Den sammenhængende by – KP 14 & KP 15

Siderne på ChrHavn.dk er under redigering. Teksten nedenfor fra 2014 og 2015 er ved at blive tilpasset. 

København de sidste 50 år.

Toldkammerbygningen på Nordre Toldbod for enden af Esplanaden, den sidste rest af Toldboden, var tidligere en del af Københavns Havn. Herfra afgik både til B&W værftet indtil det lukkede. Toldboden blev revet ned i 1973, og A.P. Møllers hovedsæde blev bygget sidst i 1970’erne. Toldkammeret er i dag overtaget af By og Havn og fungerer som hovedsæde.

 ”Den sammenhængende by” var udgangspunktet for KP 14 og KP15.

KP 15 konstaterer: Flere og flere københavnere bliver boende i byen gennem livet. Der er også flere og flere som flytter til København andre steder fra.

Der står i planen ikke noget om, at de familier, som har boet i byen i mange år, ofte hele deres liv, at for dem er det vanskeligt, hvis ikke næsten umuligt, at opretholde et familiemønster, da ens børn ikke lokalt kan finde en egnet bolig. De tvinges ofte helt ud af byen på grund af de høje boligpriser, og de nuværende regler om parkering, og manglen på samme, gør det samtidig svært og dyrt at komme rundt til hinanden.

Denne trængselsproblematik på boligmarkedet er, sammen med byens forældede infrastrukturer, de senere år blevet til et af byens store problemer. I 2018 har udviklingen på boligmarkedet været styret af forældrekøb i rigtig mange år, som efter 1990’ernes kommunale boligudsalg til spotpriser, har tømt byen for 2 vær. lejemål, hvilket har gjort det stort set umuligt for mange unge københavnere, at komme ind på boligmarkedet.

Et problem som de sidste par år er eskaleret med opkøb af mindre boliger til møbleret korttidsudlejning som fx turisme, problemer som den næste generation af familier snart bliver stillet overfor. Sidste skud på stammen er udlejning gennem AirBnb med en 450.000 million overnatninger i København i 2016. En stigning på 2.000% siden 2012. I 2017 er tallet steget med yderligere 60.000  i København. Kilde Københavns Kommune Økonomi.

Reglerne om fritagelse for bopælspligt var oprindelig forbeholdt få meget eksklusive boliger, som krævede velhavende købere, men reglen er blevet udvandet og omfatter i dag ofte første gangs køb i nybyggeri i fx Ørestad og flere andre steder. Dertil kan man sikkert lægge et antal ikke registrere udlejninger.

Forældrekøb er blevet populære som følge af et stadig stigende antal studerende, og startede skævvridningen af boligmarkedet . Det er nemt at optage lån i egen bolig og på den måde komme foran i køen af fattige københavnere. Reglen er taget i brug i et stigende omfang og administreres under virksomhedsordningen. Flere og flere har fået adgang til kvit og frit at eje en fritidsbolig i København uden selv at bo i den.

Fonden for billige boliger skrev for 10 år siden i 2008: Der er i København knap 280.000 boliger til byens 500.000 indbyggere. (I dag 600.000) Knap halvdelen af boligerne er 1 eller 2 vær. (140.000 boliger), ca. 30% er 3 vær., mens kun lidt over 20% har 4 værelser eller derover. Omkring 1/3 af boligerne er under 60 m2, omkring fortsat 17% har fortsat installationsmangler og 1/3 af boligerne er fra før 1920. Prisen for en ejerbolig, som udgør 20% af markedet, er på 10 år steget fra 5000 kroner pr. m2 til ca. 23.000 kroner pr. m2.

Kvadratmeterprisen på Havnen er i 2018 mellem 40.000 og 55.000 kroner eller omkring 4,5 mio. kroner for en 90 m2 stor bolig. I 75-Paris har hver fjerde bolig i 2018 status som fritidsbolig, København følger efter som nr. 2 længere nede. Boliger som folk ofte bevarer og når de flytter udlejer for at lade den gå i arv. Det har resulteret i en ekstra ejendomsskat på 60% . Taxe d’Habitation betales af alle, som en slags kommuneskat, og på en fritidsbolig tillægges skatten i dag med + 60%. En stigning til 250% er på tale.

I København starter hvert år et nyt kuld universitets studerende på KU, på Amager, i det gamle Kommunehospitals bygninger, på Panum- og Niels Bohr Instituttet m.fl., og ofte søger de forgæves en studiebolig. Der er nemlig ikke kommet mange flere boliger til, og da de ældre studerende har det med ikke at flytte efter studierne, for de fleste bliver i reglen boende udover studietiden, øger det indbyggertallet og boligmanglen.

Priserne stiger på de boliger som er, og det har også skabt et pres på værelsesudlejningen hos private, og igen på priserne, som suser i vejret. Udlejning af m2 er i dag blevet en handelsvare for både boligejere, som for lejere.

I dag er forældrekøb imidlertid i konkurrence med opkøb af lejligheder til udlejning. Det erblevet en god forretning at leje ud på dags- eller ugebasis. Har man derfor først købt en 2 vær. så beholder man den, og udlejer møbleret til korttidsansatte i virksomheder og organisationer eller til turisme ofte gennem AirBnb. Det er endnu mere lukrativt end den Huslejenævns regulerede værelsesudlejning.

Den udvikling rammer ikke mindst de mange unge københavnere, som ofte må blive boende hos forældrene i længere tid, hvor mange i forvejen sidder i både små og utidssvarende lejemål, da de er uden økonomi til at eje. En udvikling som ikke skaber nogen sammenhæng i byen.

Sammensætningen af boligmassen i København, med de mange små og utidssvarende boliger, har man forsøgt at vende ved at kræve flere familieboliger på mindst 95 m2 i nybyggeri, men i 2017 er man igen vendt på en tallerken, for at vende tilbage til mindre, men flere små boliger. Efterspørgslen er små og mindre boliger. Byen svømmer i studerende, som ikke kan betale en familiebolig, men også flere og flere singler præger boligmarkedet, og de kan heller ikke betale. For enlige er København fest og farver og events.

Notat fra 2017 om boligpolitikken 2000 – 2016

En af byens ny magneter med vokseværk er SCIENCE: Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer ved Københavns Universitet, med 12 Institutter. En centralisering og en udvidelse af aktiviteterne på Niels Bohr Instituttet på Jagtvej, et nyt byggeri på 52.000 m2 med forskning, som spænder over astronomigeofysik & klimananofysikpartikelfysikkvantefysik og biofysik.

Instituttet er en del af Nørre Campus under opførelse tæt på Rigshospitalet. Instituttet har 4.500 ansatte og 9.500 studerende og er en modernisering af KU’s eksisterende laboratorier. København skulle på byens forskellige uddannelsesinstitutioner huse omkring 145.000 studerende uf af byens 600.000 indbyggere.

Dertil kommer, at mange af byens traditionelle arbejdspladser er forsvundet, som ansat i butiksfaget, håndværksfag og den mindre industri, men i de senere år er også flere domiciler forsvundet, eller flyttet ud af København, og i 2015 i et hurtigere tempo, end de flytter ind. På Christianshavn er B & W borte, Holmen er blotlagt, Ørkenfortet er forladt i 2018, Danisco er blevet kontorer til leje, men der er mange eksempler.

Det betyder for indbyggere med job i København, og som ikke har råd til at flytte ud, at de ofte hænger fast i de mere anonyme bydele. Den manglende udvikling i København har sat byen under pres, for på den ene side kan de ikke bruge den arbejdskraft som bor i byen, og den de har brug for kan ikke finde en bolig i byen. Denne udvikling betyder ghettoer, mens flere og flere må pendle. Det kan næppe almene boliger, metro eller supercykelstier ændre på.

Fagbladet Boligen

Byen forsøger i 2017 langt om længe  at tage fat på en renovation af de mange nedslidte skoler og institutioner. Børn bosat i København hører til i gruppen ”de knap så kvikke” og da de unge føder flere børn kræver det en indsats. De mere etablerede familier flytter i større tal ud i omegnen til den friske luft. Det betyder ubalancer i byens indsatser, og den førte boligpolitik. Det har fået den konsekvens, at byen har fået opstillet containerboliger på 10 års lånt ophold, som koster mellem 4.000 og 5.000 i husleje.

