Airbnb

Aftale undervejs : Korttidsudlejning skal være tilladt i 90 dage. Indberetning til SKAT via Airbnb Regeringen ønsker at indføre et bundfradrag på 35.000 kroner. På Mallorca har man forbudt Airbnb. * Udlejningen er steget fra 772.000 i 2016 til 900.000 i 2017 Samtidig med denne stigning udviser Airbnb Denmark Aps et resultat for nedadgående med … Læs videre Airbnb

Københavnerliv i august. Frank Jensen bulldozer Amager Fælled og udvandrer fra interview

Metroens kapacitet på bristepunktet. S-toge og metro er overbelastede i myldretiden. Metroen skal enten have flere vogne eller køre hyppigere, men det er der vist ikke penge til, da metro materiellet  allerede i dag trænger til at blive renoveret. Fri hash i Pusher Street, og 20 mio. i kommunal gave til beboerne. Handlen af hash på … Læs videre Københavnerliv i august. Frank Jensen bulldozer Amager Fælled og udvandrer fra interview

ChrHavn.dk

Velkommen til Christianshavnernet Christianshavnernet.dk 2004. I forbindelse med vor udbyder to gange, i november og december 2017, som følge af virus på serveren, lukkede Christianshavnernet overvejede vi at lukke siden ned. Vi fravalgte i første omgang den mulighed, og besluttede at bygge om. Ombygningen skulle ske løbende i 2018. I august måned ændrede vi beslutningen … Læs videre ChrHavn.dk

Christianshavn i dag

Denne beskrivelse er oplæg til bydelsplan Christianshavn i dag  I dag er situationen, livsomstændighederne og befolkningssammensætningen på Christianshavn en anden (henviser til en historisk indledning, red.). Industriarbejdspladserne er enten nedlagt eller udflyttet og afløst af vidensarbejde i finanssektoren, ministerier og uddannelsesinstitutioner, samt en række forskellige kreative erhverv.  61 % af christianshavnerne har en videregående uddannelse. … Læs videre Christianshavn i dag

Borgerundersøgelse

Christianshavns Lokaludvalg har sammen med sekretariatet udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, der skal underbygge indholdet i bydelsplanen. Den tager derfor udgangspunkt i nogle forudbestemte præmisser, som den skal bekræfte. Bydelen har mere end 12.000 indbyggere. Borgerpanelet har 682 tilmeldte deltagere, hvor de 353 har besvaret. Svarene vægtes i opsummeringen på forskellige måder, men “over halvdelen” må forstås som den … Læs videre Borgerundersøgelse

Januar 2017

Christiansholm Indsigelsesfristen er udløbet, og der kan udover borgernes forskellige holdninger til projektet, godt opstå problemer, da Energinet og Radius ikke umiddelbart kan vurdere om, og hvordan, deres kabeltrace berøres, og om anlæggenes kan forenes med byggeplanerne. Ørestad almene boliger. 56 AlmenBolig+ under opførelse i Arena kvarteret har i januar modtaget 1080 ansøger på 4 … Læs videre Januar 2017