Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Torvegade

Torvegade skulle iflg. trafikplan Amager have været ombygget i 2006 / 2007, hvor en projekteret indsnævring af vejbanerne til 2 spor skulle sikre færre biler og en reduceret gennemstrømning.

Det ville i princippet automtisk øge mængden af biler som benytter Langebro, og det ville doble bilkøerne på Amagersiden. Det sidste er lykkedes uden at planen er blevet ført ud i livet, og hvad er egentlig ideen i den plan? Det hæmmer alt andet lige fremkommeligheden til og fra bydelen Christianshavn yderligere. I 2011 er forslaget om en betalingsring lanceret, og om den kan flytte hashandelen ud af byen er et åbent spørgsmål, men hvem vil betale 50 kroner ekstra for en gang røg! Vi følger udviklingen på siderne Bilfri By og Parkering København.

Christmas Møllers Plads - Torvegade krydset.

Trafikplan Amager 2001 forudsætter, at der sker en aflastning af Amagerbrogade. Den gennemkørende biltrafik, og krydset Christmas Møllers Plads skal derfor på et tidspunkt omlægges. Trafikken skal mere naturligt ledes af parallelgaderne Vermlandsgade og Amager Fælledvej.

Biltrafikken i Torvegade skal begrænses, og det er, eller i hvert fald var derfor planlagt, at indsnævre til 2 spor i retningen mod Christianshavns Torv. Denne omlægning skulle give mulighed for at plante nye træer på vejstykket fra Ravelinen til Christmas Møllers Plads, som skulle markere indkørslen til Amagerbrogade visuelt. På kommunens hjemmeside kan læses :

Gennemførte projekter:
Cykelbaner og trafiksanering i Østrigsgade (projekt 2+5)
Ørestads Boulevard, diverse kryds (projekt 1)
Artillerivej, hastighedsdæmpning (projekt 8)
Islands Brygge cykelsti (projekt 2)
Omlægning af bustrafik (projekt 3)
Metroforpladser (projekt 3)
Ny fodgængerovergang på Torvegade (projekt 9)

Sundbyøster Plads (projekt 4)
Grønne cykelruter og parkbånd, Ørestadsruten (projekt 11)
Grønne cykelruter og parkbånd, del af Amagerruten (projekt 11)
Grønne cykelruter og parkbånd, del af Kastrup Fort ruten (projekt 11)
Bussluse til Holmen (projekt 9)
Irlandsvej-Englandsvej, trafiksanering 1. etape (projekt 7)
Kløvermarksvej, opgradering af veje til Operaen (projekt 1)
Plan for Trafiksanering i Prinsessegadekvarteret (projekt 9)
Dronningensgade lukket for gennemkørende trafik (projekt 9)
Krydsomlægninger på Amager Strandvej (projekt 10)
Njalsgade (trafiksikkerhedsprojekt)
Forlandet, opgradering af veje til Operaen (projekt 1)
Backersvej, cykelbaner, trafiksanering/hastighedsdæmpning (projekt 6+2)
Krydsomlægning Amager Strandvej/Prags Boulevard – (trafiksikkerhedsprojekt)
Krydsomlægning Amager Strandvej/Øresundsvej (projekt 10)
40 km/ hastighedszoner i lokalgaderne (udført ultimo 2006) indenfor området Øresundsvej, Amager Strandvej, Hedegårdsvej, Backersvej, og indenfor området Oven Gaden Oven Vandet, Torvegade, Christianshavns Voldgade (Hastighedsplanen)
Bryggebroen (Grønne Cykelruter)
Kryds 9 - Uplandsgade/Prags Boulevard (projekt 1)
40 km/ hastighedszoner i lokalgaderne indenfor området Øresundsvej, Backersvej, Italiensvej/Elbagade, Amagerbrogade (Hastighedsplanen)

Igangværende projekter godkendt af TMU:
Cykelstier på Øresundsvej (projekt 2) (sat i bero på grund af anlægsloft)
Grønne cykelruter og parkbånd, Christianshavnsruten (projekt 11) (indgår i Cykelpakke III)
Artillerivej/Ørestads Boulevard (sat i bero på grund af anlægsloft)
Artillerivej (skolevejsprojekt del af projekt 8)
Omlægning af Artillerivej, bl.a. cykelstier (projekt 8+2)
Ørestads Boulevard, vejtilslutning til Amager Boulevard (projekt 1)
40 km/ hastighedszoner i lokalgaderne på Christianshavn og Holmen i 2008(Hastighedsplanen)
Parkeringsanlæg (projekt 4) (overtaget af P-strategien)

Forventede forestående projekter:
Plan for Amagerbrogade (projekt)
Kryds 1- Christmas Møllers Plads, trafiksanering,
grøn byport (projekt 1) (afventer Amagerbrogade projektet)
Kryds 4 - Amagerbrogade/Vejlands Allé (projekt 1) (afventer Amagerbrogade projektet)
Omlægning og forskønnelse af Amagerbrogade inkl. pladser (projekt 4+12)
Trafiksanering Prinsessegade

Fremtidige projekter:
Øvrige stræknings- og krydsomlægninger
(projekt 1+2+7)
40 km/t hastighedszoner på lokalgaderne for resten af Amager senest 2012

Resterende indsatser i projekterne:
Stiprioritering og cykelbaner – cykelstier (projekt 2)
Trafiksanering Irlandsvej og Vejlands Allé (projekt 7)
Trafikforbedringer på Islands Brygge (projekt 8+2)
Trafiksanering på Christianshavn (projekt 9)
Grønne cykelruter og parkbånd (projekt 11)
Forbedringer af det visuelle miljø (projekt 12)

Udsigt over Christians Brygge

Ravelinen

Til toppen