Samtidig med at konsortier inviteres til at bygge flere hoteller, som skyder frem som paddehatte. På Christianshavn er planlagt 3 luksushoteller med tilsammen flere hundrede værelser På Islands Brygge og i Ørestad er planlagt to mere. I Nordhavn bygges 500 værelser, og på Kalvebod Brygge er flere om- og udbygninger på vej.

Nordens største hotelkæde, Scandic, er klar i 2021på Kalvebod Brygge med 632 værelser. Dermed bliver Scandics ny hotel det fjerdestørste hotel i København, overgået af Bella Sky, Cab Inn i Ørestad, og Tivoli Hotel. Hotellet vil udover de mange værelser også have flere restauranter, fitnesscentre og konferencefaciliteter, så om få år er kapaciteten øget med måske 50%.

Københavns kommune offentliggjorde i foråret 2016 en rapport

I rapporten anslår de, at frem til 2027 vil byen vokse med 100.000 ny borgere, hvilket stiller krav om 45.000 ny boliger. Stigningen i indbyggertallet bekræfter, at københavnerne i højere grad bliver boende i byen.

I 2016 forventer København en stigning på 11.000 ny borgere, men den er netop en cocktail af singler, flere studerende og forældrekøb, samt tilflytning af udenlandske statsborgere.

Prisniveau og presset på de mindre og små boliger øger priserne, og om denne forudsigelse er et resultat af dramaturgiens alterego, en teoretisk fremskrivning, som skal lægge et slør i kampen for at få bygget flere almene boliger? Det er det svært at gennemskue. Almene boliger er en boligform, et bofællesskab, ikke en løsning på manglende boliger.

Flere københavnere betyder også flere københavnske bilejere, som skal køre på gaderne, siger SF, og SF synes derfor, at københavnerne skal betale for den trængsel de selv skaber ved at betale 2,50 kr. pr. kørt kilometer, og så er man fri for en havnetunnel.

Tilflytningen til København viste i 2014 en nettotilgang på 764 borgere, og denne tilgang skyldtes den østeuropæiske indvandring, et stigende pres fra studerende, og at de unge føder flere børn.  Omvendt så synes byens børnefamilierne på vej ud af byen, og denne tendens er efterfølgende blevet bekræftet.

I andet kvartal 2017 viste til- og fraflytning et underskud på 2.300 borgere, hvilket underbygger, at 1.000 ny borgere om måneden bruges som et slør som dækker over et fødselsoverskud, flere studerende og tilflytning fra andre lande.

I 2017 vender kommunen pludselig på en tallerken, og vil vende tilbage til en boligpolitik med flere 2 vær. og 3 vær. og boliger på maksimalt 80 m2 boligareal, mod før 95 m2.

Boligerne gøres mindre, bygningerne gjort højere, og er en uden nævneværdig indretning, som bliver for egen regning, og dermed bliver de billigere. Der skal bygges så tæt på metroen som muligt. Det er nemlig metroen som skal få byen til at hænge sammen, hvis den kan løbe rundt. Siden Havn & By o& Metro fortæller om udviklingen og prognoserne siden 2004.

I prognosen fra 2014 er tallet i prognosen på 233.000 passagerer i 2013 hævet til 253.000 passagerer, og i 2018 til 330.000 påstigninger på et hverdagsdøgn.

I Ørestad har flere nybyggerier i Syd de sidste par år vist allerede fået smækket et par ekstra etager på gennem lokalplanstillæg.

Byen København er på vej til at blive sin egen lille osteklokke, hvor pendling ikke at indgår i planlægningen for byens fremtid.

I KP 15 står  : Når man bosætter sig i en af Københavns bydele vælger man det pågældende kvarter til. Derved sikres, at byens mangfoldighed bevares.

Det er en gang sludder. Mangfoldighed er et hevet op af skuffen i  for at bruge det i debatten om byens fremtidige boligpolitik. Et politisk fænomen som forringer livskvaliteten.

Når man udvælger et bolikvarter, så vælger man ikke en bydel eller et kvarter til på grund af dens mangfoldighed, eller dens manglende mangfoldighed. Man må tage andre kriterier i brug. Måske man gerne vil bo på Christianshavn, ikke på grund af Christiania, men pga. det maleriske miljø. Det ligger tæt på centrum, og det er måske “In” i omgangskredsen, men man har ikke råd.

En popsanger, og det er ikke Kim Larsen, har netop betalt 26 mio. for et mindre byhus i Overgaden Neden Vandet på hjørnet til Bådsmandsmandsstræde for at komme med på vognen. Han har haft sin opvækst på Christiania, så det giver god mening.

Så når man søger, så søger man i reglen ud fra nogle opsatte kriterier som forventes opfyldt.  Først, er boligen ledig, og dernæst passer den i størrelse og pris, og dernæst, kan man få bankens tilladelse til at købe. Har jeg råd? I København er det blevet vanskeligt. Måske beliggenheden spiller ind, og så må man bestemme sig, hvis ellers boligen stadig er disponibel. Nogle vil leje, andre har ikke råd til andet, og andre vil eje præcis de steder hvor det meste er optaget, så andre bydele er igen blevet populære.

Mulighederne i 1950’erne  var nogle andre. Om københavnere boede mangfoldigt dengang er tvivlsomt, for op til 1990’erne var brokvartererne næsten ens.

De velhavende boede på Østerbro sammen med Ambassaderne, de rige i Hellerup, og så en stor befolkningsgruppe i arbejderkvarterer med toilet i gården. Derfor er de mange 2 og 3 værelses boliger stadig i overtal.

Nogle bydele spillede sammen, Nørrebro med Vesterbro, Enghave og Sydhavnen var kendt som byen arbejderkvarterer, men de spillede vist ikke sammen med Frederiksberg, Indre by, Østerbro eller Hellerup. Brokvartererne indbyrdes har altid været præget af forskellige klasser, som i dag er udlignet, eller er de?

Og er det udtryk for mangfoldighed. Glosen udtrykker, at alle mennesker er forskellige, det gælder i forhold som uddannelse, erhvervserfaring, holdninger, og interesser, men også forskellighed i køn, i alder, religion, ens etniske herkomst og seksualitet. Og man kan næppe sige de forskellige borgere puttet ind i en af kasserne blander sig voldsomt med hinanden, så mangfoldighed er en gratis omgang i byudviklingen, og et slag i luften.

Brugen af mangfoldighed er politisk, hvor ordet skal forstås som livsnerven til en bedre livskvalitet, en etiket som sættes byens indbyggere og deres bolig situation. En etiket som misbruges, men det passer ind i planlægningen og boligpolitikken.

Tanken er, at vi er forskellige, men gennem boligpolitikken kan vi, og skal vi, blande os med hinanden. Direktøren med den arbejdsløse, den hjemmegående husmor med den studerende, den lønmodtager betalte nabo med den selvstændige som knokler 50 timer 7 dage om ugen, og en single som dyrker nattelivets advokater på skumle værtshuse, i et forsøg på at matche den rige ejerlejlighedsejer osv.

Vi skal blande os indbyrdes på kryds og tværs i et solidarisk fællesskab, for borgere og familier af  politifolk, sygeplejersker og skolelærere har ikke længere råd til at være med blandt os andre, og har fået for langt til arbejde. Det kommunale system risikerer at brase sammen. I Københavns Kommune har de 50.000 ansatte eller mere.

Den politiske teori er tvært i mod et udtryk for, eller et ønske om, at splitte borgerne op i kasser, men den hverken passer på livet som det er indrettet, og som det leves i praksis, for tyrkere bor der hvor andre tyrkerne bor og så fremdeles. Vi blander os med ligesindede, ikke med burka klædte kvinder, så mangfoldighedsteorien er italesættelse af en boligpolitik, som er en medvirkende årsag til enklavedannelse, og enklaver spiller ikke sammen, men tjener Københavns Kommune magtsyge. Det multikulturelle med dets parallelsamfund er en realitet.

Overordnet forstærker mangfoldighed mange borgeres isolation, ikke mindst de ældres, og den pacificerer bydelenes selvstændige udvikling og identitet. Der er ikke plads beboernes ønsker, når der samtidig stilles krav om an anden udvikling.

