København efterligner Christiania

Privatiseringen af Christiania, og ikke mindst af cykelruten, førte igen i går til at konflikt mellem Pusher Streets hashboder og politiet, som havde ærinde i en hashbod betjent af kriminelle. Det endte i stenkast, røg bomber og kanonslag mod turister og lommetyve, men ikke desto mindre følger kommunen straks op på situationen, og fører den samme konfrontatoriske linje, som det bilfri Christiania har brugt for at undgå cykler, og cykeltrafikken skal nu flyttes til Torvegade. Her skal der bruges mindst 2 x 3 meter cykelsti, 2 busbaner, og så er der vist ikke meget mere plads. Men ikke kun Torvegade, men store dele af byens offentlige veje skal snarest kommunenaliseres til fordel for en ideologi, som hader biler og de som ejer en, bilisterne. På den måde undgår man besøg af politiet i barrikaderede og bilfri Christiania, kan fremme salget af hash i København (hvis kunderne ellers kan komme frem med offentlig transport), for politiet skal ikke blande sig i trafikpolitik, som Morten Kabell har udtalt. Hvordan den tunge trafik skal afvikles melder historien ikke noget om, og det er ikke nævnt, at Prinsessegade dagligt har fra 10 til 20 lægebiler med udrykning, brandudrykninger med tungt materiel mindst 4 x om ugen, som sammen med bydelens eneste busbetjening i netop Prinsessegade skal frem i det daglige, så det skal blive spændende at følge eksperimentet om København som bilfri by…..

Fald i boligsalget

Salget af lejligheder i København er iflg. Boligsiden.dk faldet med 16% de første 4 måneder af 2016 i forhold til salget af boliger i samme periode i fjor. En kvartalsopgørelse oplyser, at faldet i København by er på 26%, og i Hovedstadsregionen på 19%. Til gengæld går salget frem i områder hvor boligerne er billigere, hvilket er Vest- og Sydsjælland.

Der er lidt modsatrettede informationer om udviklingen.

JP skriver den 21. maj, at en ny boligboble lurer under overfladen i København. Priserne stiger, det virker selvforstærkende, og de er nu på højde med priserne før finanskrisen. Samtidig er salgstiderne kortere, ca. 80 dage før, nu 69 dage, men samtidig oplyses det, at liggetiden er steget med 5% til 68 dage det sidste år. Salget har i 2015 toppet de senere års salg med plus 7.000 solgte boliger, og denne udvikling til stigende priser giver panderynker hos økonomer, da flere og flere fravælger de dyre boliger i København.

Københavns infrastruktur i stormvejr.

 

På flere fronter er virkeligheden en anden end den bystyret ønsker sig. Det gælder selvfølgelig fri hash, og den positive særbehandling man ønsker at give det kriminelle miljø på Christiania, men aktuelt gælder det infrastrukturen i København, hvor byen ønsker sig yderligere statslig støtte til metroen, og et frontal angreb på Københavns Politi, da Morten Kabell mener de blander sig i hans korstog mod bilister.

Metro Cityringen er i dag alene Københavns Kommunes økonomiske ansvar, men By & Havn mangler igen penge til projektet, og Københavns kommune vil have Staten til at punge yderligere ud. Da Staten, i forbindelse med finansieringen af Sydhavnsmetroen i 2014, trådte ud af det i dag kommunale selskab By & Havn overtog kommunen efter eget ønske med kyshånd den fulde økonomiske styring, gælden på 16 mia. og samtlige forpligtigelser, men i dag mangler man så hjælp til at bygge Ny Ellebjerg station.

I en tid, hvor letbaneprojektet fra Lyngby til Ishøj til 11 mia. kroner økonomisk ses efter i sømmene med lup, og Staten sætter sig tungt på budget og styring (belært af metroen, red.), så vil Københavns kommune have sikkerhed for mindst 615 mio. kroner ekstra til at bygge Ny Ellebjerg, en underjordisk station de ikke havde planlagt, da Frederiksberg betinger stationen bliver underjordisk. Hvis ikke, så kan stationen ikke senere hægtes på et ben til Nørrebro. Staten tilbyder 250 mio. i en byggemodel, men Københavns Kommune afviser Statens løsning :

»Det er en løsning, der stiller flere spørgsmål, end den svarer. Finansiering bygget på fremtidigt byggeri, som ingen reelt kender værdien af, er jeg stærkt kritisk over for. Det ligner mest af alt fugle på taget«.

