Klik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Kommunalvalg 2013

Valgdatoen var den 19. november. Se KMD valg

På Christianshavn Skole er i 2013 tilmeldt 9294 stemmeberettigede personer mod 8730 personer i 2009. Stemmeprocenten var på 69,7, og de optalte stemmer udgjorde 6478. De optalte stemmer udgjorde 6478. EL gik 720 stemmer frem, og SF gik 520 stemmer tilbage. Christianialisten gik tilbage, og Socialdemokratiet gik frem, måske en følge af ny indbyggere på Margretheholmen. Ellers var der kun få forskydninger.

I København er tilmeldt 460.449 stemmeberettigede. 281.821 personer har stemt, og patierne S - SF - EL og R har konstituret sig med S, som får overborgmesterposten.

De ny borgmestre : Frank Jensen (S) fortsætter som overborgmester, Morten Kabell (EL) bliver TMF borgmester, Pia Allerslev (V) skifter til Børn og Unge, og afløses af Carl Christian Ebbesen fra DF på posten Kultur & Fritid. Den Radikale Mia Lee Allerslev beholder Beskæftigelse og Integration borgmesterposten, og SF forbliver på posten for Sundhed og Omsorg. Ny Socialborgmester bliver Jesper Christensen fra S.

Konstitueringen i BR betyder, at det formodentlig fremover bliver endnu dyrere, og endnu mere besværligt at være skatteborger i København. Byen er i 2013 gravet op overalt, og under de sidste 4 års nærmest usynlige overborgmesterstyre har byen mistet sin profil. Det hele handler primært om fri hash, fixerrum, bandekriminalitet, metro, betalingsring og bilerne ud af byen.

Prognosen, som blev offentliggjort den 14. november så således ud: EL 21,8 mod 10,6% i 2009 - SF 9,8 mod 22,2% - S 24,3 mod 29,9% - R 12,5 mod 8,4% - LA 4,4 - V 11,8 mod 9,4% - K 3,8 mod 7,0% - DF 9,0 mod 7,7% - andre 2,6%, og den holdt nogenlunde stik.


Frank Jensen, Socialdemokratiet er i antallet af personlige stemmer gået tilbage, måske som følge af hans usynlighed som Overborgmester, fra 35.864 i 2099 (og 60.000 i 2005) til 28.625 i 2013. Partiet er gået tilbage med 2,2% til 27,8%, og de fik 16 mandater.


Ninna Thomsen og Ayfer Baykal, begge SF, har ikke ændret rækkefølgen i hierakiet. Partiet SF er gået voldsomt tilbage på landsplan, og i København med 12,3% til 10%. De fik 6 mandater eller minus 7. Ayfer Baykal fik 4.578 personlige stemmer mod 3.665 i 2009. Ninna Thomsen fik 4.039 mod 1.207 i 2009.

EL høstede til gengæld 19,3% af stemmerne, hvor Stine Færch fik langt de fleste personlige stemmer ialt 4.271 mod Morten Kabell, som fik 3.774 personlige stemmer. De fik 11 mandater, og sikrer SF en borgmesterpost.

Pia Allerslev fra Venstre, som fik 11,4%, gik fra 8.025 personlige stemmer i 2009 til 13.903 i 2013, mens Anna Mee Allerslev fra de Radikale, som fik 11,2% af stemmerne, er gået fra 837 til 8.512 personlige stemmer. Venstre fik 7 mandater, og de Radikale fik 6 mandater, og de Radikale mandater blev brugt til fordel for S - SF og EL. Dette tal blev til 7, og en sikker borgmesterpost jf. nedenfor.

Demokratiet i Socialdemokratiet

Et delegeretmøde torsdag den 22.11 i Socialdemokratiet medførte, at Ikram Sarwar skiftede parti fra S til de Radikale, som derved får de 7 mandater en borgmesterpost kræver. Socialdemokratiet i København lider af mangel på demokrati, et synspunkt som også blev fremført torsdag af Yildiz Akdogan, som fik 3514 personlige stemmer. Ikram blev med hans 1915 personlige stemmer nummer 3. Til trods for succes på valgnatten, så tilgodeses bestemte personer, og det sker i en lukket kreds, på bekostning af de som vinder valget. Tilsyneladende skal Jesper Christensen have en post for tro tjeneste, men hvis ikke resultaterne tæller, så befordrer det jo ikke ligefrem folk til at stille op.