Hvis endelig mangfoldighed skak kunne anvendes som en præmis for en succesfuld byudvikling, så bør man være opmærksom på, at den er styret ovenfra, af en politisk ideologi, og de fora en bydels borgere debattere i skal i reglen debattere en dagsorden sat af en bestemt politisk ideologi. For at kunne begå sig, kunne deltage og få synspunkter frem i debatten, så skal man først være type godkendt, så det lokale engagement bliver gemt væk i nederste skuffe.

Kommuneplan KP 14 og Nordhavns metroen

 En ny københavnsk strategiplan, Den sammenhængende by, er sidste skud på stammen af farvestrålende publikationer, som har været i Høring i 2014. Den er suppleret med en opdateret plan 2015, og som allerede nævnt, så kan man som borger uden reel indflydelse godt blive lidt forpustet over de mange velmente projektforslag, som siden 2000 er fremsat til byen og havnens udvikling.

Skribenten af denne klumme er opvokset i den indre by, har boet og arbejdet i den indre by siden 1964, og har i 10 år skrevet om Havnen på Christianshavnermet.dk. Efter 10 år har jeg i 2014 udarbejdet en status, som var sammenfaldende med kommunens høringer « Den sammenhængende by », og Nordhavnsmetroens VVM redegørelse.

 Høringer

De høringer jeg har fulgt i min tid på Christianshavnernet, har haft karakter af renoveringer. Lokalplaner med fokus på enkeltstående projekter mere end de har haft en egentlig fornyelse af byen som målsætning. De er derfor ikke af omverdenen, Ørestad undtaget, blevet opfattet som et forsøg på at skabe en sammenhængene plan. Det er i sær tydeligt i store dele af Københavns Havn, hvor en plan for udviklingen af byens sociale liv har været fraværende.

Det er så her kommuneplanstrategien i 2014 kommer ind i billedet, da den forsøger at give et bud på, hvordan byen med metro, og de mange planlagte byggerier og boliger kan forventes at få byen til at hænge bedre sammen, socialt og økonomisk, eller er det omvendt, en strategiplan, som skal fremvise, hvordan byen nødvendigvis skal hænge sammen, for at sikre, at metro og cityring økonomisk kan hænge sammen? Den ene er den andens forudsætning, og afgører hele byens skæbne.

Kommunen skriver  i 2015, at frem til 2020 skabes der 20.000 ny private arbejdspladser. Det anføres, at 95% af ny boliger, offentlig virksomhed og erhverv skal placeres stationsnært (op til de 17 ny stationer), hvilket er en passagerforudsætning indregnet i cityringens indtægter. Stationsnært er en beliggenhed, som normalt forstås fra 100 meter til max 200 meter fra en station, hvor 600 m , som planen kalkulerer med i København, for de fleste ikke vil blive opfattet som stationsnært.

Historie

Ser vi på den historiske udvikling, så var kommunen i 1994 meget optaget af kommunens dårlige økonomi, meget mere end af byens sociale liv, for saneringerne var gået i stå, kassen var tom, og en aftale om salg af byens boliger, til beboerne eller til interesserede investorer, blev indgået.

Folketingets beretning :

Staten og Københavns Kommune har i medfør af forhandlingsresultatet af 10. juni 1994 mellem regeringen og Københavns Kommune bl.a. oprettet et statsligt ejendomsselskab til afhændelse af Københavns Kommunes beboelsesejendomme.

Det statslige ejendomsselskab TOR var en succes, og en rigtig god købmandshandel for København, som en kommunal embedsmænd udtrykte det. Det statslige selskab stillede nemlig med en garanti, og med den i lommen kunne København sælge en portefølje på 232 kommunale ejendomme, og 20.000 billige boliger med tab, et tab på 970 mio. kroner, som Staten dækkede sammen med en række andre million udgifter. Kommunen havde ejendomsvurderet boligmassens samlede værdi til at være langt mere værd end markedsprisen, og fik vurderingsprisen på 3,3 mia. kroner i kassen. da Staten dækkede tabene. Køberne, som primært var beboerne selv, gjorde en god handel på skatteydernes regning.

I 2014 har kommunen så fundet ud af, at den nu mangler de 20.000 billige boliger byen solgte, vil bygge 45.000 ny boliger inklusive en hel del ungdomsboliger til de studerende, da forældrekøb i den forgangne periode har gjort det stort set umuligt at udnytte byens boligmasse økonomisk hensigtsmæssigt.

TOR fik til gengæld sat skub på prisudviklingen, først og fremmest for at fremme væksten, først under Nyrup, og siden under Fogh, og så er det igen blevet populært at bo i byen, men imellemtiden er det blevet dyrt. Der er på den måde sat en solid bundprop i antallet af tilgængelige billige boliger, og en fleksibel udskiftning i boligmassen, da alle skal score kassen, så de som i dag flytter ind skal have penge med hjemmefra.

 Billige boliger

Fonden for billige boliger i Ritt Bjerregaards overborgmesterperiode har lavet denne opgørelse:

Der er i København knap 280.000 boliger til byens 500.000 indbyggere. Knap halvdelen af boligerne er 1 eller 2 værelses, ca. 30% er 3 værelses, mens kun lidt over 20% har 4 værelser eller derover. Omkring 1/3 af boligerne er under 60 m2, der er fortsat 17% der har installationsmangler og ca. 1/3 af boligerne er fra før 1920. Prisen for ejerbolig, som udgør 20% af markedet, er på 10 år steget fra 5000 kroner pr. m2 til ca. 23.000 kroner pr. m2.

I 2015 anslår kommunen, at halvdelen af 300.000 københavner boliger er på et eller to værelser. Boliga.dk anslår m2 prisen i København til 36.955 kr. pr. m2., en pris som er gældende for ejerlejligheder i det gamle København, og havnen. Der er vel indskrevet op mod 150.000 studerende, som alle har brug for en billig bolig.

Planen om billige boliger til 5.000 kr. i månedlig husleje viste sig ikke at være realisabel, og kommunen erkendte, at byen hænger skidt sammen. Trængselsproblemer, fremkommelighed  i byen, pendling ind og ud af byen, og ghettoer var selvforskyldte konsekvenser, problemer som, siden forslaget om billige boliger, har domineret den politiske dagsordenen. Manglende integration, rigmandsghettoer, og den påståede manglende mangfoldighed, er spørgsmål som optager hele det politiske establishment. Den politiske dagsorden er stadig, hvordan de selvskabte plager gennem de sidste 30 års venstreorienterede styre, skal takles fremover, og ikke en egentlig udvikling af den eksisterende by. Og udviklingstrenden udtrykker med Rådhuset som centrum fortsat en narcissistisk tankegang, hvilket cityringen muligvis kan ændre på.

Den kommunale strategi: Vi skal have endnu flere boliger, helst endnu flere almene boliger, som skal udgøre mindst 20% i nybyggeri, måske 30% i Nordhavn, som samtidig over huslejen skal metro beskattes, og de skal sammen med flere cykelstier løse trængslen, og inderst inde er det vist også tanken, at staten skal lokkes til lommerne igen!

Almene boliger omtales mere udførligt på Dramaturgiens Alter Ego.

Byen i tal

 I januar 2014 så det iflg. den kommunale statistik således ud:

Den 1. januar 2014 boede der 569.557 personer i København. I løbet af 2013 steg folketallet med 10.117 personer.

 Jf. ovenfor med 764 flere indbyggere i 2014, som skal blive til små 700.000 personer i 2027.

I 2014 steg antallet af indvandrere med 3.570 personer til 97.392, og antallet af efterkommere steg med 907 til 31.846 personer.
Den 1. januar 2014 udgør indvandrere og efterkommere i alt 22,7 pct. af den københavnske befolkning. Den 1. januar 2014 boede der 83.339 udenlandske statsborgere i København, hvilket svarer til 13,9 pct. af Københavns befolkning.

Aldersstrukturen blandt københavnerne viser en markant stigning blandt de 3-6 årige, 20-29 årige og de 70-84 årige. En mindre stigning er registreret hos de 7-16 årige, 17-19 årige, 30-64 årige og de 65-69 årige. Blandt de 0-2 årige ses et mindre fald og for personer på 85 år og derover ses et større fald.

København har de sidste 10 år har fået 70.000 flere indbyggere, stigende fra 500.000 til 570.000, men ikke mange flere boliger. I 2015 bor der flere i aldersgruppen 25 – 39 år, og færre +  50 år, end i andre kommuner. Præcis den aktive aldersgruppe, som efter finanskrisen nu igen er blevet solvente, og som rør på sig.