Skulle overborgmester Frank Jensen have udtalt. Det samme kunne man i sin tid have sagt om metroens passagerprognoser, i dag har den 57 mio. om året mod de oprindeligt anslåede på næsten 80 mio. sammen med hele metro cityringprojektets rentabilitet, men sådan er der så meget.

Men det er ikke kun metroen som har det svært. Morten Kabell, borgmester fra EL raser, han kan ikke kan få lov af politiet til, at nedlægge yderligere 80 parkeringspladser i gadeplan ved Frederiksholmskanal, og så nu hvor der kommer en ny p-kælder i BLOX. Bondam ville i sin tid slet ikke have p-pladser tilknyttet BLOX. Hele området omkring Café Kanalen skal gøres bilfrit, mener Morten Kabell, men trafikalt afviser politiet løsningen. Politiet skal ikke blande sig i trafikale spørgsmål (kun løse dem, red.), for det er trafikpolitik, og hvis politikerne synes, at der ikke skal være plads til biler, men kun til cykler, så skal politiet blande sig udenom. Politiet obstruerer flere projekter, siger Morten Kabell, borgerne har ikke noget at skulle have sagt, så Morten Kabell har tilsyneladende mistet overblikket, da byens udvikling bærer stadigt mere præg af en usammenhængende trafikpolitik. Politikerne gør nu politiet til syndebuk for det kaos som i dag er et faktum i byen, og grundlæggende er spørgsmålet som melder sig. Hvilken by er det som kommunen er i gang med at planlægge? Skal butikker og caféer lukke, eller skal de have varer bragt med ladcykler, og hvad med håndværkere og gæstetrafik til ministerier osv. for der ligger bortset fra en skole kun offentlige institutioner på stedet. Det virker som om nogen i kommunen handler og beslutter i panik, når denne type simple problemer ikke er afklaret planlægningsfasen. Man tillader byggeri af en ny mastodont, som så samtidig gøres til et stridsspørgsmål for de som har boet der hele tiden. Det virker virker panisk. Lige for tiden reklamerer ATP med udlejning af kontorarealer i et nyt domicil byggeri på Langelinie, hvor man vel nærmest kun kan lande med en helikopter! Det giver ikke mening.

Loppen mister musiktilskud

Spillestedet i Prinsessegade modtog sidste år 1,3 millioner kr. fra Statens Kunstfond i tilskud plus 970.000 kr. fra Københavns Kommune. Fra næste år bortfalder tilskuddet fra Staten.

Samtidig annoncerer Nemoland en række gratis sommerkoncerter igen i år, som støjmæssigt er til stor gene for de nærmeste naboer, som ofte oplever teknomusik til ud på morgenstunden i kølvandet på koncerterne.

Politiaktion på Christiania

En Task Force aktion mod den åbenlyse hashhandel på Christiania torsdag den 28. april udviklede sig til tumult og slagsmål mellem en politistyrke med hævede stave og christianitter. Hvad der egentligt skete i strædet mellem Den Grå Hal og Pusher Street, og ikke mindst hvorfor, er det lidt svært at blive klog på, men træls, det er det. En video er lagt på You Tube, og flere forurettede vil lægge sag an.

Det kan ikke komme bag på nogen, at når først indsatsstyrken møder op i kampuniformer, så skal man ikke stå i vejen. Det har for politiet gennem årene, Task Force eller ej, ofte været med livet som indsats, at disse opgør udspiller sig, så det er lidt naivt, at stille sig som tilskuer på første parket, række hænderne i vejret og sige “jeg gør ikke noget”, når et hold nybegyndere sættes ind på opgaven, hvis det ellers er det, som er sket. Miljøet omkring Pusher Street er jo ikke mindst kendt for deres metoder overfor bl.a. journalister, fotografer og turister, hvor mange har været en tur på hospitalet, og for andre er det gået endnu værre.

EFTERSPIL

DR skriver den 3. maj :

50 og 80 christianitter på fristaden mødtes for at drøfte, hvilken modreaktion de skulle levere. Derfor kan det næppe beskrives som en hyggelig videoaften – selv om de forsamlede gennemså de videooptagelser, som frivillige fotografer havde lavet af torsdagens voldsomme aktion.