DF fik 7,4% - 4611 personlige stemmer til Carl Christian Ebbesen og 4 mandater, C fik 5% og 3 mandater, og LA fik 3,9% og 2 mandater


Valgtemaer ! SF afviser at ændre på Københavns styreform. SRSF regeringens plan om at ændre styreformen i landets fire største byer vil SF alligevel ikke være med til.

Tanken var at spare mindst 150 millioner kroner i København, men SF vil ikke af med borgmestertitlerne. Den 18. april 2013 kan man læse, at tanken helt er opgivet, og i København skal vi fortsat trækkes med et tungt arbejdende borgmesterbureaukrati, som koster.... Er det ikke spild af borgernes penge, det synes vi her på Christianshavnernet.dk.

Væksten er borte, hvorlænge vides ikke, men SRSF regeringen styrer uændret sin økonomiske politik efter urealistiske vækstprognoser. (Væskten er siden årsskiftet nedjusteret, og i november 2013 forventes en 0 vækst. Samtidig er arbejdsløsheden steget med 10.000 i tredje kvartal, red.) Vækstpakke.dk fra februar 2013 opererer med 2% vækst om året frem til 2020, og en nedjustering i antallet af nye private jobs i 2020 til 150.000. Vækstprognoserne er gennem året 2013 løbende nedjusteret, på det seneste også for 2014. Læs Christianshavnernet.dk/ny i Politik.

EL vil have mere magt i København, og de får det sikkert også. De synes at skrotte revolutionen, for at få den. Flot og farvestrålende reklamemateriale om Fremtidens Christianshavn omdeles i disse dage i postkasserne. "Reklamer Nej Tak" skiltet er for EL, som det eneste parti, ikke et problem. Spørgsmålet er, om de har andet end materialets flotte men indholdsløse retorik at byde på!

Har kommunalvalget sat en prop i SF renoveringen af Prinsessegade, for at give plads til en debat om billige boliger i Havnen, og støttet byggeri på Christiania, en ide som Christiania forlængst har afvist. Valget stod mellem støttet byggeri eller at købe, men Fonden er bemærkelsesværdig stille omkring betalingen, om husleje og boligtildelingen.

Fonden er imod støttet byggeri, og imod en cykelrute, som er en forudsætning for Inderhavnsbroen, som skulle stå færdig ultimo 2012. Foldschack og overborgmester Frank Jensen udvekslede i P1 debat den 3. oktober synspunkter, og det kom der ikke meget ud af. Begge er enige om at Christiania skal udvikles, men når Frank Jensen taler om at få revet hegnet omkring Christiania ned, så svarer Foldschak at der er hele 8 indgange til området, og det må være nok.

En snik snak debat, den sædvanlige tidsudtrækning, men cykeltrafikken fra Amager vil med broerne aflaste Torvegade, og broprojekterne for Laboratoriegraven og Dyssen forventes nu sendt i udbud i efteråret 2013. De kunne heller ikke blive enige om Refshalevej, som ikke er del af Christiania. Omvendt synes der ikke at være sat en prop i kommuneskatten og landets højste grundskyldspromille, som efter prognoserne skal stige frem til 2017.

I den sidste uge er Havnetunnelproblematikken og trafik inddraget i valgkampen.

Valg til Folketinget :

Valget den 15. september 2011 faldt ud til rød bloks fordel. Se valgresultater

Indre By: S går 5, 4 % tilbage. Radikale 9,3 % frem. SF går 9,8 % tilbage og EL 9,4 % frem. Venstre ligger på 15,7 % - DF får 4,4 % og de Konservative 6,6 %.