Brug hashtag Indbyggere for udviklingen og de seneste tal.

De seneste bulletiner fra oktober 2015 melder om faldende byggeaktivitet i årene fremover, at byen, som det har været forudsagt, slet ikke vokser, (fra 750.000 i 50’erne til rundt 500.00 i slut 90’erne, og i 2027 forventes 684.000 borgere). Det er der vist ændret på siden.
Hovedanken mod strategiplanen er den kobling, der skabes mellem byplanlægning og cityringen. De skal selvfølgelig spille sammen, men cityringen er et prestigeprojekt, som koster milliarder i en beskeden indenbys infrastruktur, med et udgangspunkt i yderst tvivlsomme prognoser, og som baserer sig på et for nærværende ukendt samspil mellem erhvervsudvikling og befolkningsvækst. Cityringen er et prestigeprojekt som ulykkeligvis har gjort en etapevis, en differentieret, mere visionær, og afbalanceret sund udvikling af byen, umulig.

Ørestadsmetroen til lufthavnen er et plus for København, cityringen bliver det nok også en dag, men trafikprognoserne har aldrig holdt stik, og i dag skal indbyggere med bil i Ørestad, og andre steder, bidrage  til By & Havns slukne kasse, hvor p-afgifterne er en overskudsaktivitet i modsætning til metroen. Ørestad som bydel er indtil videre lykkedes mindre godt.

Kommunen anslår i 2015, at de 45.000 ny boliger l 2027 genererer 84.000 fuldtidsjobs, og at byen får 100.000 ny indbyggere, som skal fordeles i rundt om i byen.

I 2015 fik byen ikke de iflg. prognosen 3.750 ny boliger, men måske til 1.500 ny boliger, hvilket øger presset de kommende år. Væksten i indbyggertallet holder tilsyneladende heller i stik!

Det er ikke nævnt i kommuneplanen, at forudsætningerne for de økonomiske beregninger måske slet ikke holder, som det også skete med Ørestadsmetroens regnskab, i dag en del af den samlede gæld i By & Havns regnskaber, og Metroselskabets prognoser er komplicerede. Der står et sted, at de forventer 130 mio. passagerer i 2025, og et andet sted 170 mio. passagerer. Den seneste taler om 192 mio. i 1935. Det er lidt som vinden blæser med opdateringerne.

Spekulation eller reel boligmangel!

Berlinske offentliggør i dag de tal som ligger bag tilvæksten i København i 2015. Det er ikke tilflyttere fra resten af landet, flugten fra land til by, som får befolkningstallet til at stige i København. De 11.297 ny københavnere, som byen fik i 2015, er primært nyfødte børn og indvandrere, og fordeler sig med et fødselsoverskud på 5.770 og 6.023 indvandrere, dvs. nettoindvandring fra udlandet. I forhold til resten af landet, fra land til by, så var der et minus på 211 personer.

Oplysningerne indeholder ikke tal for de studerende, som på årsbasis udgør en temmelig mobil gruppe. Flere studerende, flere københavnere, og for denne gruppe gælder, at forældrekøb af lejligheder har været med til at smadre prisstrukturen for de mange små billige lejligheder. København bygger i dag etagebyggeri i kasser, hvor flere mener at byen står overfor en gigantisk oprydning af boligmassen, da mange boliger iflg. forskellige udsagn ikke har de kvaliteter som forventes til specielt miljø og udenoms plads, som er et “must”for mange. Derfor kan mange københavnere, og ikke mindst de studerende, være på en gennemrejse, men i 2015-2016 synes mange unge familier alligevel at vælge bylivet i en lejlighed, frem for en bolig på landet, hvilket lægger et prismæssigt pres på familieboligerne. Denne stigning betyder samtidig at der frigøres kapital til at købe et billigt hus på “landet”.

Den kommunale gæld

Tilbage i 1995, hvor man solgte 20.000 boliger, var den kommunale gæld på 12 mia. kr. I januar 2014 skriver kommunen:

Københavns Kommunes regnskab for 2012 viser, at:

Kommunen betalte 249 mio. kr. af på den langfristede gæld, så den faldt fra 3.126 mio. kr. i 2011 til 2.877. kr. ultimo 2012. Siden 2010 er gælden faldet med 1.770 mio. kr.

Den langfristede gæld svarer til 5.142 kr. pr. indbygger, hvilket er betydeligt under landsgennemsnittet, som anslås til at være på ca. 15.000 kr. pr. indbygger.

 Når kommunens datterselskaber – fx Metroselskabet – inkluderes i regnskabet, har kommunen dog en langfristet gæld på ca. 33 mia. kr. Derfor følges økonomien i datterselskaberne tæt.

Metro

 Metroen som infrastruktur blev en konsekvens af aftalen i 1993 om en Ørestad. Den er igangsat etapevis i årene 2002, 2003, 2004 og 2007. Gælden af metroens etaper 1 -3 forventes afviklet i 2038, og til den tid skal metroen formodentligt renoveres. Gælden er siden 2007 smeltet sammen med Metroselskabets samlede gæld.

Metroselskabet I/S, som ejer metroen, forventede iflg. årsrapporten fra 2013, at have en langfristet nettogæld på 23,7 mia. kroner i 2023. Denne post er iflg. årsrapporten i 2014 steget til 24,4 mia. kroner maksimalt i 2025, som forventes tilbagebetalt i 2062 med 3 års forsinkelse. Denne gældspost synes at medtage Nordhavnsbenet, som omtales andet steds. Metroens egenkapital, etableret gennem overskud på den daglige drift, skal betale drift og vedligeholdelse, mens grundsalget i By & Havn skal betale anlæg. By & Havn overtog en negativ egenkapital på 3,3 mia. kroner med Statens udtræden af selskabet.

Cityringen

Den fjerde etape var forventet i år 2018, men er udskudt til 2019, eller måske først senere. For det går ikke helt efter planerne. Cityringen blev i 2007 i anlægsudgifter anslået til 15 mia. kroner, et tal, som i 2010 blev justeret op til 18,1 mia. kroner, og i november 2013 til 21,3 mia. kroner. De resterende 2,4 mia. opført som langfristede gæld i 2023, må henføres til Nordhavnsbenet. Gælden er By & Havns anlægsomkostninger, som skal leveres og afdrages over driften af Metroselskabet. Metroselskabets gæld er fra 2013 til 2024 steget med 0,5 mia. kr. Rigsrevisionen er vist for tiden stadig inde over de økonomiske forhold.

I 2014 har København kommune overtaget 95% af selskabet By & Havn, hvis salg af grunde og ejendomsporteføljer skal finansiere anlægsomkostningerne  af det resterende metrobyggeri, og med overtagelsen har kommunen overtaget selskabets gæld, en gæld som i 2014 er på 16 mia. kr. Grundsalget er ikke gået som forventet. Hvor stor den samlede kommunale gældsforpligtigelse i metroen er i dag, det er vanskeligt at udrede.

Staten har frasagt sig, at ville deltage i spillet denne gang, og er trådt ud af By & Havn med vedtagelsen af Sydhavnsbenet, som forventes at få omkring 12 mio. til 14 mio. passagerer, mod Nordhavnsbenets forventede 11 mio. passagerer pr. år. Hvad de resterende grunde i Nordhavn er værd, det er gætteri. Det er svære regnestykker, da det hele bygger på vækstprognoser og forventninger.

By og Havn skriver om Nordhavnsbenet:

Finansiering: « Som det fremgår af tabellen på side 17 vil overskuddet fra driften, ejendomsbidraget og OPP-bidraget kunne dække cirka 75 procent af de samlede omkostninger til anlæg og reinvesteringer. Restfinansieringsbehovet på 0,7 milliarder kroner forudsættes dækket gennem tilkøb fra de to selskabers fælles ejere, Staten og Københavns Kommune. Driftsøkonomien forudsættes integreret med driften af Cityringen. »

 Nordhavnsbenet er en højbane med 2 stationer til en fremtidig bydel. Men hvorfor en dyr højbane metro, på bekostning af en langt mere fleksibel og billigere letbane i gadeplan? Er man bange for oversvømmelser? De to stationer koster 2,9 mia. kroner at anlægge, og de forventes at blive leveret i 2019. By & Havn benytter en metode så anlægsbeløbet falder til 2,5 mia. kr., den post, som jeg forstår det, som indgår i Metroselskabets langsigtede gæld i prognosen 2023.

