Klik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X
Christianshavn
en bydel i forandring
København som metropol

søndag 21. maj 2023

Forside


Christianshavnernet har i 10 år, i perioden fra 2004 til 2014 skrevet om fornyelsen af bydelen, som har fundet sted siden 2000, og om udbygningen af Københavns Havn. I 2014 blev denne side erstattet af en side på WP, da teknologien var forældet.

Christianshavnernet har samlet information på + 200 sider med fotos fra perioden, som fremover vil tjene som opslagsmateriale for den ny side. Mange af de eksterne link må dog anses for at være ugyldige, og der bliver ikke længere læst korrektur på denne side. Gå til Christianshavnernets ny side

Trafikken på Christianshavn

Trafikken er bydelens akilleshæl. Torvegade med Knippelsbro er, sammen med Langebro, fødelinje til Kastrup Lufthavn, Ørestad, Amager Strand,Tårnby og Dragør, og til de rigtig mange ny boliger og domiciler bygget op gennem 00'erne. Prinsessegade, hvis renovering er påbegyndt i slutningen af august 2015, som er parallel med Kanalen, og fødelinje til et bilfrit Christiania skaber dagligt et trafikkaos, og et ufatteligt svineri i randområderne. Et flertal bestående af A, B, F og Ø i BR har i april 2015 afvist at analysere forholdene herunder trafikken i Torvegade. Det ligger ellers lige for, at ændre på adgangsforholdene til Christiania fra Torvegade, hvor en betragtelig biltrafik kunne fjernes med et snuptag. Det ønsker det politiske establisment ikke, og det kommunale hykleri omkring Christianias særstatus er endnu engang synliggjort. I august måned er det understreget med en DR dokumentar om livsvilkårene for Christianias børn, og afspærring af offentlig vej. Kommunale svigt, og Christiania med en formand for Fonden, som mener det er omverdenen der er noget galt med.

Cykelruten fra Amager Strand via Kløvermarken til Nordatlantens Brygge bliver i 2015 en ny fødelinje til den indre by via Inderhavnsbroen. Dens etablering gennem Christiania er en af de ufattelige politiske skandaler, hvor forvaltningen holder hånden over Fristaden på bekostning af bydelens borgere. Cykelruten er snæver, og Christiania har undervejs lagt spærringer, som skal sikre Christinias børn. På Raffinaderivej har Øens Murerfirma erhvervet I C Companys DOMICIL på 60.000 m2 for 150 mio. kroner. Her havde kommunen ellers med cykelruten haft en oplagt mulighed for at indrette en sikker skolevej til en ny og moderne skole. Mere nedenfor.

Cykelruten passerer i dag forbi Spejderne hovedsæde og Hal C på et smalt stykke langs Laboratoriegraven, og den vil ikke kunne afhjælpe den intensive cykeltrafik mellem Amager og den indre by i Torvegade synderligt. På Laboratoriegravens modsatte side bygges Børnebyen, så man må sige at udnyttelsesgraden er på bristepunktet. Byggeriet af Børnebyen på Trekantgrunden har ligget stille som følge af en konkurs, men er i 2015 - 2016 genoptaget.


På billedet ses cykelrutens ny bro over Laboratoriegraven fra Christiania til Arsenaløen. Det forlyder at restaurant NOMA i Laboratoriegraven længere mod nord har et flydende projekt på bedding i 2017. Projektet inkluderer et flydende landbrug tæt på Christiania, og hvordan det skal kunne lade sig gøre, med mindre de skal levere joints og hashkager, det er ikke lige til at gennemskue.

Et faktum er det, at det højteknologiske bycykel projekt har taget levebrødet ud af munden på private cykel udlejningsfirmaer da hotelgæster nupper bycyklerne før pendlerne, den oprindelige målgruppe. Så inden længe må man forvente, at cykelruten til Refshalevej ikke kun vil flyde med biler, men også med kommunens bycykler for ikke at tale om ladcykler, som allerede fylder godt i landskabet.

Kommunen har på Kalvebod Brygge lanceret byggeri af et Ikea koncept, som forventes at få mere end 3 mio. besøg om året. De mange små lejligheder på Amager og i Indre By er en del af målgruppen, og planen er vist, at københavnerene skal køre deres indkøb hjem på ladcykel, eller med en lejet cykeltrailer.

I januar 2016 er Postgrunden, udlagt til erhverv, i forudgående Høring for den fremtidige anvendelse. Området syd for Kalvebod Brygge er i august 2015 præget af byggeaktivitet, hvor Havnelauget har indbragt kanal boligbyggerierne på Engholmen for Ombudsmanden.


Christianshavn Nord

Sommerfuglebroerne er i drift. Det samme er cykelruten fra Amager Strand frem til Christianshavn. Christiania har iflg. Politiken den 28. april 2015 meldt ud, at de vil opætte grænsebomme og lave bump, så cyklisterne bliver tvunget til at trække deres cykler, ladcykler og transporttrailere gennem Fristaden. City Experimentarium på Christiansholm har måtte registrere en tilbagegang i besøgstal, da området uden ibrugtagning af Inderhavnsbroen stadig ligger isoleret. De havde i Tuborg Havn i gennemsnit 1.000 besøgende om dagen. Experimentarium forventes at flytte tilbage senest i 2017, hvor der skal foreligge ny planer for Christiansholm. Copenhagen Street Food samme sted synes at have succes med konceptet.Ny broer, ny tider

Broerne over kanalerne er åbnet for cykel- og fodgængertrafik den 20. december 2014. Inderhavnsbroen forventes at følge efter i sensommeren 2015, men er i januar 2016 stadig ikke taget i brug. Kommunen har annonceret, at den til marts 2015 vil udskrive en idekonkurrence om brugen af Christiansholm, Nordatlantens Brygge, som underbygge broernes fremtidige funktion. Denne Høring er afsluttet, og kan ses på Portalen Bliv Hørt. Den har ikke nogen sammenhæng med udviklingen i Benenden, men omtaler Dokøens fremtid, men hvad Høringen lander af projekter er i skrivende stund uafklaret.

En havnetunnel skal med i regeringsgrundlaget 2015, sagde Venstre op til valget. Vi afventer i skrivende stund planer for de offentlige investeringer i de kommende år, hvor togfonden som følge af faldende oliepriser er i finansieringsproblemer. Mere om havnetunnelen længere nede.

Skolens fremtid i Benenden er i januar 2016 stadig uafklaret. Den er for dyr at lappe på. Derimod er det en kendsgerning, at naboen med adgang fra kanalen, Orlogsmuseet, som er placeret i Søkvæsthuset, skal flytte til Tøjhusmuseet. Et større areal i Benenden bliver dermed frigjort. I Prinsessegade er arbejderne i knækket indtil Aladdin ved at blive omdannet til en plads.

Prinsessegaderenoveringen består i hovedtræk af en plan, som skal lukke Sankt Annægade af for biltrafik, som fremover foran Vor Frelser skal servicere turistbusser. Taxierne flyttes til Bådsmandsstræde. Burmeistersgade lukkes af for den gennemkørende med indkørsel på Bodenhoffs Plads. Selve Prinsessegade ensrettes ved brug af bump og indsnævringer, som vil mindske trafikken så busslusen kan nedlægges. Vi følger op på udviklingen på Christianshavnernets Blog.

Christianias børn har været et hedt diskussionsemne i august 2015.

Prinsessegadeprojektet, det sidste af en række af projekter, blev præsenteret i september 2014, og var til debat på et borgermøde i Christianshavns Beboerhus den 5. november, hvor hovdaktørerne: Christiania, Gymnasium, Kirke og Skole ikke var synligt tilstede. I panelet udtalte et medlem af trængselskommissionen, at det ikke er en naturlov, at trafik til og fra et bilfrit Christiania skal have uhindret adgang ned gennem Prinsessegade. En problemstilling, som lokaludvalget og Enhedslistens borgmester Morten Kabell har ignoreret, også efter kommunen fik ansvaret for normaliseringen i 2011. Tidligere henviste de til Staten, nu taler de behændigt udenom. En normalisering som i 2015 stadig lader vente på sig. De vil ikke forholde sig til en begrænsning af kaostrafikken til hashmarkedet. Det er ikke nævnt i referatet, heller ikke i referatet fra et borgermøde den 5. december. Det ligger ellers lige for, og er nemt at gennemføre en trafikreduktion. Trafik til Christiania flyttes fra Torvegade til en ny hovedindgang på Kløvermarksvej, som spiller sammen med cykelruten......