Københavns Politis Taskforce Pusherstreet var også inviteret med til mødet, men deltog ikke.

Det gjorde derimod flere af de christianitter, der torsdag endte midt i begivenhedernes centrum, da politiets taskforce i kampuniform entrerede fristadens areal i den evige kamp mod den åbenlyse hashhandel.

Brosten fløj gennem luften, og politiet modsvarede eskaleringen med en fremmarch, der involverede knipler.

Hændelsen skulle have konsekvenser, og mødet afgav en udtalelse som udstedte karantæne til de politifolk som deltog i operationen. Den havde ikke noget med den ulovlige hashhandel at gøre, som ikke nævnes i bulletinen, det var politivold, og man ønsker ikke at se de samme betjente på Fristaden igen….  Fonden ved/Foldschack er tavs.

En ny og markant bydel er på vej i Ørestad.

Ejerne bag Bella Center, hotellerne Bella Sky og Crowne Plaza vil investere 7 mia. kr. i en ny international bydel.

For første gang har en aktør i konference-, messe- og hotelbranchen besluttet sig for at investere i et bydelsprojekt, hvis formål er at styrke Bella Centret, og de omkring liggende hotellers tæthed på byliv ved at bringe mere livskvalitet til det futuristiske område, som Ørestad City er ved at udvikle sig til.
Forventningen er, at de mange kulturelle, folkelige og internationale events og besøgende i Bella Center vil kunne skabe et helt særegent og unikt byliv i Bella Kvarter, som skal forene de internationale konferencegæster med et lokalmiljø med familier, og grill pølser i haven.
Der projekteres med 2000 boliger, og med op til 7000 arbejdspladser, en bred vifte fra rækkehuse, almene boliger, newyorker lofts, kontorer, institutioner og forretninger.
Visionen med Bellakvarter er at skabe en bydel, der både er københavnsk, international og mangfoldig. Et sted, hvor børn leger i gaderne, forældre handler ind, folk går på arbejde, som blander sig med gæsterne på hotellerne, eller på bydelens caféer med en delegeret til en kongres.

Ny boligprognose

Københavns kommune offentliggør i dag en rapport, hvor de anslår, at frem til 2027 vil byen vokse med 100.000 ny borgere, hvilket stiller krav om 45.000 ny boliger.

Stigningen skyldes, at københavnerne i højere grad bliver boende i byen, de føder flere børn, og en øget tilstrømning af udenlandske statsborgere.

I 2016 forventes en stigning på 11.000 ny borgere.

En cocktail af single kultur, flere studerende, forældrekøb, udenlandske statsborgere, og prisniveau øger priserne og presset på de mindre og små boliger. Om denne forudsigelse holder, eller er en teoretisk fremskrivning, som skal bruges i kampen for at få bygget flere almene boliger, det er det svært at gennemskue.

Flere københavnere betyder imidlertid også flere københavnske biler på gaderne. SF synes derfor, at københavnerne skal betale for den trængsel de selv skaber ved at betale 2,50 kr. pr. kørt kilometer, og så er man fri for en havnetunnel.

En af byens magneter med vokseværk er SCIENCE :

Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer ved Københavns Universitet, med 12 Institutter.

En centralisering og en udvidelse af aktiviteterne på Niels Bohr Instituttet på Jagtvej, et nyt byggeri på 52.000 m2 med forskning, som spænder over astronomigeofysik & klimananofysikpartikelfysikkvantefysik og biofysik. Instituttet er en del af Nørre Campus, og er under opførelse ved Rigshospitalet og Panum Instituttet.

Instituttet har 4.500 ansatte og 9.500 studerende og er en modernisering af KU’s eksisterende laboratorier. København skulle i alt på byens forskellige uddannelsesinstitutioner huse omkring 145.00 studerende.

Metro Cityringen skal betjene Nørre Campus med en station på Rådmandsmarken som ligger ved Professionshøjskolen.

Apropos Cityringen, så er det fremtidige passagertal stadig en ukendt størrelse, og om økonomien i projektet holder vides i skrivende stund ikke. Omtale af Cityringen under indsigelsen til kommuneplan 2015.