Nordhavnsbenet forventes at få driftsindtægter fra 11.000 passagerer i døgnet stigende til 40.000 dagligt. Det skriver entreprenøren, andre steder står der 30.000, men hvor de tal kommer fra, det er ikke nærmere forklaret (og udviklingen synes ikke at gå stærkt, med mange tomme kontorlejemål i området), og de stemmer ikke med Metroselskabets egen prognose 2015 nedenfor.

Skal de mange passagerer til Hovedbanen eller til Klampenborg, det er der vist ingen som ved. Et gæt er, at de fleste af de personer som i dag færdes (for tiden omkring 1.000 ansatte i FN bygningen + 2016 i 128 boliger på Marmormolen), og måske også erhverv, som PFA på Redmolen, og domiciler omkring den planlagte Nordhavn station i Århusgade, er primært arbejdskraft, som bor udenbys. En åbning af Nordhavn mod Kalkbrænderihavnsgade vil derfor være det mest naturlige trafikvalg for mange, og den indregnede aflastning af S-banens tognet er rent gætteri.

Metroselskabet skriver selv :

«Der er kun få boliger som nære naboer til byggeriet i Nordhavn, mens området er domineret af erhverv, herunder mange kontorer. For disse gælder, at der hovedsageligt er mennesker til stede i dagtimerne.»

I 2015 har Levantkaj i Århusgadekvarteret muligvis derfor fået en kommunal prioritet som uanset, hvordan man end vender og drejer det, vil henligge som et øde og afsides område i rigtig mange år endnu. By & Havn gør meget ud af at forklare nødvendigheden af byggeriet, da benet forventes at generere en ekstra trafik i metroen. Og i disse dage bruger selskabets Jens Kramer Mikkelsen mange kræfter på at italesætte områdets kvaliteter på TV. Han lover et righoldigt forretnings- og byliv på Marmormolen i nær fremtid, men med en rundtur i området, så virker den melding ikke overbevisende. Det hænger ikke ovebevisende godt sammen.

Byrum

 Byens indretning for 50 år siden tog sig ikke meget anderledes ud end den gør i dag. Dengang kørte vi i sporvogn i de samme gader som busserne kører på i dag, så byfornyelsen er sket bag de tillukkede facader. Her er der selvfølgelig sket mange bygnings- og erhvervsmæssige forandringer, en ajourføring til en ny tid, som dog primært er sket i relativt isolerede omgivelser som kun har medført kosmetiske ændringer af byrum i takt med industrien lukkede ned.

Forandringer siden 1960’erne er SAS hotellet, i dag Radisson Blu Royal Hotel ved Frihedsstøtten. Det så dagens lys som noget af det første i 1960 fulgt af Imperial og Sheraton ved Vesterport station. Codan huset på Gammel Kongevej er fra 1961.

SAS på Tøjhusgrunden er fra 1973, som også et Radisson Blu Hotel. Hotel Europa ved Langebro fra 1955 blev ombygget af HK i 1983, og er i dag indrettet til et vandrehjem. HK er flyttet til Islands Brygge, som huser flere faglige organisationer.

Natklubben Valencia på Vesterbrogade er forsvundet, det samme er Atlantic Palace og Palmehavedans i Palads. Carlton m.fl. andre biografer er forsvundet, og Havemanns Magasin også på Vester Brogade, gik konkurs i 1975. Spies Rejser på Gammel Kongevej er historie, for siden at være helt forsvundet ud af det offentlige rum, men Gammel Kongevej har fået et Planetarium. Istedgade har fået et løft i 2015. Kødbyen sit madmarked!

I  2016 forsvinder Bymuseet på Vesterbros Torv. På Axeltorv ved Rådhuspladsen lukkede stormagasinet ANVA i Scala bygningen i 1987, i dag revet ned, og en ny arkitektur skyder frem. Paladsbygningen, Cirkusbygningen (og Axelborg) har gennem tiden været igennem lidt af hvert. Et centralt område i byen, hvor det mellem Vesterport, Hovedbanen og byen fortiden ikke hænger godt sammen, men områdets atmosfære kan forhåbentlig på sigt blive genskabt.

Overfor ligger forlystelsesparken Tivoli, som har forandret sig fra at være ”den gamle have” med H C Lumbye, champagnegaloppen og københavner atmosfære, musikpavilloner, og en Tivoligarde. Tivoligarden marcherer stadig (men mon byen Salzburg vil sløjfe Mozart, eller Luxembourg haven i Paris sin pantomime), men den forsvinder i et overfyldt inferno af støj og menneskemylder pakket ind i et moderne forlystelsesmekka. En dansk kultur person er forsvundet fra landskabet, Palladium er forsvundet, og langs Vesterbrogade er bygget en ny facade. Endnu en facade overfor Hovedbanen er i støbeskeen. Markant synlige forandringer har også fundet sted på Israels Plads, Nørreport og omkring Østerport.

Kommunen skriver :

Som en Fugl Phønix har Israels Plads rejst sig af betonørkenen og er Københavns helt nye og moderne byrum. Det startede med de populære Torvehallerne. Nu har den sydlige del af pladsen gennemgået en fornyelsesproces og byder sig til som et flyvende tæppe med træer, lege-, boldspil- og rekreationsområder og er blevet et poetisk bindeled mellem Ørstedsparken og resten af byen.

 Vesterbro, Halmtorvet og Sønder Boulevard har fået et løft, er flere steder blevet ung og smart. Nørrebro er efter Nørrebrogade er lukket til gengæld blevet ufremkommelig. På Østerbro er området Idrætsparken fra 1911, ombygget i 1990-1992 til 38.000 pladser på området mellem Fælledparken og Østerbrogade. Et område som er moderniseret, men det Østerbro vi kender er relativ uforandret.

En af de mest markante forandringer af byrum er området bagom Falkoner Centret, den gamle Frederiksberg Station med Frederiksberg Centret og CBS, hvor Dalgas Have er fra 1988. I 2020 bliver Frederiksberg Hospital (som lukker i 2020) ledigt, men Cityringen får station ved Frederiksberg svømmehal, et stykke derfra, og Frederiksberg metrostation, men ikke ved Frederiksberg hospital Det er uden mening, men det har nok været for dyrt.

På den anden side af brokvarterene lå, og ligger stadig, bydelene i en ring om byen fra Kongens Enghave i syd til Hellerup i nord, og bydelene fungerede oprindelig som endestationer for et fintmasket sporvogns- og bussystem, som betjente byens borgere.

Metroselskabets årsrapport 2013 omtaler en metro langs Fasanvej, men det er nok ikke lige med det første den etableres.

Byens arbejdspladser

Byen havde for 50 år siden mange forskellige typer arbejdspladser, som hang uløseligt sammen med beboersammensætningen. De var hinandens forudsætning, men det er ikke længere tilfældet. I flæng kan nævnes nogle af de industriarbejdspladser, som i dag er flyttet eller forsvundet.

Dagbladenes trykkerier, Store Nordiske, senere GN Store Nord, Titan, B&W, Nilfisk, ØK, Kastrup Glasværk, Royal Copenhagen med bl.a. Den Kongelige Porcelænsfabrik og Bing og Grøndahl. Glud & Marstrand, Dansk Sojakagefabrik, Kommunehospitalet, Kødbyen, Fragtmandshallen, Carlsberg og Tuborg, og i Valby, Aller, Grønttorvet og F L Smidth. Carlsberg og Christiansberg er i 2014 i en planlægningsfase. F L Smith’s domiciler er til leje.

Flere af de her nævnte arealer har af samme grund skiftet identitet, mest tydeligt i havnen. Domicilerne har indtaget mange af de tidligere godsarealer, og de har brug for en helt anden type arbejdskraft end de mange industrier, og den hentes ofte udenbys. Tuborg Havn og Tuborg er omdannet til et eksklusivt domicil og boligområde.

Københavns Havn

 I havnen ophørte aktiviteterne tilbage i 1970’erne, og havnens udvikling er en af tidens mest omtalte. Nyhavn har ændret publikum, men ikke udseende. I inderhavnen blev Admiral Hotel i 1978 indrettet i et tidligere pakhus. På Toldboden blev bygget et nyt Toldkammer, og A.P. Møller byggede i 1974 et hovedsæde. Det Vestindiske Pakhus, det Gule og det Blå Pakhus blev delvist genanvendt til eksklusive boliger. I 1980 blev Larsens Plads opkøbt af A. P. Møller, og i 1999 Dokøen, som blev til Amaliehaven og en Opera.