Den nyvalgte regering vil ændre på borgmesterstyret af København, og det vil sætte byens borgerlige udenfor døren. Det kan ingen vist være i tvivl om med den form for samkvem de to grupper har med hinanden på mikro plan. SF har dog aflyst sin opbakning, og saneringen af administrationen, et forslag fremsat i Ritt Bjerregård, er indtil videre skudt til hjørne.

Kommunevalget 2009

I perioden 2009 - 2013 er der sket en del omrokeringer. Bo Asmus måtte forlade sin post. Ayfer Baykal er blevet ny borgmester for trafik og miljø. De radikale har fået ny borgmester. Anne Vang har forladt politik.

I København var der i 2009; 427.940 stemmeberettigede personer. 232.906 personer afgav deres stemme. Stemmeprocent blev 54,4%. I 2001 var den hele 75%.

Ved kommunevalget 2009 var der på Christianshavn 8730 stemmeberettigede personer mod 8042 i 2005. 5600 eller 64,4% afgav deres stemme. Se Christianshavns Skole.

Valgresultat KMDValg-2009 -http://www.kmdvalg.dk/kv/2009/k84982101013.htm

Katastrofevalg. Bo Asmus Kjeldgaard fra SF må midt i fremgangen notere sig for en voldsom personlig tilbagegang. SF gik syv mandater frem, men Bo Asmus Kjeldgaard gik tilbage fra 8764 til 3570 personlige stemmer. Bo Asmus har været borgmester for Børn- og Unge, en forvaltning med stort rod i økonomien, og det siges at han udviser ringe leder evner.

Ayfer Baykal fra SF fik ved sit første valg flest personlige stemmer hos SF i København - 3665 stemmer. Men alligevel er hun ikke favorit til at få SFs anden borgmesterpost. Bo Asmus Kjeldgaard har taget over efter Klaus Bondam i TMF, teknik- og miljøborgmesterposten. Det vurderes at blive, at Ninna Thomsen, som fik 1207 personlige stemmer, eller Camilla Burgwald, som fik 3195. Venstres Pia Allerslev skal vælge som nummer 3, og det forventes, at hun beholder sin post som kultur- og fritidsborgmester. Anna Vang fra S vil gerne være Børn og Unge borgmester.

TMF borgmester Klaus Bondam fra De Radikale skiftede på valgnatten fra valgforbund med venstrefløjen til nyt valgforbund med V + O og beholdt dermed en borgmesterpost. Manu Sareen fra De Radikale som fik et langt bedre valg end Klaus Bondam takkede nej, så Klaus Bondam overlever sin beslutning indtil videre. Bondam udtaler til Politiken, AT BLIVE BORGMESTER FIRE ÅR MERE er dét politik handler om, men måske presset fra det radikale bagland tvinger partiet tilbage i rød stue, og så skifter borgmesterposten til De Konservatives fordel.

S sætter gevinsten fra 2005 overstyr, hvor SF som dengang tabte terræn i dag kommer næsten på højde med S. Frank Jensen (S) bliver dog overborgmester, men resultatet kan medføre, at blokpolitik med SF og EL bliver en realitet. Rød stue vinder således København, og S får 17 mandater, SF 13, Enhedslisten 6, Radikale 5, Venstre 6, Konservative 4 og Dansk Folkeparti 4. SF overtager TMF posten, og går også ind for de mange ny broer, fri hash mv., så det tegner lovende for udviklingen på Christianshavn! Nu står det kun tilbage at se, hvem skal betale regningen?

Hvem blev valgt i 2009:

Frank Jensen S, Overborgmester, Bo Asmus Keldgaard SF, Trafik og Miljø Pia Allerslev V, Kultur og Fritid, Anne Vang S, Børn og Unge, Ninna Thomsen SF, Sundhed og Omsorg, Klaus Bondam R, Beskæftigelse og Integration, Michael Warming EL, Socialområdet

Se medlemmerne af BR nedenfor.