Borgmester Morten Kabells [EL] trafiktal.

......så trafikløsninger på Christianshavns fodgænger- cykel- og biltrafik, forhindres af Christiania og den manglende vilje til politisk indgriben. Den forringede kollektive busbetjening af Prinsessegade og bydelen kan der desværre heller ikke gøres meget ved, så for mange er der blevet langt til alting. Rigtig mange events i weekends lukker af for lokaltrafik i alle retninger, som skaber kilometer lange køer i Prinsessegade, og beboernes færden på søndage er ofte næsten umulige. Se visionerne i prospektet "Den sammenhængende by 2015", som er på gaden på portalen Bliv Hørt. Mere om trafikken nedenfor.


Morten Kabell oplyser til Berlingske, at næsten 80% af Københavns ca. 300.000 husstande ikke har bil, eller mere præcist, så er 235.200 husstande uden bil. I København er 21,6% af byens borgere, svarende til 130.000 borgere, ud af 600.000, registrerede bilejere. Tallet forventes at stige til 750.000 borgere primært børnefamilier. Byens borgere er typisk en husstand på 2 voksne og 2 børn, så teoretisk har 4 gange så mange adgang til bil. Nu findes der i København mange husstande registreret som singler og studerende, men også familier med 2 biler, så en lidt mere seriøs information ville være velkommen, for der kan nemt tælles 235.200 borgere med bil, eller i virkeligheden langt flere.

Til toppen

Krøyers Plads og Nordatlantens Brygge skifter ansigt

Flagskibet på Nordatlantens Brygge "NOMA" lukker permanent med udgangen 2016 for at genåbne i Laboratoriegraven i 2017.

Husbåden ligger for tiden til kaj i kanalen.

By & Havn vil udvikle Grønlandske Handels Plads, i et samspil med Nordatlantens Brygge og Christiansholm til en intim miniputby.

NOMA har meldt ud, at de flytter deres restaurant til en placering tæt på Søminedepotet med udgangen af 2016.

En lokalplan forventes klar i 2016.

Metro Cityringen

I 2007 blev udgiften anslået til 15 mia. kroner. Byggeriets tidsplan er siden skredet, og økonomien er iflg. Politiken ved at løbe helt af sporet, Det har man vidst siden 2010, hvor udgiften blev opjusteret fra 18,1 til 21,3 mia. kroner. I 2014 er byen gravet op rigtig mange steder, der er trafikproblemer og problemer med støj om natten. Samtidig er hele projektet blevet udskudt, Cityringen står tidligst klar i 2019, måske først langt senere. En rapport fra Rigsrevisionen i 2014 kritiserer ledelsen for ikke at vide, hvad de har med at gøre. I 2015 er der blæst omkring metrobenet til Nordhavn, som skal betales af bydelens huslejer.

Kommuneplan 2015

På portalen Bliv Hørt kan den læses og kommenteres på i september til og med fredag den 16.0ktober. Magasinet København med løst og fast om byens udvikling her.

Området ovenfor ligger i forlængelse af Christians Brygge, og er i december 2014 delvist bebygget af Nykredit. En ny strategiplan for den sammenhængende by er imidlertid i støbskeen. Den ønsker at erhvervsudviklingen skal centreres i Indre By bag Hovedbanegården, og ved metrostationerne i Cityringen, sikkert for at sikre metroens passagergrundlag. Ørestad, Amager og Grønttorvet i Valby skal nedprioriteres til fordel for arealerne langs med Kalvebod Brygge op til Kødbyen, sammen med Copenhagen Science City. En erhvervsrapport fra Sadolin & Ålbæk forventes vedtaget i december måned. Hambrosgade.

Og i april 2015 kan man i dagspressen læse, at Ikea har købt DSBs arealer, at de vil bygge et aflangt varehus på 37.000 m2 fra Dybbelsbro ned til Hotel Tivoli, og, at postterminalen skal rives ned og omdannes til et business district med forventet 10.000 arbejdspladser. Detailhandel i gadeplan. Den tidligere DSB bygning mellem Tivoli hotellet og SEB er i dag kontorer til udlejning. Postbygningen i Tietgensgade skal omdannes til et mondænt hotel. På Havneholmen, bag Fisktorvet op til Enghave Brygge planlægger Skanska et nyt kontorhøjhus - CPH Highline på 26.000 m2. Lokalplanen med eksklusive boliger på Enghave Brygge på omkring 34.000m2, og en række kanaløer ud i havnen er endelig vedtaget.

Sydhavnen

Metrobenet til Sydhavnen blev først skrinlagt, men i maj 2014 blev projektet alligevel vedtaget. Der er afsat 8,6 mia. kr. til en linjeføring via Fisketorvet og Teglholmen til Ny Ellebjerg Station, hvor en opdatering af Sydhavns miljøet til Valby følger i kølvandet. Den er desværre først klar om 9 år, hvor den givet vil afhjælpe byens trængselsproblemer. Der er lokalplaner om boligbyggeri op til stationen, men områdets fremtid (Grønttorvet & F.L. Smidts grund) er stadig uklar.

Christianshavn

Der er imidlertid ikke nogen lokalplaner for Christianshavn Nord (Gymnasium, Skolen, Forsvarskommandoen og hele Arsenaløen), kun trafikplaner med en forkølet cykelrute. BUS 9 A stoppestederne i Prinsessegade ved Refshalevej, som betjener Aladdin, Christiania, og nu også Papirøen med Copenhagen Street Food og Experimentarium, er den 5. marts 2014 flyttet i retning af Arsenaløen. Det sker efter anmodning fra politiet. Det skyldes den uhensigtsmæssige placering ved Refshalevej, og gentagne stenkast mod busserne inde fra Christiania. Det oplyser Movia. Fremover sker på- og udstigning for Aladdins beboere ved boligforeningen Firkanten, og ved indkørsel til Holmen.

Christiania

Efter en uge i tænkeboks er Christiania den 3 februar 2014 tilbage på banen. Fristaden søger uændret 200 migranter, som skal være med til sikre økonomien, men hvor og hvordan de skal bo, det melder historien ikke noget om. Ellers er alt ved det gamle. Task Force Pusherstreet har det sidste år konfiskeret 1,6 ton hash og 56.255 joints til en værdi på 82 mio. kr. 1,5 kilo kokain og amfetamin, 8 skydevåben, 7,3 mio. kr. kontanter på Christiania, og i Prinsessegade blev ud af 810 checkede bilister 657 taget med narko i blodet. Se Taskforcepusherstreet.dk

Til toppen


7. februar 2014.

En aktion på Torvet ved Metroen førte til oprettelse af 65 sager på personer som havde handlet ind på det genåbnede Christiania. Primært hash, skunk, joints mv.

Den opmærksomme iagttager vil observere, at cigaretskod og affald udgør fast en del af miljøet på Christianshavns Torv. Det bliver der næppe ændret på, selvom Torvet i 2014 skal renoveres for 5 millioner kroner.

13. marts 2014

Task Force Pusherstreet foretog tidlig morgen en ransagning på Christiania, Christianshavn og det øvrige Sjælland, og i alt 150 adresser var berørt. Fredag er 80 personer varetægtsfængslet. En af hovedpersonerne har begået selvmord i sin celle på politigården. En HA rocker, en A'markaner, som skulle være en hoved- og nøgleperson af salget på Christiania og i sagen.

De politikområder, som frem til næste kommunalvalg i 2017 vil præge bydelen er, skolen, trafikken i Prinsessegade, busslusen, støttet byggeri og ungdomsboliger på Christiania, beboerlicens og beboerparkering, Refshalevejs fremtid, Institutionsbyggeri, fremtidens Christiansholm, Inderhavnsbroerne og de trafikale følgevirkninger til lands og til vands, christianshavnercykelruten, udeservering langs kanalen, husbåde, sikker skolevej, Aladdins fremtid, Pusher Street og Christianias fortsatte lovliggørelse. Sidst men ikke mindst er debatten om indførelse af fri hash lanceret af byens overborgmester Frank Jensen. Den lovliggørelse er dog skudt ned for trejde gang. Flere af disse spørgsmål hører under TMF borgmester Morten Kabells [EL] ressortområde, så det skal blive interessant at følge, hvordan det lokale demokrati administres på de her nævnte områder. Vi følger udviklingen på Christianshavnernet Blog.

