Havnebyen København

Bymuseum

København i Billeder

Københavns Havn bliver til By & Havn

Ørestadsselskabet blev oprettet tilbage i 1992 for at finansiere Amagermetroen. I 2007 blev det til Arealudviklingsselskabet I/S, og i 2008 til By og Havn.

Amagermetroen første 3 etaper blev sat i drift i 2004 (minus lufthavnen), og fra starten manglede den passagerer, og den blev gældsat udover det forventede. By & Havn overtog den ophobede gæld i Ørestadselskabet I/S, som var på 20 mia. kr.

Selskabet skulle sammen med finansiering af Amagermetroen og mere metro i Cityringen skulle efter 2008 finansieres af grundsalg byens guldæg arealerne i havnen samt uændret i Ørestad, som ikke magtede at skabe balance.

De frigjorte godsarealer sammen med 42 km kaj skulle finansiere det samlede metroprojekt, som i 2005 var blevet udvidet med en Metro Cityring. Amagermetroen skulle tilføres flere passagerer. I praksis afgav man ledelsen i Ørestadsselskabet til de samme personer, bare i et nyt selskab med flere værdier. Et selskab som har kostet borgerne dyrt. En unødvendig og kostbar infrastruktur dikterer desværre byudviklingen i Havnen, og ikke omvendt.

Selskabet By & Havn på Københavns gamle Toldbod ved Gefionspringvandet, ejet af Københavns Kommune, er en af Lumskebuksens gode kunder.

 

Christianshavn en bydel i forandring