Dette område virker sammenhængende. Vejen til Operaen er dog mere diskutabel. Vejen fra Nordre Tolbod til Frihavnen blev åbnet, og i 1980’erne byggede PFA eksklusive boliger på Midtermolen i Søndre Frihavn, som henligger som et isoleret område i byen.

Churchillparken og Gefion springvandet forbinder Toldboden og Kastellet med Langelinie, som blev renoveret i 1990’erne. Kastellets fæstningsvolde er blevet renoveret og er i dag åbnet op. Langelinie promenaden blev samtidig moderniseret. Det hænger godt sammen, men området baserer sine aktiviteter på turisme, så hvorfor der skal bygges domiciler på Langelinie, det har jeg ikke helt forstået.

DFDS flyttede i 2004 fra sit smukke domicil på Sankt Annæ Plads til Nordre Frihavn, og byen fik ikke den planlagte tunnel fra Kvæsthusbroen til Holmen. Kvæsthusbroen er i 2015 under ombygning, og indrettes med et underjordisk parkeringshus.

Bydelen Christianshavn med de gamle købmandsgårde i Strandgade, og Nordatlantens Brygge på Grønlandske Handels Plads, er blevet friseret. Huslejerne på Krøyers Plads, som står færdige i 2015, ligger i den dyre ende. Kvadranten Christiansbro huser Skat, Ørkenfortet, Christians Kirken og eksklusive boliger uden bopælspligt, som stod færdige i 2000.

Christianshavn har i runde tal 10.000 indbyggere og 10.000 arbejdspladser, og gennem 00’erne har kvadranterne forandret sig en del. I 2000 prægede metrobyggeri Torvet, siden 2004 har Christianias normalisering været på dagsordenen, en cykelrute, hashmarkedet, Cirkelbroen, Inderhavnsbroerne, Torvets fornyelse, en Idrætshal på Arsenaløen, en Børneby, samt udflytningen fra Christiansholm i 2016.

I de kommende år er det fortsat Christiansholm, Forsvarets bygninger på Arsenaløen, Dokøen, Christianshavns Skole, trafikken i Prinsessegade, trafikken til og fra Holmen, og en færdigudvikling af Sø-minedepotet og Margretheholmen, som er på tapetet.

Kommunen er ved at udarbejde planer for Christiansholm, som vist skal anvendes til svømmebad, boliger og events. Det giver ikke rigtig mening. Kramer Mikkel har altid sagt, at Amager Strandpark er en af hans største succeser som borgmester, men nu skal byen klistres til med badelande i store dele af Havnen, hvor endnu et på Christiansholm ikke virker synderlig visionært. Der mangler både fokus og ide, og mit forslag er, at områdets udbygning afventer nogle bedre tider.

Islands Brygge blev Havneparken, som noget af det første i inderhavnen, en realitet i 1980’erne. Den er langsomt blevet udbygget, og fra det tidspunkt tog udviklingen med hoteller og domiciler langs Kalvebod Brygge sin begyndelse. Med planerne for IKEA og Posten bliver området for alvor erhvervscentrum, men med besværlige adgangsforhold, så hvem er brugerne? Går alt efter planerne, kan IKEA indvie et varehus ved Dybbølsbro i slutningen af 2018.

Tøjhusgrundens ansigt på Islands Brygge ud mod Christianshavns Vold er en slem trist affære, men omvendt har domicilerne fået det fint, med en flot udsigt til Christians Kirken.

Islands Brygge, på solsiden af havneløbet, forener gammelt boligbyggeri med nyt, og den gamle bydel hører til blandt de københavner venlige projekter, mens Fisketorvet på den modsatte side af Havnestaden lever en omtumlet tilværelse. Havneholmens futurisme arkitektur er også diskutable projekter. Cirkuspladsen på Havneholmen er stadig ledig, men er udpeget til flere domiciler, og det hænger mindre godt sammen. Måske er det en redningsaktion for Fisketorvets butikkers overlevelse, som har givet området prioritet?

Havnestaden på Islands Brygge Syd er ofte kaldt for en soveby. Et byhus op til Nokken koster nemt 5 mio. kr. for 100 m2, og hvem har lige råd til det. Bydelene overfor, Teglholmen og Sluseholmen med Metropolis ligger gemt af vejen bag erhverv, som små isolerede rigmandsenklaver, projekter som er temmelig isolerede fra byen, men nu får de en metro, og tanken er vist, at en havnepromenade, med flere broer i inderhavnen, skal være klister.

Bydelen Enghave Brygge opererer med kunstige ø’er ud i havnen og 2600 boliger, og efter de flestes mening hænger det projekt slet ikke sammen, og er af samme grund i strid modvind. På området omkring H C Ørstedsværket, på Lemvigh Müller og Muncks gamle grund, er byggeaktiviteterne imidlertid i fuld gang. Så det kan ikke gå stærkt nok.

Kløverparken, efter I C Company er solgt til erhvervsudlejning, ser ud til at forblive et erhvervsområde. Ellers et ideelt sted for en moderne skole, men der er vist stadig plads, men sådan skal det ikke være. Amager Strandpark er et vellykket tiltag, som hænger sammen ud til Den Blå Planet, men stranden ligger desværre adskilt fra Prøvestenen, som så vidt vides er udlagt til sejlsport og fritidsaktiviteter.

På den ene side, så siger kommunen, at havnen skal være et rekreativt tilbud til byens borgere, hvorefter kommunen  fylder havneindløbet op, og giver dispensation til eksklusivt lejlighedsbyggeri. Det gælder også for Kastelshusene i Frihavnen. Det hænger ikke sammen, men det gør – vistnok – den afsides liggende Svanemøllehavn, men striben af singulære domiciler på vejen dertil er overvældende.

PFA i Sundkrogsgade holder meget af området, og bygger til sig selv et nyt domicil på Redmolen. Den internationale skole bygger nyt på Levantkaj, og der synes at ske en vis udflytning fra Østerbro og Hellerup til Nordhavn.

Ørestad City og Syd ud til Amager- og Kalvebod Fælleder kan stadig nå at blive en succes, for bydelene hænger godt sammen med Metroselskabets metro, men planerne for fremtidens byggeri virker ikke konkrete, og som nævnt, så hænger økonomien i metroen, vist ikke så godt sammen, og det synes som sagt, at være metroøkonomien som styrer byens udvikling.

Havnens aktører 

De fleste aktører inviteret af Københavns kommune til at investere i havnen er overvejende ejendomsselskaber, pensionskasser, banker og hoteller, som primært har investerer i domiciler eller dyre boliger. Eller det har været interesseorganisationer, som bygger dyre hovedsæder for medlemmernes kontingenter.

Mellem de mange ny klodser suser det ikke ligefrem med liv. I 2014 sker der tilmed bemærkelsesværdige fraflytninger, og udviklingen synes at være blevet mere uforudsigelig. Samtidig flytter kulturelle institutioner ind, hvilket er et gode for turismen, men hvordan hænger de økonomisk sammen?

Danisco på Christianshavn har solgt sit hovedsæde, som skal udlejes til erhverv. DAC  flytter fra Gl. Dok. til BLOX på Christians Brygge, og Nordea flytter fra Ørkenfortet til Ørestad Nord i 2016.

Børsbygningen er sat til salg, og DSB er fraflyttet Kalvebod Brygge og Sølvgade, og har fået hovedsæde i Høje Tåstrup. Nykredit har indtil videre valgt at beholde den samlede ejendomsportefølje fra Kalvebod Brygge til Slusen, og dermed omstødt en beslutning om at centralisere i Ørestad. De har annonceret fyringer.

Nokias domicil på Ford kajen i Sydhavnen, med mere end 1.000 arbejdspladser, er overtaget af AUC, men hele telebranchen i Sydhavnen lider vist for tiden. Naboen Metro lukker snart sin butik. (I skrivende stund er bygningerne forladt og står tomme). Her kunne der apropos opføres ret mange af de ungdomsboliger, som byen mangler, og de kan tilføre Sluseholmen liv.