I 1990'erne var hashhandel i stigning, og handelen koncentreret på Christiania. Efter 2004 er handlen spredt ud. Forbruget har i dag stabiliseret på omkring 20 ton årligt, som primært kommer fra Marokko. Forbruget blandt de helt unge er faldende. Handlen anslås at have en samlet værdi på 1,5 til 2,0 mia. kroner, og samlet set repræsenterer mellem 6.000 og 7.000 misbrugere en stor andel af det samlede forbrug. Kilde: Apropos DR 1. Med de mange aktioner på Christiania i 2014 er Pusher Street under pres. Se Christianshavnernet Blog.

Husbåde i indsejlingen til Laboratoriegraven skal væk.

Kystdirektoratet har beordret skibe og broer fjernet fra Refshalevej. "Fredens Havn" har installeret sig som nabo til Christiania, men den 25. september 2015 skal det være slut. Kystdirektoratet og Miljøministeriet har truffet en endelig afgørelse på den selvtægt ca 15 borgere har udøvet ved at besætte en kyststrækning langs Refshalevej. Ikke fordi Refshalevej længere kan opfattes som rekreativ, men Københavns Kommune slutter op da de synes det flydende kvarter skæmmer. Det ligner rigtig nok en losseplads, men det gør alle randområderne til Christiania. Området synes at være reserveret til et nyt NOMA koncept.

Margretheholmen

I 2017 bliver Holmen suppleret med en udsigt til det ny NOMA koncept, med flydende landbrug og tagterrasser, som omvendt får udsigt til Holmen, og Søminen.

Udsigten fra Holmen til Udsigten på Margrehteholmen, som har en udsigt til hele 3 høje skorstene på Forlandet. Det stod der ikke noget om i salgsmaterialet. I Laboratoriegraven til højre skimtes Fredens Havn.

Kommunalvalgkampen der blev væk...

Valget i København blev en sejr til venstrefløjen, og Frank Jensen, som gik yderligere et par procent tilbage, kan fortsætte på sin post. Se KMD. Med støtte fra de radikale fik Enhedslistens Morten Kabell posten som TMF borgmester. Dette styrkede venstrefløjs samarbejde kan få store konsekvenser for byens fremadrettede udvikling. Mange forskellige dagsordener, i en multikulturel by med stadige integrationsproblemer, er ved at skævvride byen, som splitter indbyggernes vilje til, og forståelse for, sammenhold og solidaritet. Både mellem borgerne indbyrdes, og i deres forhold til bystyrets troværdighed. Byens fremtid er ikke længere et fælles projekt, og måske det er derfor, at partierne ikke var synlige i en valgkamp inden afstemningen! Et synspunkt som blev behandlet i Mennesker og Medier på P1, hvor der blev rejst kritik af mediernes manglende interesse for lokalpolitik. Morten Kabell afløser Ayfer Baykal fra SF. Cyklerne er igen i centrum, hvor den ny bycykel koster skatteborgerne 79.000 kr. stykket. Det er blevet yderst usikkert, hvordan og hvem der skal betale gildet i en by, hvor man klistrer rigmandsghettoer på de aktive, og hvor bilejerskaber absolut heller ikke er populære. Valgresultatet på siden Politik.

Til toppen

Christianshavns Torvs fornyelse

Et forslag til indretning af Christianshavns Torv blev godkendt af lokaludvalget på et møde i Beboerhuset den 4 december. Forslaget kan hentes på Christianshavnernets Blog.

På Christianshavn Torv sker der stadige forandringer. Det ny torv blev indviet den 13. september 2014, men det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Fiskebilen er væk fra broen, men er efterfølgende dukket op på selve Torvet.

Den tidligere populære italienske restaurant La NOVO op til Torvet har hen over sommeren 2014 overladt lokalerne til en Thai WOK - take away, og Don Don Sushibar i Lagkagehusets gamle lokaler står igen tomme. Torvet har gennem tiderne udviklet sig til en hektisk trafiktermial, men desværre ikke tænkt med samme akuratesse som Nørreport & Torvehallerne.

Til toppen

Ørestad Diamanten

I Ørestad Syd kommer Copenhagen Arena, som forventes indviet primo 2016, og en skøjtehal, som skal stå klar i 2015. I Nord bygger Nordea nyt hovedsæde, men hvad der skal være i Ørkenfortet, det melder historien ikke noget om. Så nogen aktivitet er der i Ørestad, men det går kun langsomt frem.

Boligerne i Ørestad skal betale næsten 1000 kroner i parkering for ikke at bruge metroen om måneden. 120.000 kroner i løbet af 10 år, som er tilskud til metroen. Måske derfor mange flytter igen. I Nordhavn skal afgiften betales over huslejen.

Lejeboliger i rigmandsghettoerne versus billige boliger.

Udlejningen af boliger på Margretheholmen er også godt igang. I 2015 vist næsten udsogt. Huslejerne svinger mellem 11.000 - 13.000 for en ca. 92 m2 bolig op til 20.000 kroner om måneden for 139 m2.

I Ørestad Syd forventes et byggeprojekt fra Arkitektgruppen med 205 boliger at stå færdigt i 2016. Ørestad Avis skriver, at der er yderligere 170 ny almene boliger undervejs i Ørestad Syd. Huslejerne i +boligerne bliver fra 7 til 8.000 kroner, som dermed slår en kile ind i rigmandsghettoerne, udtaler Ayfer Baykal. Der satses åbenlyst på de billigere boligformer i Ørestad uden det er specielt billigt.

Avisen skriver : Ifølge Danmarks Statistik tjente 25 pct. af københavnerne i år 2000 mellem 200.000 og 300.000 kr. 11 år senere var det faldet til 19 pct. Omvendt er andelen af københavnere, der tjener over 500.000 kr. tredoblet i samme periode. I 2000 tjente kun 3 pct. af københavnerne over 500.000 kr. I 2011 gjaldt det 10 pct. ABB som ejer Karen Blixen Parken bygger 81 boliger.

Det er især i den rigeste del af den Københavnske befolkning, at der er fart på væksten. Danskere med mere end halv million tilbage efter skat er siden år 2000 steget med 150 procent og omfatter nu 117.298 personer. Det er denne gruppe, som udgør den store vækstfaktor i København.

Budgetforlig 2015

Hvis København har en senior politik, så er den svær at få øeje på.
Med finansloven for 2015 bliver planloven ændret. Ny lokalplaner kan øremærke 25% af byggegrunde til opførelse af almene boliger. Ministeren udtaler, at det er ikke ekspropriation, da det kun omfatter ny lokalplaner, men alt i alt bliver de resterende 75 pct. dyrere end de er i dag, for nogen skal jo betale! Kommunerne får samtidig adgang til at yde almene boligselskaber 50 årige rentefri lån op til 500 mio. kroner til opkøb af byggegrunde.Budgetforliget i BR for 2015 har fokus på billige almene boliger, som delvist skal finansieres af Københavns Kommune, samt på skoler, institutioner, og cykelstier. En kommuneplanstrategi er i september frem til den 16. oktober måned i Høring.