Før 1. januar 2007 var Det Biovidenskabelige Fakultet med domicil på Bülowsvej kendt som Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, som også havde dyrlæge/veterinær og tandlægehøjskolen liggende på adressen. Bygningerne på Frederiksberg er fredet.

 

Amager Fælled

Fælleden er kommet i skudlinjen på flere fonter. Borgmester i TMF, Morten Kabell fra Enhedslisten, beskylder Overborgmester Frank Jensen fra S for nærmest at ville ødelægge Københavns grønne og rekreative områder, og ikke mindst Amager Fælled, ved at give tilsagn om en forundersøgelse af en Havnetunnel. Miljøet skal ikke betale for trafikløsninger, borgerne skal betale afgifter, siger han.

Havnetunnelprojektet var med i regeringsgrundlaget i 2015, og det er på Statens initiativ, at sagen i dag er taget op. Det sker samtidig med, at finansieringen af Togfondens forventede indtægter på 28 mia. kroner smuldrer med olieprisens fald fra 130 $ til 40 $ pr. tønde, og DF  ville ikke længere være med, hvilket har fået venstrefløjen til at råbe og skrige om aftale brud. Vejlebroen har allerede kostet 100 mio. i forundersøgelser og eksproprieringer.

Hvis man ikke kan planlægge en fond selvom finansieringen smuldrer, så kan man jo ikke planlægge! lyder argumentet. Først bygger man et luftkastel, og bagefter kritiserer man andre for at udvise ansvarlighed, da finansieringsmodellen viser sig at være et fata morgana. Det samme princip som PSO afgiften, som er skat på grøn omstilling. El. prisen falder, og skatten stiger. Pt. med 16 milliarder de næste 4 år. Det kører bare på skinner…

Omvendt er det for Morten Kabell med havnetunnelprojektet, hvor man kan læse om forløbet på Christianshavnernet.dk, men nu synes der at være fornyede overvejelser igang. Prisen for at forbinde Syd med Nord er anslået til 27 mia. kroner. Men iflg. Morten Kabell er det kun trængslen i København som er et problem, kommunerne i Hovedstadsregionen må køre udenom og løse deres problemer selv, så havnetunnelprojektet kører i modsætning til omegnens letbaneprojekt sådan set også på skinner, eller…

Miljø er et taknemmeligt ord i trafikdebatterne.

Hvis noget skulle gå ud over miljøet, så skulle TMF borgmesteren tage og se lidt nøjere på de beslutninger han selv har taget for Havnens udvikling, for den udvikling har destrueret de trafikale miljøer, de lokale livsvilkår og identitet, ikke mindst i borgmesterens egen bydel, Christianshavn, som med EL’s velsignelse i Prinsessegade er blevet omdannet til et trafikalt helvede og et rygende kriminelt hash lokum.

By & Havn har apropos også oplyst om fremtidsplaner for Amager Fælled, omkring 2.500 boliger, som placeres fra Nordea i Nord langs med Ørestad Boulevard til Bella Centret, og de kan ses her. Projektet kommer i Ørestad som rosinen i pølseenden, da en udbygning har været en planlagt del af udbygningen siden 1992, men By & Havn har haft travlt andre steder, og været i vildrede med, hvad de skal bruge dette unikke naturområde til, så der skal efter næsten 25 års overvejelser tænkes nyt!

Efter den oprindelige plan skal der i denne del af Ørestad på 18 ha ud af Amager Fælleds 40 hektar bygges 190.000 m2 boliger i op til 24 etager. Arkitektkonkurrencen om byggeriet forventes afgjort efter sommerferien, og de første spadestik til byggeriet skal tages i slutningen af 2017, men konkurrencen har været voldsomt kritiseret, og Det Radikale Venstre i København har den 23. april meldt ud, at det i 2016 vil være hul i hovedet at bygge på dette unikke natur område, som huser flere fredede dyrearter, sjældne fuglearter, rådyr og en mangfoldighed af plantearter, men det er jo den slags By & Havn (som er identisk med Københavns Kommune) mestrer til uendelighed, at omdanne identitet til død beton.

Morten Kabell melder sig nu på banen, at EL har været modstander af projektet Ørestad siden 1992…