Socialdemokraterne blev med 29,9 procent og 17 mandater det største parti i Borgerrepræsentationen. Frank Jensen, Anne Vang, Ikram Sarwar, Jacob Hougaard, M. Aslam, Simon Strange, Mette Reissmann, Susan Hedlund, Taner Yilmaz, Lise Thorsen, Jesper Christensen, Lars Aslan Rasmussen, Jonas Bjørn Jensen, Lars Weiss, Sofie K. Led, Anette Holst Christensen, Henrik Appel Esbensen

SF har fået et historisk godt valg i hovedstaden med 22,2 procent og 13 mandater. Ayfer Baykal, Bo Asmus Kjeldgaard, Camilla Burgwald, Ninna Thomsen, Iben Wiene Rathje, Klaus Mygind, Signe Goldmann, Sisse Marie Berendt Wellin, Trine Schaltz, Peter Thiele, Pernille Gaarde Bendix, Neil Stenbæk Bloem, Maralise Rømer

Enhedslisten fik 10,9 procent og 6 mandater. Mikkel Warming, Signe Færch, Morten Kabell, Rikke Lauritzen, Allan Ahmad, Jaleh Tavakoli

Venstre fortsat det største borgerlige parti med 9,4 procent og 6 mandater. Pia Allerslev, Flemming Steen Munch, Lars Dueholm, Heidi Wang, Cecilia Lonning, Leslie Arentoft

Det Radikale Venstre. Manu Sareen blev det store trækplaster hos de radikale, der fik 8,4 procent af stemmerner og 5 mandater. Manu Sareen, Klaus Bondam, Margrethe Wivel, Anna Mee Allerslev, Katrine Feilberg

Dansk Folkeparti fik 7,7 procent af stemmerne og 4 mandater. Birthe Skaarup, Carl Christian Ebbesen, Finn Rudaizky, Karin Storgaard

Konservative fik 7 procent af stemmerne og 4 mandater. Mogens Lønborg, Rasmus Jarlov, Susanne Møller, Jakob Næsager

Folketinget.

Valgresultatet i Indre By den 13.11.2007.

Ændring

Antal stemmer

I procent

Socialdemokratiet

+ 299

5.912

19,2

Radikale

- 3.165

3.620

11,7

Konservative

+ 425

3.707

12,0

SF

3.352

6.601

21,4

Kristendemokraterne

- 172

116

0,4

Dansk Folkeparti

+ 4

1.716

5,6

Venstre

- 1.270

4.487

14,6

Ny Alliance

+1.847

1.847

6

Folketinget m/ direkte TV transmissioner af debatter. Folketingsvalg 1971 - 2005 - Wikipedea.

Kommunalvalget, København, 2. Christianshavn, 2005.

Se KMDValg.dk - Christianshavn - http://www.kmdvalg.dk/kv/2005/a400101004.htm

Ritt VS Pind

Valgmøde med Ritt Bjerregaard og Søren Pind blev afholdt søndag den 14. august i Dansk Arkitektur Center som havde indbudt overborgmesterkandidaterne til en debat om København som Metropol. En skare af embedsmænd, arkitekter, andre aktive aktører og en håndfuld lokale christianshavnere, ialt omkring 100 personer var mødt frem.

Et resultatet af globaliseringen de sidste 10 til 15 år er, at der er opstået en knivskarp konkurrence mellem storbyer for at tiltrække virksomheder, og København og Øresundsregionen, set i et globalt perspektiv, klarer sig ikke så godt som man umiddelbart kunne tro. Et panel gav debattørerne nogle fakta at forholde sig til.

Mikael Lindholm, Mandag Morgen. Ude omkring i verden er det byen København som folk kender, og København repræsenterer også 40% af landets BNP. Går det godt for Hovedstaden, går det godt for landet. For hver gang der skabes 1 arbejdsplads i København resulterer det i 2 til 3 jobs i provinsen. Omvendt skal der 14 arbejdspladser til ude i landet før der kommer 1 job i København. Byens erhvervsudvikling er derfor nøglen til succes, og byens liv er et af de vigtigste konkurrence parametre. En af hovedindsigelserne fra Mikael Lindholm var, at nok er København inde i en rivende udvikling, men hvilken! Er der nogen vision eller plan med det politikerne har sat igang. Den er ikke til at få øje på.