Til toppen

Naturpark Amager

Ny prisboble på det københavnske boligmarked !
Priserne pr. m2 stiger i København City stiger fortsat, men kun få boliger sættes til salg. Nogle taler om en begyndende spekulation, andre om en prisstabilisering. Situationen er i 2014 uændret. På Bryggen vil Pension Danmark bygge 500 lejligheder og i Ørestad er der i den eksisterende boligmasse i dag udsolgt. Især yngre familier bosætter sig i Ørestad. Ørestad og byggerierne langs Havnefronten betegnes af Ayfer Baykal [tidligere SF bormester] som rigmandsghettoer, og S - SF vil nu have ændret planloven så direktøren og dagpengemodtageren kan bo dør om dør, hvor det er kommunens egen planlægning som er skurken. Planloven fejler ikke noget, siger eksperter. Se mere længere neden på siden.En ny helhedsplan for Havnen er undervejs i efteråret 2013

Til toppen

Enghave Brygge

Boligprojektet på Enghave Brygge omfatter en opfyldning af 34.800 m2 i havnebassinet, samt udgravning af kanaler, som omfatter et vandareal på 28.400 m2 langs med det nuværende kajareal. Det kan hvirvle kviksølv, og andre kraftige stoffer op, som kan være ødelæggende for miljøet i hele havnen. Kystdirektoratet har derfor krævet en VVM undersøgelse, som i skrivende stund er i Høring. Det synes efterfølgende som om projektet er sat i bero. På Fisketorvet er cykelslangen klar. Den skulle koste 32 mio. kr., men en række restssager om forsinkelsen og det kommunale udbud synes at skulle afslutte dette projekt. I august 2015 er der fuld gang i byggeaktiviteterne.

BLOX

Bryghusprojektet døbt BLOX på Christians Brygge bliver ny nabo til Diamanten. BLOX skal rumme Dansk Arkitektur Center, der bliver hjertet i det nye hus, som udover DAC huser virksomheder, butikker, cafe, restaurant, boliger og projektet er tænkt som en miniputby i storbyen. DAC, som i 2015 stadig ligger i Strandgade, har i 2015 indgået en samarbejdsaftale med China Building Centre. Allerede i 2014 underskrev DAC en aftale med Centre for Liveables Cities i Singapore, og med disse ny aftaler udvides den globale arkitektur med nye internationale perspektiver på konferenceaktivitet og videns udveksling, som i 2017 skal opleves på Christians Brygge.

Restaurantskibet Viva i Langebrogade

Skibet har søgt om en plads i Havnegade. Viva er bygget som flodpram i Tjekkiet i 1958. Den er 6 m høj og 6 m bred og omkring 28 m lang. Den har 3 dæk, et loungedæk, et salondæk, og et soldæk, og restauranten har plads til 90 gæster. På venstre side ses CPH Living.

Til toppen

Byplanlæggerne skal passe på, at København ikke ender som kedelig mainstream.

Indlægget er flyttet over på Christianshavnernet.dk/ny i kategorien Byplanlægning ell. Havnefronten.

Høringen "En Havn med muligheder" er slut den 28.10.2013. Nordhavnens udbygning indgik ikke i Høringen. Krydstogtkajen i Nordhavn blev indviet den 2. maj 2014, og har i 2015 registreret en tilbagegang i antallet af skibe. Aktuelle Høringer i september 2014 : Gammelholm, Byen 2014, Bryggen Syd, Cirkelbroen og Sundmolen i Nordhavn. En Høring om Refshaleøen er afsluttet.

Til toppen

Temaer : Flere aktiviter, Bedre adgang til Vandet, Flere opholdssteder, Bedre ruter og forbindelser, En ren og indbydende Havn, En Havn med sund natur, Events og midlertidige projekter, Variation og plads til alle. Inputs fra Trekroner til Slusen i de områder som stort set alle er optaget. Nordhavn, som sammen med Refshaleøen er de eneste tilbageblevne ledige arealer, var ikke en del af høringen. Refshaleøen er fastlagt som et dispositionsområde for en senere udvikling.

Til toppen

Christianshavnercykelruten skal stå klar i 2013, nu i 2014 eller 2015!

INFOMATERIALE. I april 2014 er cykelruten med et læserbev for alvor blevet en varm kartoffel. Et læserbrev som har affødt voldsomme trusler mod skribenten. I juli 2014 er personen fundet, og bliver sigtet for handlingen. Samtidig har en forfatter måtte droppe en planlagt bog om Pusher Street. Det er for risikofyldt et emne at omtale, da der er risiko for repressalier mod familien. Af ukendte grunde holder forvaltningen i København, og de respektive borgmestrer fortsat hånden under det eller de parallelsamfund, som Christiania er blevet, og som ved brug af trusler om vold styrer udviklingen af en hel kvadrant på Christianshavn.

Fonden Fristaden Christiania har siden den overtog driften af Christiania været bemærkelsesværdig tavs. Den 03.10.2013 på P1 kunne man høre Foldschack fortælle, at der er sket store fremskridt med lovliggørelsen, men der er lang vej endnu. Trafik og et bilfrit Christiania er imidlertid endnu ikke en del af dagsordenen, og årsagen til det går langsom frem er et byggestop. Det er ikke Christiania, men omverdenen som er de skyldige i den langsommelige udvikling. Fonden fastholder sit NEJ til cykelruten, kalder den for en motorvej, som er til stor fare for christianitternes sikkerhed. Nu er det jo ikke fordi man elsker bæredygtig energi og vindmøller, at man holder af deres placering udtaler Foldschack til Politiken, og han sammenligner cykelruten med det at cykle på Strøget. Man må dog godt cykle, som man altid har gjort, og en alvorlig konflikt nærmer sig med stormskridt, for man kan vidst godt sige, at der ikke er nogen vej udenom.

Cykelruten og en forbedring af den eksisterende rute gennem Christiania er bindeled til Amager Strand, og de mange nybyggerier langs Krimsvej, og den er en vigtig forudsætning for brobyggerierne. En placering gennem Christiania er uundgåelig, for hvad skal man med en bro, hvis man ikke kan komme frem til den! Der er ikke nogen vej udenom. Foldschak siger, at Refshalevej skal være en cykelsti, men hvad har Refshalevej med Christiania at gøre? Gratis parkering for christianitterne, så det er et slag i luften.

Til toppen

The Game

09.03.2013 : Et overfald på Christiania ca. kl. 21.30 har bragt en person i livsfare. Endnu ved ingen hvorfor, og ingen vil kendes ved overfaldet. Christianias pressegruppe har opfordret til, da mange i Pusher Street må have set selve hændelsen, at manden melder sig selv ellers gør pressegruppen det. Iflg. EB mandag har politiet efterfølgende fået oplyst et navn, og en er anholdt, men hvad med vidner! Hvordan kan en pressegruppe vide hvem manden er, når ingen kunne gribe ind?

31.03.2013. Nyt knivoverfald på 2 personer ved Hovedindgangen til Christiania. En amerikansk turist skulle angiveligt have haft en meningsudveksling med en person fra Fristaden, en dansker kom til hjælp, og det koster. Personen flygtede tilbage ind i Fristaden.

Christiania særloven er ophævet den 5. juni 2013, og Fonden skal leve op til den samme lovgivning, som alle andre skal. Det er et år efter ikke tilfældet.

03.07.13 : Christiania dækker over voldsmænd. To overfald er derfor fortsat uopklarede. Det gælder for overfaldet den 9. marts og et knivoverfald, hvor en person er stukket adskillige gange. Ingen vil vidne selvom man ved hvem de pågældende er... En aktion som skulle anholde en mistænkt udløste fredag morgen, at der blev kastet med molotow coktails.

Og i april 2014 blev en gravid kvinde jagtet - christianshavnernet.dk/ny. Pressegruppen mener, at kriminalitet er ikke et specielt Christiania fænomen. Ikke desto fremsættes der på Fristaden ofte trusler mod tilfældige.

Hvorfor mon advokat Foldschack anvender denne strategi? Det er muligt at det går fremad med byggesagerne, som han brystede sig af på P1 i oktober måned 2013, men ellers sker der ikke meget. Det er en kendt sag, at offenligheden ikke informeres om forholdene på Christiania, men hvilket "game" er det Foldschack spiller?

Information skrev på sin forside i marts: "Ejerne af Pusher Street udsender et nødråb", og Foldschack fralægger sig endnu engang ansvaret for det kriminelle, og mener, at kun et lovligt salg af hash i Pusher Street kan løse problemerne. Et synspunkt, som også Christiania fremfører. Beslaglæggelser af våben ved salgsboderne og hash fortsætter imidlertid ufortrødent, og i 2014 forsøger Foldschack atter at opdele problemetaikken i det kriminelle miljø og de andre, men det er jo forbundne kar.

