Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Trekantsgrunden

Børneby undervejs.

Trafiksaneringsplan for Prinsessegade forventes sat igang i 2012, og samtidig skal Trekantgrundens institutioner udbygges i 2013 - 2014. Lokalplanforslag Holmen II tillæg 3 med Bussluse og trafik i Prinsessegade er sendt i Høring til 10. december 2012, og omtales på siden Prinsessegade. Det samme gælder COWIs rapport fra december 2011, samt bilag til lokalplanforslaget.

Trekantgrundens institutioner nedenfor samt Fritidshjemmet i Brobergsgade skal samles i et nybyggeri på anslået 4.000 m2. Projekteringen finder sted i 2012, og den ny institution, som skal indrettes til 600 - 700 børn, skal stå klar i 2014.

På Laboratoriegravens modsatte bred skal anlægges en multihal og en cykelrute. Arbejderne i 2012 gået igang og hallen forventes at stå klar i sommeren 2013.

En offentlig gangsti på ydersiden af Bodenhoffs Fritidscenter er planlagt langs med Laboratoriegraven.

På den modsatte side er bygget nye lokaler til Nanok.

Dette link peger på den oprindelige renoveringsplan for Prinsessegade fra 2004, der operede med et beløb der var 10 gange større.

Kig fra Den Grå Hal på Christiania ned af Refshalevej mod Prinsessegade og Aladdin.

Bodenhoff startede som ungdomsklub den 1 april 1960 på Bodenhoffs Plads nr. 8. Legepladsen Trekanten blev startet i foråret 1970 af en beboergruppe fra Aladdin. I slutningen af 1970'erne nedbrændte den fredede magasinbygning på Refshalevej (se Fortiden), og efterfølgende er området efter salami metoden lidt efter lidt blevet inddraget af institutioner, oprindeligt kun midlertidigt, i 2012 permanent, og området er ikke længere legeplads eller tilgængeligt for beboerne i Aladdin.

Det viser, at det kan være farligt at sige ja til kommunenss tilbud om midlertidige pavilloner. Det var hvad Trekanten fik efter magasinbygningen nedbrændte. Tilbuddet om midlertidige pavilloner er kraftigt udbygget i 2011, og hele området hegnet af. Til glæde for personale og sikkert også områdets børnefamilier, men det er ikke sket med alle områdets beboere ubestridte begejstring, da de få grønne pletter en efter en opsluges til institutionelle formål.

Branden i 2007, ingen kom til skade.

Billederne viser en relativ beskeden brand den 21. maj 2007, hvor institutionen var lukket, og ingen kom til skade.

til toppen

Institutionsområdet

Man har længe vidst, at grunden er forurenet. I hvilket omfang det er lykkedes at fjerne noget af den forurenede jord i forbindelse med udbygningen henstår uafklaret, men der er nok ikke megen tvivl om grunden stadig er forurenet.

Bodenhoffs Fritidscenters historiske udvikling.

Om forureningen


Pressemeddelse 28. juni SES

I forbindelse med den forestående genopretning af Christianiaområdets voldanlæg har Slots- og Ejendomsstyrelsen i løbet af foråret gennemført en forureningsundersøgelse af voldanlægget for at skabe klarhed over forureningsomfanget. Resultaterne foreligger nu. Der er på store dele af voldområdet konstateret betydelig forurening, som dog ikke er til umiddelbar fare for beboere eller besøgende på voldanlægget. Der er hovedsageligt tale om forurening med tungmetaller som bly, cadmium og nikkel, ligesom der er fundet enkelte steder med olieforurening.


Forureningen er bundet til jorden og udgør ikke noget afdampningsproblem. Ligeledes vurderes der ikke at være tale om akut risiko ved kontakt med jorden. Forureningen skyldes primært områdets tidligere anvendelse til militære formål.

Genopretning af voldanlægget

Det er i christianialoven fra 2004 forudsat, at der i forbindelse med omdannelsen af Christianiaområdet skal ske en genopretning af voldanlægget på Christianiaområdet. I arbejdet med genopretningen vil Slots- og Ejendomsstyrelsen tage højde for resultaterne af forureningsundersøgelsen, hvilket vil ske i dialog med Miljøkontrollen i Københavns Kommune.


”Med den gennemførte forureningsundersøgelse er der skabt klarhed over forureningsniveauet på voldanlægget, hvilket muliggør en endelig planlægning af genopretningsindsatsen. Udover et genoprettet voldanlæg til glæde for beboere og besøgende kan der dermed også sikres et sundere nærmiljø for områdets beboere. Udgifterne til fjernelse af forurenet jord i forbindelse med genopretningen kan rummes inden for de økonomiske og organisatoriske rammer, der tegner sig for Christianiaområdet”, siger Slots- og Ejendomsstyrelsens direktør Carsten Jarlov. Slots- og Ejendomsstyrelsen påtænker en lignende forureningsundersøgelse på den resterende del af Christianiaområdet.

Modsat Trekantgrunden ligger Arsenaløen.