Bent Flyvbjerg, Ålborg Universitet, understregede synspunktet, at projekter som tilfører byen liv mangler fundstændig i Københavns Havn. De projekter som pt. er oplevelsesrige og spændende for omverdenen, og som kan tiltrække virksomheder, opføres ikke i København. Bent Flyvbjerg blev spurgt og kom ind på, at borgerinddragelse er nødvendig i en tidlig fase, det viste udviklingen i New York, hvor man havde forsøgt sig uden. Omvendt når rammerne er fastlagt, så skal arbejdet uforstyrret kunne gøres færdigt. Eksempler på forkert borgerinddragelse i København var Operaen og Krøyers Plads. 

NCC, en af de største bygherrer oplyste, at de tjener 2,95 kr for hver 100 kroner de omsætter, en dækningsgrad langt under det som accepteres i industrien (afkast på 10% eller mere). Der kunne dog gøres mere for at skaffe billigt byggeri især ved at finde nye og billigere materialer, men ingen ønskede at gå på akkord med kvaliteten.

Alt i alt fremkom der en ikke uvæsentlig kritik af den måde Københavns Havn er udbygget på, hvilket Ritt og Pind stort set var enige i. Ritt Bjerregaard ønskede en bredere mere nuanceret debat, og billigere boliger. Søren Pind afviste ikke billigere boliger, og han vil sælge de almene boliger, som har udviklet sig til ghettoer, for at kunne bygge nye mere socialt afbalancerede miljøer til priser som folk kan betale, ligesom han forslog andelsboliger skal kunne sælges på lige fod med ejerboliger. Som svar på Ritt Bjerregaards boligplan fremsætter Søren Pind i løbet af kort tid selv en boligplan for København og Århus.

Endnu en sag hvor hver en sten skal vendes.

April 2005. Efter måneders lønkaos vil Københavns Kommune nu have udbudsfasen af kommunens lønsystem og lønanvisning undersøgt. En undersøgelse skal belyse Økonomiforvaltningen og advokatfirmaet Bech-Bruun Dragsteds roller. Det viser sig nemlig, at Bech-Bruun Dragsted rådgav både kommunen, og vinderfirmaet, Accenture, på en og samme tid. Først må vi finde ud af, om der er begået en forsømmelse, dernæst forsømmelsens karakter og alvor. Hvis der er gjort noget forkert må der, ifølge Mogens Lønborg, placeres et ansvar. Han mener ikke, at Økonomiforvaltningen skal udrede sin egen rolle i sagen. Økonomiforvaltningen er part i sagen, og kommunens Revisionsdirektorat bør foretage en uvildig undersøgelse.

Kold luft hos De Konservative

November 2007: Majbritt Mamsen har meddelt, at hun med øjeblikkelig virkning bryder med sine to partifæller i den konservative gruppe på Rådhuset, Peter Schlüter og sundhedsborgmester Mogens Lønborg. Det sker i protest mod den dårlige behandling hun har været udsat for siden 2006 ikke mindst en truende adfærd fra Peter Schlüters side. Majbritt Mamsen melder sig ikke ud af C, ligesom partiets førstesuppleant, CD’eren Ben Haddou, gjorde det i protest mod Mogens Lønborg, men etablerer C2. Majbritt Mamsen, der gennem længere tid har haft sygeorlov, håber, at hun en dag kan vende tilbage til den »rigtige« konservative gruppe på rådhuset. Men det vil, understreger hun, kræve at gruppen får en anden sammensætning end i dag.

April 2005. Ole Hentzen forlader efter knap 20 år i Borgerrepræsentationen partigruppen. Det sker i protest da et flertal i gruppen har godkendt løsgængeren, CD'eren Ben Haddou. Ole Hentzen oplyser, at Ben Haddou efter kommunalvalget i 2001 indgik en aftale, der gav Venstre to borgmesterposter, hvilket kostede de konservative en. Ole Hentzen er også utilfreds med Mogens Lønborg's lederstil, som er for flydende.... med Benn Haddous optagelse i gruppen, og med Ole Hentzens afgang tæller de konservative på Rådhuset fem medlemmer.