Normaliseringen i 2014. Nu er det så kommet frem, at Fristaden synes de betaler for meget i skat. Derfor vil Foldschack klage over Skats individuelle ejendomsvurderinger. Denne klage kan dog først fremsættes når en afgørelse om en fælles klageret kan anvendes, og det forventes, at Københavns Byret afsiger dom i dette spørgsmål den 30. juni 2014.

Til toppen

Børneby på Trekantgrunden

I juli 2014 er arbejderne med en Børneby gået igang. Fremtidsplanerne for Palmehaven kendes ikke, hvis der er nogen! Børnebyens trafik, og trafik til og fra Hal C omtales ikke i renoveringsprojektet, som skal stå færdigt med udgangen af 2015. Arbejderne har siden efteråret 2014 ligget stille, men er i juli 2015 genoptaget.

En brand i slutningen af 1970'erne frilagde trekantgrunden. Den er siden blevet udbygget med dagsinstitutioner. I 2014 er planerne at opføre en 4.000 m2 børneby med plads til 600 børn. Ifølge Politiken opføres: en rund, rød brandstation med parkeringspladser til børnenes køretøjer og rustjebane, en restaurant, hvor børnene kan spise, lave mad og dyrke grøntsager i drivhuset øverst, et blåt udkigstårn samt et gyldent boldbur, der hviler på to bygninger og danner en byport ind til børnebyen. Det hele rammes ind af grønne områder og stisystemer. Se PDF. Cobe står bag formgivningen og har bl.a. haft en hånd med i Nørreport Station projektet, og medvirker ved udvikling af den ny bydel Nordhavn. Cobe samarbejder med NORD Architects, PK3 og Grontmij om projektet. Københavns Kommune er bygherre og den ny børneby forventes at stå færdig 2015.

Til toppen

Christianshavns Skole

I februar 2014 blev på Christianshavns Skole afholdt et møde med den ny skoleborgmester Pia Allerslev. Se referatet på lokaludvalgets hjemmeside. Den ny folkeskolereform bragte endnu engang debatten om en skole på Holmen på banen. Pia Allerslev har efterfølgende meldt ud, at en ny skole kan blive resultatet, hvor flere lokale partforeninger insisterer på Holmen og Spejdernes grund. Der blev også stillet spørgsmålstegn ved Børnebyens placering, og et medlem af Bodenhoffs Fritidscenters bestyrelse foreslog at inddrage Base Camp området. Christianshavnernet har forlængst peget på Kløverparken, hvor IC Companys bygninger er sat til salg, og med mere end 700 ny boliger på Margretheholmen i 2015, så er den placering mere aktuel end nogensinde før. Gennem tiderne har mange christianshavnere, som følge af et blakket ry ofte fravalgt Christianshavns Skole, og mange har valgt privatskoler.

Til toppen

Broerne over Havnen skulle have stået klar i 2012

Det går kun langsomt fremad med de mange broprojekter, først med piloteringen, og den 26. august 2013 gik Pihl & Søn konkurs, entrepenøren på Inderhavnsbroerne og Cirkelbroen. Sidenhen er også stålproducenten gået konkurs. Politiken skriver, at sejlerne flygter ud kanalen. Både de faste og gæster. Der er 30% færre besøgende hos Wilder, og 50% færre i Trangraven. Inderhavnsbroen forventes at stå færdig ved årsskiftet 2016.

Operaen på Dokøen, hvor Lokaludvalget har forslået, at der bygges en åben arena med café til musikevents.

Til toppen

Hal C på Holmen

Cykelruten fra Amager Strand skal via Christiania passere forbi Hal C, men forhandlingerne om ruten gennem Christiania ligger i marts 2014 stille, og det samme gør cykelruteprojektet, som nu forventes at stå færdigt samtidig med Inderhavnsbroen. Forvaltningen vil ultimo 2014 påbegynde arbejderne under politibeskyttelse. En mulig årsag til, at cykelruten fastholdes ført via Hal C på Arsenaløen, og ikke langs Refshalevej, det kan skyldes et hensyn til Børnebyen.Trafik til og fra denne institution kræver mindst en permanent busholdeplads til Fritidshjemmet, samt af- og påstigning. I praksis kan en bus kun holde i Prinsessegade, som skal renoveres, eller ved den ny bro som skal forbinde Arsenaløen med Christiania. Multihallen er er døbt Hal C, og den er planlagt med en tribune udover Laboratoriegraven. Hallen stod klar i september 2013. Den daglige drift af Hal C varetages af Islands Brygges Kulturhus leder.


Hallen august 2013
KK skriver, at hallen er dimensioneret til håndbold, badminton og basket, og er indrettet med et lokale på 50 m2 til fx yoga, dans og afspænding. I bevægelseslokalet er der spejlvægge og musikanlæg.
Åbningstiderne er fra kl. 16 til 24 på hverdage, og i weekender 08.00 til 23.00. Tid skal bestilles på interbook.
Hallen drives af Islands Brygges Kulturhus.


En dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til at etablere en gang- og cykelforbindelse over Laboratoriegraven inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen er imødekommet. Et broarbejde sendes i udbud ultimo 2013. Læs dispensationen, om Stibro, Dyssen, miljø mv. Baggrundsmateriale. Myndighedsbehandling, rapporter og undersøgelser i forbindelse med Christianshavnruten på kommunens jkemmeside om cykelruten.

Til toppen

Bilen & byen

Trængselskommissionens rapport anbefaler at der investeres mellem 35 og 44 milliarder kroner over 10 år i nye udvidelser af veje, supercykelstier, letbaner, metro, S-tog til Roskilde og højklassebusser på centrale strækninger. Alligevel vil det ambitiøse investeringsprogram kun tage toppen af trafikpropperne, så der i 2025 vil være 15,6 millioner timers forsinkelsestid i stedet for 18,4 millioner timers spildtid. Rapporten blev offentligjort i uge 39.

Ny trafikpolitiske visioner ! Byen er til mennesker og ikke til metalkasser, udtaler borgmester Ayfer Baykal. Et ambitiøst forslag, som skal omdanne Amagerbrogade til strøggade, er vedtaget. Hvordan det skal ske i praksis, det skal forhandles på plads med de lokale forretningsdrivende og beboerne. Hvor de 120 mio. kroner, projektet er anslået til, skal komme fra vides endnu ikke. Hensigten er at styrke forretningslivet og ifølge en rapport 'Indkøb og transportvaner i København' udarbejdet af Københavns Kommune i 2012 omsætter cyklister, buspassagerer og fodgængere for 40 mia. kr. i byen årligt. Det er dobbelt så meget som bilisterne, som bruger de fleste penge i indkøbscentrene. Trafikplan Amager

Metroens trafiktal

Politiken skriver, at i 2012 har Københavns Kommune målt en cykeltrafik over Knippelsbro på 40.700 passager. I 2011 blev målt 36.800 passager. En manuel tælling fra 2009 efter ÅDT modellen målte 32.800 passager, men er trafiktællingernes ÅDT beregninger troværdige. Udsving i tallene kunne tyde på de ikke er. Læs mere om trafiktallene over Knippelsbro og Langebro på siden Christianshavns Torv.

Se forordet Trafiktal 2007 - 2011. Tællemetoden er ændret. Trafiktal siden 1999 på kommunens hjemmeside. Tabellerne indeholder den beregnede årsdøgnstrafik (ÅDT = den gennemsnitlige trafik pr. døgn for hele året inkl. week- ender og helligdage). Tidsrummet kl. 06-18 er ikke længere optimalt, og beregninger har vist, at ved at flytte tidsrummet for tællinger til kl. 07-19, tælles 3-5 % mere af døgnets trafik. Køretøjer: HVDT = ÅDT * 1,12, hvor faktoren før var 1,32. For cykler og knallerter er en retningsgivende formel : HVDT = ÅDT * 1,19. Trafiktallene 2000 - 2005. I august 2013 er SF og regeringens planer om en betalingsring skrottet.

Til toppen

Havnetunnel

Transportministeriets projekt er vedtaget i BR den 29.11.12. Projektet er imidlertid politisk projekteret, så det er urealistisk. Københavnertunnelen.dk

SF er imod en Havnetunnel: »SF sagde nej til Storebæltsbroen. SF sagde nej til Øresundsbroen, SF sagde nej til de første etaper af metroen, og SF’s teknik- og miljøborgmester i København vil nu stille sig i spidsen for en ny NEJ-bevægelse«, skriver Frank Jensen. SF valgflæsk eller selvmål!