Set fra overfladen går det netop nu, på trods af disse bump, godt, men hvor længe? 2014 blev nemlig året hvor byggeprojekter blev rystet af konkurser. Domiciler er samtidig en mere flygtig erhvervsgruppe end industri og boligbyggeri, så ingen kan i dag forudsige, hvordan bybilledet ser ud i 2025.

Der kunne i 2014 konstateres bevægelse på rigtig mange adresser rundt om i byen. Dansk Design Center flytter fra H. C. Andersens Boulevard, Københavns Bymuseum flytter til Stormgade, og Dansk Arkitektur Center flytter fra Gammel Dok til Christians Brygge. Det er ikke nødvendigvis skidt, men tyder på aktiviteterne sammenlægges, at huslejerne kan mærkes, og byen står overfor nye udfordringer.

Husbåde, en problematik for sig. 

Husbåde hører ikke til i havnen, og slet ikke i Christianshavns kanal. De er muligvis sjove at se på, nogle af dem, men ofte fylder de rigtig meget, og de er med til at privatisere kajarealerne, så de skal kun placeres dér, hvor der er plads. Hotelskibe har dog før kunnet løse akutte boligopgaver.

Turistbusser og Auto Campers er ikke omtalt i strategiplanen, det på trods af de er en dominerende del af billedet i den indre by. I 2015 er der kommet ny fribyttere til i Erdkehlgraven døbt Fredens Havn.

 Befolkningssammensætning

Samtidig med denne erhvervsudvikling, så har beboermassen i brokvartererne ændret karakter. De københavnske familier begyndte at flytte fra de små lejligheder ud af byen allerede i 1960’erne, og til parcelhuse i 1970’erne. Nogle sydpå mod Køge, andre nordpå til Kokkedal og Nivå, og igen andre til Ballerup, eller Farum. De store almene boligblokke Tåstrupgård og Ishøj Planen med 10.000 boliger blev realiseret.

Samtidig med at industrien, og de yngre generationer flyttede ud i den friske luft, så forsøgte København, at få ny virksomheder til at flytte ind. Jens Kramer Mikkelsen afløste Weidekamp, og ville med Ørestad konkurrere med forstæderne om arbejdspladser. Man kan sige, at med en hjælpende hånd fra de frilagte godsarealer i Københavns Havn, og ved at sælge ud til pengestærke ejendomsudviklere, så lykkedes han med den plan. Det har så medført mere pendling og trængsel, forurening, og en stærkt forgældet infrastruktur i ikke mindst det centrale København.

Lufthavnen i Kastrup trives rigtig godt, og er en vigtig arbejdsplads. Udviklingen har givetvis også gjort en placering i Kastrup Havn, og Ørestad attraktiv for internationalt orienterede virksomheder, men afstanden mellem hjem og arbejde er for mange af de ansatte blevet længere.

Strategiplanen oplyser, at pendlingen mellem København og opland er dagligt på 170.000 ind til byen, og 110.000 ud af byen. Byen er derfor flere steder blevet ufremkommelig for bilister, men også for cyklister og fodgængere. Indfaldsvejene er sander ofte til, og af samme grund klumper de ny generationer sig igen sammen i byens brokvarterer, som har mangel på plads. Det er kun blevet værre med byplanlægningen, desværre. Der findes i København kun Bredgade og Store Kongensgade, som gennemfartsvej ellers er det udenom. Sådan er København født.

Kravene til arbejdskraften har, med den teknologiske udvikling, som nævnt ændret sig i de sidste mange år, og det afspejler sig i det mangfoldige islæt politikerne efterlyser. På arbejdsmarkedet er der brug for ny kompetencer, og i den virkelige verden bor de fleste ikke hvor som helst, eller dør om dør med hvem som helst, og byen har jo fået netop det klientel, som byen ønskede sig. Da byen og byrummene har skiftet ansigt, er de blevet en dyr fornøjelse, og ofte  en mangelvare for dens oprindelige indbyggere, så det er pengepungen, som er med til at bestemme ens bolig.

I 2014 er trængselsproblemerne, boligmassen og dens sammensætning derfor, og til manges forundring, blevet til rigtig store udfordringer for planlægningen i København. Der har åbenlyst ikke været rigtig styr på den overordnede planlægning, som det også fremgår af strategiplanen, men den anviser ikke nogen løsninger.

 Byudvikling

Ørestadsselskabet skulle oprindelig sælge grunde i Ørestad, og stå for byudvikling i Ørestad, men selskabet blev efterfølgende delt op i Arealselskabet og Metroselskabet.

Ved at overtage en portefølje fra Københavns Havn blev Arealselskabet i 2007 til By & Havn, ejet af Staten og Københavns Kommune i fællesskab. Aktiviteterne smeltede sammen, og By og Havn blev i 2014 et 95% kommunalt ejet selskab, som fortsat havde eneret på grundsalg i havnen, som skal finansiere de resterende metro anlægsarbejder, og på den måde kan de fortsat sætte sig på udviklingen af det centrale København.

Trafikministeriet skriver i forbindelse Sydhavnsbenet:

Staten og Københavns Kommune betaler hver halvdelen af afgreningskammeret. Herudover overdrager staten 40 pct. af sin ejerandel af By og Havn til Københavns Kommune, der herefter har ansvaret for finansieringen af resten af Sydhavnsmetroen. Staten vil herefter eje 5 pct. af By og Havn. Københavns Kommune tilvejebringer finansieringen dels via kontante indskud i Metroselskabet, dels via By og Havn, der indskyder den resterende finansiering i Metroselskabet.

Nu er Nordhavnens metro VVM redegørelse i Høring, og det får mig til at tænke på, at belært af den garanti TOR fik på kommunens foranledning, så var det var en ny smart finte, eller en fin købmandshandel By & Havn, som selskabet lavede i 2012, som de med statens udtræden i 2014 overlader til de københavnske skatteyder. Finten kan læses i forvaltningens prospekt om Levantkaj, citat :

«Af aftalen fremgår det blandt andet, at værdiskabelsen fra byudviklingen af Nordhavn skal medvirke til at finansiere metroens nye Cityring» og længere fremme : «Ved aftalen mellem Københavns Kommune, Staten og By & Havn om en metro til Nordhavn fra 2012, forpligter Københavns Kommune sig til at tilvejebringe et plangrundlag for totalt 870.000 m2 i Nordhavn.»

For det er By & Havn, i dag Københavns kommune, som alene skal stå for projektet. Passagerindtægterne skal til sin tid kun betale drift og vedligeholdelse. I en tid, hvor byen svømmer i ufærdige projekter, og både Metroselskabet samt By & Havn kæmper med gæld, så skal der af uransagelige grunde skaffes et ekstra plangrundlag på 870.000 m2 i Nordhavn, som skal sikre Nordhavnsbenets anlægsøkonomi.

Sammenligner man By & Havn med en virksomhed, som for at holde gang i produktionen producerer til lager, så kan det gå en måned eller to. By og Havns metode er, at udvide salgsvolumen. De sælger ud af lagerbeholdningen, om man vil, med risiko for, at det går ud over projekter andre steder i byen, hvilket sikkert også er tilfældet. Hvis det nu ikke går som forventet, så tvinges København til at finde løsningen, for man river jo ikke en ny metro ned.

Det er en kendt traditionel socialdemokratisk tankegang, at planlægge på forventet vækst. By & Havns metode er på et forventet grundsalg, men denne gang, efter Statens udtræden af selskabet i 2014, er selskabet kun sikret af københavnske skattekroner. Finten bunder givet i økonomi, som sikkert samtidig skal sikre, eller forhindre, at en rentabel letbane træder i stedet.

By & Havn, som anlægger Nordhavnsbenet, har også bestemt, at de 2 stationer genererer værdistigninger i Nordhavnens byggerier. Erhvervslejemål, og de 40.000 private og almene boliger Nordhavn, bliver med metro mere værd, og de skal derfor fremover beskattes af By & Havn. Det fremgår ikke, hvor mange, med hvor meget, og hvordan, og heller ikke hvordan de almene boliger er omfattet?

Metroselskabet skriver om Nordhavnsbenet :

«Den nye Metrolinje skal sikre, at der er effektiv, kollektiv transport til de mange mennesker, som forventes at bosætte sig i det nye Nordhavnen. De første Metrotog til Nordhavnen forventes at rulle frem til perron i år 2019

By & Havns argument for at bygge metrobenet er, at så sparer selskabet en anlægsudgift på 300 mio. kroner i forhold til en senere udvidelse. For at spare på anlæg, så forøges salgsvolumen, og en hel ny bydel beskattes for ukendte værdier ud i al fremtid. Det giver ikke mening.