Enhedslistens borgmester i skærsilden

Marts 2005. Skoleborgmester Per Bregengaard er for alvor kommet kommet i skærsilden. Den manglende styring af vikarer og deres time forbrug i de københavnske skoler sammen med pisa rapporten, den manglende iværksættelse af integrationsplanen, sønnens ansættelse som it-supporter i 2000 i egen forvaltning, og senest også datterens ansættelse i egen forvaltning, en sag som har indbragt ham en næse fra partiet, er alle belastende sager om borgmesterens embedsførelse. Dansk Folkeparti har krævet Per Bregengaards afgang, men Per Bregengaard mener ikke, at sagerne vil påvirke hans job som skoleborgmester, og sagerne synes at få nogen konsekvenser.

Fornyelsen på Københavns Rådhus :

Udviklingen i antallet af betalende medlemmer hos Socialdemokraterne i hovedstaden:

1980: 10.398
1985: 7.668 -
1990: 5.575 -
1995: 4.246 -
2000: 3.348 -
2001: 3.108 -
2002: 3.093 -
2003: 2.990

Kilde: Socialdemokraterne i København

Det er ikke kun Det Radikale Venstre, der mærker en stor fremgang i København, hvor partiet netop har rundet de 3.000 medlemmer. Siden årsskiftet har 750 københavnere meldt sig ind i Socialdemokratiet, der i fjor talte 3.100 medlemmer i hovedstaden. »Det er en stor fremgang, og for tiden kommer folk selv og melder sig ind. Vi har ikke gang i en hvervekampagne. Og hvis vi tæller dem med, som ikke betaler fuldt kontingent, så har vi faktisk over 5.000 medlemmer, som vi skriver ud til,« siger Jan Salling Kristensen, partiformand i København.

Kommunalvalg

Konstitueringen mandag den 5. december 2005:
Ritt Bjerregaard (S), overborgmester
Klaus Bondam (R), bygge– og teknikborgmester
Bo Asmus Kjeldgaard (SF), børne– og ungdomsborgmester
Martin Geertsen (V) kulturborgmester
Jacob Hougaard (S) beskæftigelses– og integrationsborgmester
Mikkel Warming (EL) socialborgmester
Mogens Lønborg (K) sundheds– og omsorgsborgmester
Næstformand Mona Heiberg (S) første næstformand
Næstformand Jesper Christensen (S) anden næstformand.

Jens Kramers farvel

Jens Kramers uventede afgang som overborgmester i 2004 har skabt uro og splid i S København, og i februar 2008, kun godt 2 år efter en alliance blev indgået efter valget i 2005, gnistrer det voldsomt i alliancen. Beskyldninger om løgne, fortielser, populisme og fidusmageri er blevet dagligdag på Rådhuset, hvor S med Ritt i spidsen er endt i åben krig med alliancepartnerne om modersmålsundervisning, de Radikale og SF. Sagen er kun en ud af flere, f.eks Kløvermarken, overforbrug af penge mv., så der har været taget tilløb længe. "Jeg må efterhånden sige, at jeg generelt undrer mig meget over Socialdemokraternes måde at agere på i samarbejdet med os og de Radikale," siger Bo Asmus Kjeldgaard, der inden længe vil tage sagen med Ritt Bjerregaard på et krisemøde. Også de Radikale er godt trætte af Socialdemokraterne. Partiets medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Kasper Johansen, kalder direkte partiets opførsel for "langt ude".