TMF borgmester Ayfer Baykal er imod at bilerne flyttes ned i en Havnetunnel.

NoahTrafik har sendt et åbent brev, og anfører, at selv med en Havnetunnel i 2032 vil trafikken efter Rambølls beregninger over broerne være større end i dag.

Sådan fik Havnetunnelprojektet det afgørende skub. Artikel i Ingeniøren. Havnetunnelen som et OPP projekt synes at blive modellen.

Trængselskomissionens arbejdsgrupper har fremlagt en række af forslag, som stritter i alle retninger hvor flere modarbejder Kommissioriet for Trængselskommisionen, oplyser Noah.

Havnetunnel. Formanden for Trængselskommissionen Leo Larsen har den 07.02.13 afleveret et idékatalog , udarbejdet af kommissionens arbejdsgrupper, og skriver indledningsvis : Der er dog ingen transportformer, der kan stå alene. Kommissionen har blandt andet som opdrag at understøtte, at flere rejsende benytter den kollektive trafik og cyklen. Men bilen er i dag for mange en nødvendighed, da den giver mobilitet og fleksibilitet i hverdagen, og det samtidig ikke er muligt at udvikle et kollektivt net, der kan dække alle rejser til og på tværs af regionen. Idékataloget er en meget lang oversigt over mulige tiltag, som kommissionen skal arbejde videre med frem mod en samlet strategi, der skal afleveres efter sommerferien 2013. Komissoriet som ligger til grund for Trængselskomissionens arbejde.

Læs også siden Road-Princing

Til toppen

Havnefronten - Stigmatiseres af SF som rigmandsghettoer

Havnefronten og Ørestad er blevet til små enklaver af rigmandsghettoer, mener Ayfer Baykal [SF], men det kan vist ikke komme bag på nogen. Det er et resultat af den kommunale planlægning. I Sydhavnen er løbet også snart kørt, men det må ikke gentage sig i Nordhavn. Der skal bygges billige almene boliger, boliger som folk kan betale, men det kræver iflg. Overborgmester Frank Jensen en ændring af planloven, for kommunen må ikke underbyde markedsprisen. Grundsalget skal samtidig betale metroen, som med de seneste forsinkelser formodentligt skal betales af skattekroner! By & Havn har udgivet en bog om udviklingen af Nordhavn, fra ide til projekt. Problematikken er i 2014 intensiveret, og det er et åbent spørgsmål om man kan planlægge mangfoldighed, og er det det folk ønsker sig?

På Marmormolen, hvor FN byen er placeret, er de første 128 eksklusive boliger samt 600 p-pladser undervejs på den ene kanalø. På Redmolen planlægger PFA 55.000 m2 nybyggeri primært til kontordomicler. På Sandkaj overfor FN har PKA planlagt 91 lejligheder som skal stå færdige i 2015. Krydstogtturismen, som i dag er flyttet længere mod nord, er med den megen byggerod i byen generelt sat under pres. Rodet skræmmer turismen væk.

Til toppen

Islands Brygge

Ayfer Baykal SF vil hæve priserne for bilejerskaber i København. I Ørestad koster en p-plads nemt + 1.000 kroner for en familie med en bil. Timetaskten for gæster er på 24 kroner, så det er dyrt at aflægge besøg i denne ny bydel.

Tøjhusgrunden huser Deloitte, HK og KL med flere andre organisationer. Men også en række ny eksklusive boliger er placeret på Bryggen. Soyakagegrunden er blevet til Havnestaden, og på Bryggen Syd i Havnestaden op til Nokken er der i 2013 livlig byggeaktivitet. Boliger til 4 - 5 mio. kroner stykket.

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København. Tredje naturAyfer Baykal om Havnefronten.

Det skal være nemmere at bevæge sig på langs og på tværs af Inderhavnen i Københavns Havn. Det mener Københavns Kommune og Realdania, og med udgangspunkt i en rapport om havnens potentiale, vil de to instanser kigge på tre strækninger, som med fordel kunne udbygges med en bro, skriver BT.

En bryggebro skal afløse cykeltrafik på Langebro. En kanalbro over Frederiksholms Kanal, samt en form for rampe under Knippelsbro, skal gøre det lettere for cyklister at komme til Havnegades promenade, som er en del af Inderhavnsprojektet, og Nyhavns cykelruten.

Ayfer Baykal afløses den 1. januar 2014 af Morten Kabell fra EL.

Ørestad er efter en svær start i 2013 med metro, sport og grønne områder blevet en rigmandsghetto, skriver Berlingske den 18. juli, og borgmester Ayfer Baykal (SF) og boligeksperter som Bjarne Boye Nielsen frygter, at de nye byudviklingsområder i Nordhavn og Sydhavn også har kurs mod at blive rene enklaver for de rige. Tuborg Havn er et godt eksempel på det som kan forventes i Sydhavnen, og her er løbet vist kørt... men er det ikke netop det som er planlagt?

Kalvebod Bølge blev indviet den 30. august 2013, og Havnebadene og initiativer som Kalvebod Bølge skal tiltrække fremtidens turisme i Havnen, og sikre den fortsatte turisme i København, for

Havnen skal være hovedstadens turistmagnet,
og erstatte isvaflerne i Nyhavn, skrev Berlingske den 15. juli.

"Og det er der en grund til, for der er ikke mange andre rekreative områder i havnen at vise frem. Det er Københavns Kommune godt klar over, og derfor er en ny helhedsplan for havnen på vej, som Berlingske tidligere har beskrevet. »Meget positivt,« mener Lars Bernhard Jørgensen, der håber, at planen kan medvirke til, at byen i højere grad end før vender sig mod sit naturlige centrum – vandet. »Vi skal tænke meget mere i arrangementer ved vandet, flere havnebade, byrum, broer og udeliv på kajen. Det vigtigste er at etablere fortællingen om København som en maritim by, for så kan turismen godt løftes, og så har vi en chance i den benhårde konkurrence om turisterne,« siger han. Berlingske. Lokalbefolkningen skal lægge makronbunden for en bedre udnyttelse af Havnen som turistmagnet. Hvis ikke sagter København bagud.

Inderhavnsprojektet har stadig et "missing link", en forbindelse fra Holmen eller Refshaleøen til Toldboden, men her kommer måske et kongeskib i vejen. Måske en Havnetunnel kan løse problemet. Realdania har forbeholdt sig ret til at bygge en bro til Kvæsthusbroen, et projekt som ikke er skrinlagt.

Til toppen

HELHEDSPLANEN FOR SANKT ANNÆ PLADS

DFDS har udmeldt at deres Hovedsæde på Sankt Annæ Plads flyttes til Tuborg Havn.

På Kvæsthusbroen er Kvæsthusselskabet gået igang med renoveringen. Sankt Annæ Gade forventes brostens belagt fra Toldbodgade. Desuden er det planen, at Lille og Store Strandstræde omdannes til gågader samt at Kvæsthusgade får træer, regnvandsbed og plads til flere cykler. Dispositionsforslaget er i høring hos Indre By Lokaludvalg frem til 10. april 2013. I den periode kan alle kommentere og evt. komme med indsigelser til forslaget. Læs referater fra Borgermøder mv.

Til toppen

Scanport - Amager Strand

Scanport er oprindelig en del af Kastrup Havn, i dag nabo til Den Blå Planet. Her lå i sin tid Kastrup Glasværk, som blev overtaget af Holmegaard i 1965, men fabrikken blev i 1979 lukket, og Havnen mistede sin betydning. I dag udbygges området med erhverv, hvor Ferring med domicil i Ørestad planlægger et nyt hovedsæde som skal stå færdigt i 2016.

Bryggergården med Café Kystens Perle er fredet. De ny erhverv satser på det grønne og miljø rigtige. Den tidligere SAS ejede bygning på Hedegårdsvej, som PFA i dag har overtaget og udlejer, har indgået en aftale med PostNord om et lejemål på 11.500 m2 ud af de 26.400 m2 fra november 2015.

