinsessegade ved "det hotte hjørne" kaldt heksekedlen, krydset Burmeistersgade / Brobergsgade.

En del taxier til Christiania vender rundt på Hellen, andre ved Refshalevej for derefter at parkere på cykelstien for Christianshavns skole.

Turistbusser benytter dog i et vist omfang Holmen, sålænge dette er muligt.

Ovenfor ses et trafikkort tegnet af Niels i forbindelse med Skolevejsprojektet 2000.

Oprindelig indeholdt forslaget også at flytte taxierne, parkeret ulovligt på cykelstien foran skolen i Prinsessegade ved Christianias nye hovedindgang, ned i Burmeistersgade. Der var opmalet båse hertil ved udmundingen til Prinsessegade. Dette fik nogle beboere dog afværget i sidste øjeblik. De opmalede taxipladser blev overmalet og gjort til p-båse.

Istedet blev anlagt en cykelsluse og helle med en fodgængerovergang. Hellen blev dog anlagt så snedigt, at taxier uhindret kan bruge vejstykket som en rundkørsel.

Burmeistersgade krydset

Burmeistersgade og ikke mindst Burmeistersgade krydset ved Brobergsgade er sammen med Bådsmandsstræde nok de to mest belastede gader med Christiania trafik. Refshalevej er selvfølgelig også ramt, men er ubeboet. Samtidig er Burmeistersgade med skolevejsprojektets gennemførsel blevet den officielle rundkørsel for den samlede trafik ind i området. De øvrige udfaldsveje langs med Kanalen, Frederiksholmsbroen til Holmen og Refshalevej langs trangraven er alle blevet spærret.

Cykelslusen som blev anlagt i forbindelse med skolevejsprojektet på "det hotte hjørne" Pusher Streets banegårdsplads har ikke nogen praktisk funktion, men har gjort passage for cyklister mere besværlig og farligere end før. Vej og Parks evaluering af projektet

Det afbillede bycyelstativ og reklamesøjlen er, sammen pizza bagernes ud af huset salg, blevet til et yndet område for indkøbsvogne med skrald, henslængte cykler, grafitti m.v og er i det daglige, sammen med det opsatte trådhegn ved skolen, et irritationsmoment for områdets beboere.

Burmeistersgade er i 2011 stadig en gade med trafik i begge retninger.

Burmeistersgade fungerer som rundkørsel for turistbusser og kaostrafik til Christiania, en trafik som var aftagende efter Pusher Streets forsvinden i marts 2004, men er i 2010 tilbage på et langt højere niveau i 2011 end nogensinde før.

Trafiksanering

Lokalrådet har i 2003 udarbejdet et trafikkort (randparkering), og lokalrådet har kommenteret på Vej & Parks forslag i en udtalelse i oktober 2004. Vej og Park har i oktober 2004 fremsat et nyt forslag til en trafiksanering. Forslaget omhandler en trafiksanering fra Torvegade frem til busslusen på Arsenaløen og altså hele Benenden. Det blev som nævnt aldrig blevet sat i gang, men et nyt forslag forventes fremlagt i TMF i august 2011. Sagen følges på siden Prinssegade Nord.

Palmehaven

Palmehaven i Prinsessegade, overfor Trekantgrunden, op til Christiania har været nævnt som trafikholdeplads for turistbusser og taxier til Christiania. I forbindelse med forhandlingerne omkring Christiania forlød det, at der skulle bygges boligblokke på området, mens de seneste rygter i skrivende stund i 2011 er, at der skal anlægges en rundkørsel.

Til toppen