Ny kandidat

Ritt Bjerregård vandt den med spænding ventede afstemning i Socialdemokratiet, og Lars Engberg, socialdemokraternes grå løber, blev valgt til posten som midlertidig overborgmester. Lars Engberg forventer, at forhandlingerne om metroens fjerde etape vil blive afsluttet i løbet af de næste 14 måneder. Han forventer at blive husket for salg af Københavns Energi, og en videreudvikling af kommunens ældreplan. På spørgsmålet om, hvorfor han ikke lod en yngre partifælle få overborgmesteropgaven, svarer Lars Engberg, at alder først betyder noget, når man er over 75. Han lover i øvrigt, at arbejdsopgaver vil blive delt ud til de yngre medlemmer af den socialdemokratiske gruppe. Kilde Københavns Kommune.

Er bykongernes tid forbi!

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen har i juni 2004 meddelt, at han slipper tøjlerne ved udgangen af næste valgperiode i januar 2006, dog kun som byens Overborgmester. Han forlod imidlertid posten i november 2004. Jens Kramer Mikkelsen har dermed siddet godt og vel 16 år på posten, og tegner sig som hovedfigur for den udvikling byen har været igennem på godt og ondt siden 1989.

Hans periode har været præget af den stigende mangel på almindelige boliger, og ungdomsboliger til de studerende. Godt og vel 100.000 kommunale lejemål blev midt i 90'erne udloddet af Københavns Kommune til spotpriser og de blev primært omdannet til andelsboliger. Ejendomsselskabet TOR I/S stod for processen, som satte skub i prisudviklingen på boligmarkedet, og i 2004 er huspriserne i København stadig på himmelflugt. Flere steder er priserne tredoblet på mindre end 10 år, hjulpet godt på vej af den spektakulære udvikling i havnen.

Udviklingen på boligområdet i København er dermed mere skævvredet end nogensinde før. Afstanden mellem ejere og lejere er vokset markant og udviklingen har bidraget til en øget ulighed i samfundet. Socialforskningsinstituttet (SFI) peger i en rapport »Fordeling af Velfærd i Danmark« på, at stigningen af uligheden i Danmark siden 1992 primært skyldes boligpriserne.

I 2004 er Havnefronten på kun 25 år forvandlet fra at være en aktiv erhvershavn, til at fremstå som hovedsæde for stribevis af ligegyldige domiciler i glas og beton, en enkelt diamant, og en række boliger, fra eksklusive til lukseriuse uden bopælspligt, med m2 priser på mellem kr. 20.000 kroner, og 30.000 kroner eller mere. Først Toldboden, derefter Søndre Frihavn, Tuborg Havn, Kalvebod Brygge, Sydhavnen, Sluseholmen, Christiansbro, Holmen, Islands Brygge og Kastrup Havn.

København er I Kramers periode også blevet landfast med Sverige. En Ørestad er under udbygning, som skal betale Københavns mini metro. Trafikken i Kastrup Lufthavn steg (1,9 mio. passagerer i juni 2004). Biltrafikken stiger og stiger, og trafikken ind og ud af byens indfaldsveje til centrum er eksploderet. I Københavns Indre by er infrastrukturen status quo, gennemkørselsvejene er indsnævret, og trafikken kaotisk. Byens borgere er er kun tilskuere til denne udvikling, og de er blevet glemt af politikerene i debatten om byens fremtid. Bylivet er samtidig blevet populært igen, og det stiller øgede krav til fremtidens bolig og byens indretning.

Uroen i S København efter Jens Kramer Mikkelsen uventede fratrædelse.

November 2004

J.P. København skriver den 11.11.04. Bo Sandberg går som formand og partiet synes dybt splittet. Flere centralt placerede socialdemokrater i København er på vej til at forlade partiet i protest. Formand Bo Sandberg og kasserer Anne Laustsen oplyser de vil trække sig. Finn Rudaizky valgt på Christianshavn mener, at Bo Sandbergs exit er et tilbageskridt for demokratiet i partiet. Joan Jensen går ved næste kommunalvalg, og Tone Folkedal truer med at gå.

09.11.04 - Urban avis skriver. Kampvalg i S - København. Posterne fordelt
Engberg får ben til 349.000 kroner.
Klaus Hansen blev ny gruppeformand.
Lars Engberg får posten i Ørestadsselskabet.
Det er endnu uklart hvem som skal sidde i Københavns Havn.