For at sikre aktivitet året rundt på Amager Strand bygger Børne- og Ungdomsforvaltningen et nyt Naturcenter. Først Bygning 1, som skal stå færdig i 2013, og dernæst Bygning 2, som forventes påbegyndt straks efter, at Bygning 1 står færdig. Bygning 1 bliver placeret nærmest vandet, og skal indeholde et ”våd” undervisningsrum, som kan inddeles i to. I den sydlige ende placeres et rum tiltænkt ”tør” undervisning. Bygning 2 er projekteret til at indeholde badefaciliteter, teknikrum, ikke opvarmede lager- og værkstedsrum.


En ny Blå Plan skulle være på trapperne i 2013. Københavnere kan ikke ubesværet færdes langs med kajen fra Sydhavn til Nordhavn.

Kajen er præget af domiciler, og havnen er ikke mindst ufremkommelig på grund af vand, da der kun er få broer. Adgangen til vandet er ofte en tre - fire meters lodret kajkant, og de forhold har fået TMF til få udarbejdet en ny Blå Plan.

Inspireret af byen Lyon skal firmaerne Tredje Natur og PK3 i 2013 aflevere et oplæg, hvis formål er at gøre den 7,5 kilometer lange havnepromenade menneskevenlig.

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København. Tredje natur

Ny bolig

Nyt bolig- og erhvervsbyggeri på The Battery undervejs i det byggefelt som ligger længst væk fra Metroen. I projektet døbt "H" opføres der 13-15.000 m2, en blanding af detailhandel og boliger. Projektet, der oprindeligt er tegnet af Bjarke Ingels Group, er siden justeret. Planerne om en stormoské er ikke i øjeblikket aktuelle, og erstattes muligvis af 2 højhuse.I september 2015 er en ny lokalplan for Batterigrunden sendt i Høring.

Hver fjerde fortryder de har bosat sig i København, det viser en befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv. Hvis der flytter 1.000 til byen måneden, så er det 250 som fortryder! Samtidig kan en ny boligboble være undervejs, hvor tal fra Boliga har vist, at tvangsauktioner af boliger i 2012 for 56% vedkommende ramte boliger handlet mellem 2000 og 2010, i 2013 var tallet 58%. Kilde : itvang. I 2007 knækkede boligmarkedet, og det er i 2014 endnu ikke kommet sig. Kun København V og Frederiksberg er næsten tilbage i niveau. Kilde : Berlingske. Mange er sikkert stavnsbundet til den nuværende bolig, og derfor er der en ringe den ringe mobilitet.

En ny prisboble! De københavnske ejerlejligheder bliver imidlertid solgt hurtigt og til høje priser, i gennemsnit for 32.000 kroner pr. m2., og det vækker bekymring. Fra første kvartal 2012 til til første kvartal 2014 er priserne steget mellem 15% og 25%, men prisstigninger på 10% om året er ikke holdbart. Det er tilflyttere og singlelivet, som lægger pres på udbuddet, men der er kun få boliger til salg, og prisudviklingen er derfor baseret på få handler. Stiger renten risikerer de høje priser at knække en gang til, mener flere økonomer. Udviklingen synes dog at fortsætte uændret i 2014, og i 2015. De første 18 byhuse udbudt af NCC i Sydhavnen havde 350 købere, og flere er til salg i 2015. Begrebet rigmandsghettoer er i 2014 blevet et nyt samtaleemne. Ny Bolig

Langs Amager Strand er der en i 2014 en heftig byggeaktivitet, og i Nordhavnen omdannes siloerne til eksklusive domiciler, hvor også de første boliger er i støbeskeen. Kilde : By & Havn. På Marmolen står FN byens anden etape klar, og overfor på Redmolen vil PFA bygge nyt domicil, for at modernisere det nuværende domicil til andre formål. De mange positive meldinger er dog forbeholdt København, og de større byer. Det øvrige land affolkes og i mange kommuner stagnerer eller falder priserne.

Restaurant Bastionen + Løven er i 2014 blevet til LØVEN

Der er ny boliger i Vermlandsgade, og flere byggerier er på vej Bryggen Syd. Flere byggerier er også undervejs i Ørestad, men pris og kvalitet er stadig afgørende. På prisvenlige lejeboliger er der stor efterspørgsel, for der gik for eksempel kun få minutter da den almene boligadministration Domea åbnede for elektroniske ansøgninger til det seneste kompleks på Østerbro, nær Fælledparken til 6.000 kroner i husleje, før serversystemet var brudt sammen. Estate Media.

I takt med renten forbliver lav, så stiger bidragssatserne på boliglån. Læs om gebyrerne på siden Ny bolig. De populære F1 lån er af Realkredit Danmark (Danske Bank) med stigende gebyrsatser sat under pres. Generelt forventes grundskylden at stige med 50% de næste 7 år i København, og de mange gebyrer er en tikkende bombe under ejerboligmarkedet. Læs om de stigende ejendomsskatter. Loft over grundskylden i København? Hver 3 familie er belånt med +80%. EPN

Januar 2013 -Januar 2014

Udbuddet af ejerboliger i december 2012 lå 12 % under niveauet december 2011. Udbuddet er i Københavns kommune næsten er halveret, siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, til Politiken. På 4 år er antallet af lejligheder til leje i Storkøbenhavn omvendt vokset fra 9.845 i 2008 til 16.167 i 2012. En stigning på 64 procent. Udbuddet af ejerlejligheder er fra 2006 til 2012 faldet med 76 procent. Udviklingen har uden tvivl afsæt i et fastfrosset ejerboligmarked, hvor faldende priser i en år række har ført til, at mange sælgere ikke længere føler, at de kan få den pris, som de gerne vil have. Derfor opgiver mange at sælge lejligheden og ender i stedet med at leje den ud, siger Henrik Løvig, Boligportal.dk. Samtidig er køberne blevet mere forsigtige, og flere kan måske ikke få tilsagn i banken. Ved indgangen til 2014 er markedet stadig trægt.

Til toppen

Trafikken på Christianshavn

TMF estimerer en trafik på 6.500 køretøjer ÅDT mellem Torvegade og Burmeistersgade, hvor kun 2.200 køretøjer iflg. COWI i 2014 skal til/fra Holmen. Tallet i 2001 var på næsten 8.000 køretøjer. Læs mere om trafiktal, og ÅDT på siden Prinsessegade og på siden Christianshavns Torv. Efter COWIs forslag i 2014 skal trafikken til Dronningensgade flyttes fra Prinsessegade til Christianshavns Torv, og fremover måkun turistbusser må bruge Sankt Annæ Gade, hvor påstigning fremover skal overfor Fakta. Men COWIs model rejser mange ubesvarede spørgsmål for den fremtidige trafikafvikling.

01. november 2013 : Politiets indsats torsdag vinkede 350 biler ind til siden, og aktionen medførte at 24 blev anholdt for at køre i narkopåvirket tilstand, og 10 personer blev snuppet med euforiserende stoffer på sig. Skat skal undersøge 50 sager. En bil blev beslaglagt og 10 personer fik en parkeringsbøde. Ved metroen beslaglagde politiet 109 gram hash, 16 gram skunk, 29 joints, 0,9 gram amfetamin, en kniv og en dåse med tåregas. Lorry. Politiets brug af narkometre, og Pusher Street Taskforcegruppens succes har angiveligt - i perioder - dæmpet trafikken til Pusher Street, og dermed trafikken i Prinsessegade.... for en stund!

Busslusen

Lokaludvalgets referat den 24. april, citat : Alladin-gruppen (Burmeistergade, Prinsessegade, busslusen på Holmen) Julius Lund oplyste, at Teknik- og Miljøudvalget den 13. maj 2013 skal tage stilling til forslaget om at fjerne busslusen på Holmen og til forslaget om trafiksanering i Prinsessegade. Det fremgår endvidere af referatet, at forhandlingerne om cykelruten er gået i stå. Indstillingen blev returneret til forvaltningen. Læs om busslusen her. I august 2013 er der ikke noget nyt om busslusen.

Trafiksanering på og omkring Prinsessegade. Se Prinsessegade.

Christiania

En DR dokumentar i august 2015 har for første gang i 40 år udstillet det hykleri Fristaden, Fonden og Københavns kommunes politiske system repræsenterer. Flere udsendelser har efterfølgende sat fokus på det omgivende samfunds manglende indgriben.

