Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Konversation på fransk.

Træn din viden i det franske sprog gennem konversation om emner efter eget ønske. Fast lavpris. Enetimer takseres med kr. 170,- pr. hele time excl.moms. Kontakt for nærmere information mail.

Dansk - Fransk

Danskere med feriebolig eller ligefrem fast bopæl i Frankrig skal være opmærksomme på forskellige skattetyper - især efter Danmark opsagde dobbeltbeskatningsaftalen med landet i 2009.

Skatten på avancen ved salg af bolig er for udlændinge netop steget fra 19 til 34,5 procent. Den aftrappes dog gradvist efter fem år og bortfalder efter 30 år.

Formuer inklusiv friværdi i bolig på over 800.000 euro beskattes med mellem 0,55 og 1,8 procent.

Fortjeneste på aktier beskattes med i alt 29 procent i indkomstskat og socialskat. Men når aktierne har været ejet i mere end 5 år gælder særlige regler, og efter 8 år er de helt fritaget for indkomstskat, som udgør 18 af de 29 procent.

Efter opsigelsen af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Frankrig gælder de franske regler for arv og gaver efter en person med bopæl i Frankrig, og hvis modtageren bor i Frankrig. Desuden gælder de for fast ejendom i Frankrig.

Arv og gaver til børn belægges med skat på 5 til 40 procent efter et bundfradrag på 150.000 euro, som for gavers vedkommende kun kan bruges hvert 10. år.

Kilde: www.ditfrankrig