02.11.04 - Magtkampen mellem ung og gammel fortsætter.

De ikke Ritt Bjerregård venlige medlemmer skal efter sigende udrenses i konsultationsudvalget for derved at sikre veteranerne Kramers ben. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 02.11 besluttede S - København at udskifte 2 af de 6 personer, der arbejder på at fordele de lønnede politiske poster.

Med 14 stemmer mod 12 valgte bestyrelsen at udskifte Ditte Hartvig Jacobsen og Anne Laustsen, der begge har støttet den unge Thor Buch Grønlykkes (læge og fagligt kvalificeret) ønske om at overtage den attraktive post som formand for Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Det nye konsultationsudvalg er sammensat af Bo Sandberg, Lars Engberg, Mona Heiberg, Thor Buch Grønlykke, Bent Christensen og Morten Westergård, hvor Bent Christensen og Morten Westergaard begge foretrækker Mona Heiberg fremfor Thor Buch Grønlykke som formand for HS.

Ditte Hartvig Jacobsen siger til J.P. København, at udsmidningen af Anne Laustsen og hende selv er absurd, og finder handlingen virkelig beskidt, unfair, usaglig og baseret på løgne. Men det ser ud til, at Mona Heiberg har haft held med sit forehavende.

01.11.2004. Jens Kramer Mikkelsen har ved sin fratræden efterladt sig 29 bestyrelsesposter, som de socialdemokratiske gruppemedlemmer kæmper om at få fingre i. Det har medført intern splid i partiet.

Kramers ben.

Kramers 29 bestyrelsesposter udgør en samlet ekstraindtægt oveni borgmester gagen på 600.000 kroner, og Bo Sandberg har tilkendegivet, at 29 bestyrelsesposter er for mange. Partiet har derfor nedsat et konsultationsudvalg på 6 personer, der skal fordele posterne til en bredere personkreds.

Blandt bestyrelsesposterne kan nævnes Bella Centret, Ørestadsselskabet og Københavns Havn. Indtil videre har tre københavnske medlemmer tilkendegivet, at de ønsker at overtage HS-formandsposten:

Det er tidligere socialborgmester Winnie Larsen-Jensen,
LO-formand i København, Joan Jensen
og Thor Buch Grønlykke, der hidtil har været bestyrelsessuppleant i HS.

Også Johannes Nymark erklærer sig »interesseret, hvis jeg bliver spurgt«, men med den nye overborgmester Lars Engberg i spidsen synes konsultationsudvalget at være nået til enighed om at anbefale Thor Buch Grønlykke. Det har imidlertid fået Mona Heiberg til at stoppe som gruppeformand øjeblikkeligt.

De Radikale

17.01.05 - Teaterchefen og skuespilleren Klaus Bondam bliver De Radikales bud på en ny overborgmester ved det kommende valg til Københavns Borgerrepræsentation. Ved en skriftlig afstemning mandag den 16.01.05 stemte 160 på Bondam og 79 på modkandidaten, den nuværende sundhedsborgmester, Inger Marie Bruun-Vierø. 5 stemmer var blanke. Den 41-årige Klaus Bondam kom ind i Borgerrepræsentationen ved det seneste valg, og han er partiets gruppeformand på Københavns Rådhus. Inger Marie Bruun-Vierø sagde før afstemningen, at hun ikke ville genopstille, hvis hun ikke blev valgt.

28.09.04 - Tanwir Ahmad beskylder gruppeformand Klaus Bondam for at kræve hans plads i uddannelses- og ungdomsudvalget til fordel for Klaus Bondams valgkamp og ambition om at blive borgmester. Efter Ritt Bjerregård opstiller, satser Klaus Bondam, ifølge Tanwir Ahmad, på posten som uddannelses- og ungdomsborgmester, da Per Bregengaard ikke genopstiller. På et gruppemøde, med uenighed og en hård tone, blev der lagt låg på konflikten. En beslutning udskudt, da Tanwir Ahmad ikke stiller op til næste valg.

Til toppen

html>