Er Christiania ved at blive en ghetto for skæve eksistenser, en aldrende skare, hvor flere af de ældre må flytte væk! En debat som er startet op til kommunalvalget i november. Foldschak fastholder at der er fremskridt, at området er åbnet op, men det er svært at få øje på. Omvendt har der aldrig tidligere været så befolket med fodgængere i Prinsessegade som nu, som på visse tidspunkter er blevet nærmest ufremkommelig.

På et borgermøde den 6. marts 2013 afholdt i Beboerhuset kunne Task Force Pusher Street oplyse, at der siden september 2012 havde været 15 aktioner inde på Fristaden. Målet er at fjerne den organiserede og åbenlyse hashandel fra området. Christiania på sin side ønsker, at den åbenlyse hashhandel gøres lovlig og forsikrede på mødet, at en gentagelse af hændelsen den 6. februar 2013, hvor Christiania tilkaldte politiet - de skulle have modtaget et trusselsbrev - for derefter at slås med dem, ikke ville gentage sig. Foldschak omtaler i Information den 18. marts, politiets indsats som vanvittig.

Politiets dialog med Christiania går gennem Fondens arbejdsgruppe repræsenteret ved Foldschack, men mødet efterlod det indtryk, at dialogen er anstrengt, besværlig og langsommelig. En normalisering skal være på plads den 1. juli 2013, og dermed overgår ansvaret for Pusher Street til Fonden, som siden 2003 har haft særstatus. Der blev informeret om DIN BETJENT - kbh-amager-dinbetjent@politi.dk Forslag til lov om anvendelse af Christiania området. Loven ophæver Christianialoven og er trådt i kraft den 5. juni. Området skal uændret være grønt og bilfrit.

Lovforslaget : For at give Fonden en rimelig mulighed for at bringe forholdene i orden efter overtagelsen pr. 1. juli 2012, er det aftalt mellem staten og Fonden, at Fonden har en periode på 1 år frem til den 1. juli 2013 til at etablere en faktisk tilstand, der opfylder formålene med påbuddene. Efter udløbet af denne henstandsperiode vil staten i henhold til aftalen kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Fonden, såfremt Fonden ikke har opfyldt sine forpligtelser vedrørende de pågældende byggerier. Det er ikke hensigten med ophævelsen af christianialoven, at Fonden skal frigøres fra denne aftalemæssige forpligtelse, selv om påbuddene efter lovens ophævelse ikke længere kan forfølges administrativt over for dem, der er ansvarlige for de pågældende byggerier.

Foreløbig mangler der 75 millioner i kassen, og udover at forstærke barrikaderne og slås med politiet, så sker der vist ikke så meget.

Bilfrit Christiania. Det fremgår af Fonden Fristaden Christianias vedtægter, at Christiania skal være bilfrit, hvilket, som det er tilfældet i den bilfri Ørestad, logisk indebærer, at bilejerskab og gæstetrafik henvises til betalingsparkering i p-huse. Hvordan SES, i 2012 overflyttet til Klimaministeriet, Københavns Kommune og Fonden vil komme omkring denne problematik er uvist.

Fredag den 30. marts 2012 kunne man i avisen læse, at en enkelt hashbod på Christiania omsætter for 100.000 dagligt : "Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for opbevaring af ikke under 1.160 kilo hash over en periode på 15 måneder og salg af cirka 2,5 kilo hash og 500 gram skunk dagligt i samme periode, men byretten fandt det alene bevist, at der var solgt 90 kilo hash over en periode på et halvt år."

I juni 2012 er området efter aftale med Staten overgået til Fonden Fristaden Christiania, og på falderebet til Fonden Fristaden Christiania skulle betale første afdrag blussede debatten om Pusher Street op igen. Københavns politi havde i sommeren 2012 meldt ud, at de efter skudepisoden i august 2011 ikke kunne løfte opgaven gennem aktioner på Fristaden. "Ryd Christiania". Hells Angels sidder hårdt på hashmarkedet og styrer området, Berlingske. Politikerne må finde ud af hvad de vil. Efter Retsudvalgets besøg på Christiania den 7. juni 2012 stillede Venstre krav til politiet, og til Fonden, for at sikre, at Christiania, og ikke rockerne overtog bygningerne til spotpriser. Efter et møde med regeringen blev det til, at fremover skal politiet redegøre regelmæssigt for deres indsats. Politiets svar blev oprettelsen af en Pusher Street Taskforce gruppe på 60 mand. Den startede sit virke den 1. september 2012.

Til toppen

København - Christianshavn

Lokaludvalget på Christianshavn. DEN VEDTAGNE FORRETNINGSORDEN hentet fra referatet den 30. maj 2012. En Høring af lokaludvalgenes funktion i støbesken.


FAKTA : Ved kommunalvalget i 2013 var der på Christianshavn Skole 9294 stemmeberettige personer. Ved kommunevalget 2009 var der 8730 stemmeberettigede. 5600 afgav deres stemme. I 2005 var der 8042 stemmeberettigede. Den sidste folketælling inden sammenlægningen med Indre By viste, at i juli måned 2006 havde Christianshavn 5006 kvindelige + 5014 mandlige indbyggere. Ialt 10.020 personer var registreret i Folkeregistret. Et fald på 80 personer siden januar måned 2006. Tallene er inklusive beboerne på Holmen, og i 2013 Margtheholmen. 10% havde udenlandsk oprindelse. I januar 2007 havde Distrikt 1 efter den nye opgørelsesmetode 45.427 borgere. Den 1. januar 2009 46.405 borgere. Københavns Statitiske kontor. I 2008 var 48% singler, ud af en samlet befolkning på 220.000 borgere, i alderen 30 - 59 år. I 2012 lever 43,2% af byens samlede indbyggertal - i 2012 557.000 borgere - alene. Lorry 04.juni 2012.

Christiansholm

Forvaltningens planer for Ørkenfortet, og Christianshavn Nord er ganske enkelt en rodebutik. Prinsessegade renoveringen er i august 2015 ikke påbegyndt. Lokaludvalget på Christianshavn har i forbindelse med konkurrencen stillet forslag om en arena til musikevents på Dokøen, måske inspireret af et Melody Grand Prix til 100 mio. på Refshaleøen. Hvem ved!

En af Københavns største publikumsattraktioner, Experimentarium i Tuborg Havn med over 300.000 besøgende årligt, skal moderniseres og de har derfor midlertidigt flyttet deres aktiviteter til Christiansholm. Her har de lejet de haller, som ligger ud mod havnebassinet med mulighed for parkering. Copenhagen Street Food er samtidig flyttet ind med fuld musik, og i maj 2014 summer det af aktivitet. En lokalplan for Christiansholm forventes i 2017. Der har været udskrevet en idekonkurrence om et af ø'ens kajhjørner, og en idekonkurrence om Ø'ens fremtid. Læs mere på Christianshavnernets Blog.

Fra vor egen verden

Marts 2014. Christianshavnernet holder flyttedag til Christianshavnernet.dk/ny, efterfølgende døbt Christianshavnernets Blog. Alting har en udløbsdato, og redaktionens 5 til 6 år gamle programmer kan ikke længere afvikles af de ny styresystemer. Samtidig har de sociale medier som Face Book og Twitter overhalet konceptet.

Christianshavnernets Blog på nettet er derfor i marts 2014 blevet indgangsportal til den historiske information, som ligger på Christianshavnernet.dk. Information om udviklingen i Københavns Havn, som er blevet opmagasineret på små 200 sider siden marts 2004. Den internetbaserede løsning giver mulighed for at lave billedserier, men hvordan sidens form og indhold skal være fremover er i skrivende stund ikke fastlagt. Fra Christianshavnernets Blog kan man klikke sig tilbage til den information som ligger på Christianshavnernet.dk. Siden vil blive opdateret så længe det er teknisk muligt.

Rendez Vous

På Christianshavnernet.dk's Forside oprettede vi I maj 2012 en rubrik med henvisninger til de aktuelle overskrifter. Forsiden blev med flere emner gjort mere omfangsrig, hvor det er muligt at navigere mellem rubrikkens link, og toppen. Fotos aktualiseres med mellemrum. Den anførte dato øverst er datoen for den sidste redigering.

Til toppen