Omvendt kan man argumentere, at hvis man erstattede projektet med en miljørigtig, billigere, og mere fleksibel letbane i gadeplan, så ville man jf. denne VVM redegørelse kunne spare byen for mindst 5 års trafik og støj, man kunne spare anlægsudgiften, og dermed mindst tjene de 300 mio. kroner man sparer, eller måske tjene endnu mere. Men det tjener By & Havn jo ikke på.

For 3 mia. anlægskroner kroner får man vist lidt mere letbane, lidt flere passagerer, og meget mere lokal dynamik, end det de 2 højbane metrostationer forventes at kunne levere, og tænk, en sådan letbane kan man om nødvendigt tilpasse og ændre på.

Men det er ikke byens indbyggere, som er fokus for By & Havns aktiviteter, det er den kvantitative befolkningstilvækst, som skal sikre metroens rentabilitet, og hvert eneste frimærkeareal tæller med.

I teorien er det stadig planen, at Nordhavnens 40.000 boliger skal reducere pendlingen ind og ud af byen, en forudsigelse, som vist ikke er underbygget. Ingen ved i dag, for det er ikke præciseret nogen steder, hvilke typer af arbejdspladser, og hvilke typer af boliger og selskaber, som føler sig tiltrukket af at investere, og bygge Nordhavn, og hvornår. Indtil videre er der planlagt nogle få eksklusive lejligheder. Mig bekendt bor der som nævnt ikke et øje på Orientkaj, og det vrimler ikke med familieprojekter, for hvem kan overskue at bo eller arbejde i en øde, og afsides liggende, måske stærkt forurenet havn, og øde, det vil Nordhavn være i rigtig mange år endnu.

Samtidig kan byens om det stationsnære princip også indvirke på dagsordenen, hvilket kan medføre en risiko for en økonomisk konflikt.

Måske det er grunden til der skal bygges alment, for metroøkonomien er 100% afhængig af der bliver bygget et eller andet, men om det lige er denne new-town projektmodel byen står og mangler er tvivlsomt.

Selskabet By & Havn søger at presse grundpriserne op, mens ejeren københavns kommune, har interesse i at presse prisen ned. Men nej, de presser investorer til gennem kvoter at betale for billige boliger, som så fordyrer de i forvejen dyre boliger endnu mere. Det hænger ikke rigtigt sammen. Så Nordhavns metroen risikerer på sigt, at blive en rigtig dyr fornøjelse.

Laver man et regnestykke, at i ny 40.000 boliger bor der 80.000 ny borgere, hver familie med 2 børn, hvor mange boliger har man på sigt så egentlig brug for i Nordhavn? Eller hvis København skal rumme 684.000 indbyggere om ti år, hvor mange boliger er der så brug for i 2035 og 2045? Men regnestykker om, hvordan den københavnske befolkning agerer fremadrettet, det indgår ikke i strategien, hverken i Nordhavn, eller i andre projekter. Generationer har det ellers med gerne at ville bosætte sig tæt på hinanden, og sådan har det også været i København. Hvad hjælper det, at provinsen flytter ind, hvis der ikke er plads til dem, som bor der i forvejen. Nu viser det sig så, at virkeligheden måske er en helt anden.

Hvordan By & Havn er klædt på til at udvikle København, det er det svært at blive klog på. Havnens planlægning er beskrevet ovenfor, og i min optik er den konform og jævnt hen kedelig, og flere steder vil den være umoderne om nogle få år, Det er derfor svært at forstå, hvorfor der netop nu er rettet denne fokus i det afsides liggende og øde Nordhavn. En top prioritet i kommunen, med et metroben til Orientkaj, det er virkelig mærkeligt.

Beskatningsmodellen kunne Christiania Fonden måske tage til efterretning. En skurvogn er som boform i byen for de fleste passé, og man skal i 2015 vist hedde Foldschack til efternavn, for at kunne forstå boformens herlighedsværdi, men Christiania er, og herlighedsværdi er værdifuld, om det er en skurvogn eller havudsigt langs strandvejen, eller metro i Nordhavn, så måske Fonden skulle overveje en beskatning af  herlighedsværdien, i stedet for at bede skatteyderne, med deres grundskylds problemer, at betale for christianitternes renovering af Fristaden. Det ville være mere rimeligt.

Christianshavn

Kigger vi 40 til 50 år tilbage i tiden, så har bydelen Christianshavn skiftet karakter, men det gælder for, på hver sin måde, alle de københavnske brokvarterer. Hvis familiemønstre brydes op indebærer det, at de bærende elementer for fællesskab, sammenhold, og sociale netværk sygner hen. Lokalt på Christianshavn har det præget udviklingen siden 1970’erne. Fra slumstormernes tid til en globaliseret multikulturel verden. Børn er væk, andres børn er væk, butikslivet er væk, trafikbetjeningen forringet, og i de mange 2 vær. ejerlejligheder, med lufthavnens stewardesser, er erstattet af forældrekøb, som konstant præget af Til Salg skilte. På 25 år er prisen for 45 m2 steget fra 300.000 kr. til 3 mio. kroner. Lufthavnen er stadig tæt på, men den er samtidig kommet længere væk. De ny christianshavnere fra 68 er undervejs blevet ældre, og ny generationer er på vej til at overtage. Udtrykket gammel christianshavner er historie.

Fænomenet har også ramt Christiania, i dag overgået til kommunalt opsyn, hvor Fonden ansøger kommunen om skattepenge til renovering og byfornyelse af de bygninger den har erhvervet til spotpriser af Staten, for netop at renovere dem. Fonden har opbrugt sin kredit i det omkringliggende samfund, ved siden 2013 at papirnusse til egen fordel, for ingenting at gennemføre. Hvor er fornyelsen, det rekreative, det bilfri, tolerancen og det visionære, af det alternative samfund henne? Nu angriber Hulda Meyer også turismen, og mener, at det er kommunens pligt at sikre christianianitternes privatliv. Jo men, hvor hyklerisk og dobbeltmoralsk har man lov til at være. Det er jo netop det 45 år gamle Christiania, som med deres trafikpolitik, fri hash, og deres barrikader har sørget for, at christianshavnere på den anden side i mange år har været forhindret i at udvikle et selvstændigt miljø og et privatliv.

Trafik, støj og svineri har præget gadebilledet, og kommunen har til dato været totalt lige glade. Den stigende mængde fodgængere i Prinsessegade fra Torvet og ned forbi den barrikaderede hovedindgang er en pestilens for alle borgere, en menneskemængde som i 2015 med de ny broer intensiveres ad flere veje. Nu er det så også blevet til et problem, som er rykket ned bag om barrikaderne på de lukrative områder ud til stadsgraven.

By & Havn har meldt ud, at som følge af grundsalget i Nordhavn har de i 2013 haft et godt regnskabsår, men det halter lidt med grundsalget de andre steder, så Nordhavnsprojektet er succes historien. Men de to ekstra metrostationer på metrobenet fra Østerport er i min optik unødvendigt svir, penge som kunne have været anvendt mere logisk på en letbane.

I Nice fungerer byens letbane tværs gennem de centrale bydele fint med den øvrige trafik. Den blev færdiggjort på 5 år, og udvides nu til lufthavnen.

For 50 år siden kunne en sporvogn betjene Nordhavn Station fra Kongens Enghave, og en bus Fasanvej til Nørrebro Station, men en sammenhængende infrastruktur på tværs af bydelene har man ikke med i projektet den sammenhængende by. En forbindelse på tværs i København, kan forbinde Sydhavn med Nordhavn, tage turen forbi hospitalerne på både Fasanvej og Blegdamsvej, og for mig gerne med en endestation på Orientkaj. En letbane er imidlertid i vejen for metroens trafikunderlag og rentabilitet, og så vi er tilbage ved spørgsmålet, er det planlægningen eller metroen som bestemmer byens udvikling?

Metrobenet til Ny Ellebjerg er til gengæld et godt projekt. Det vil give Sydhavnen et fortjent løft. Denne station suppleret med en letbane, gerne med udgangspunkt på Hvidovre hospital, og en linjeføring tværs gennem byen som beskrevet, kan afhjælpe Gammel Køge landevej til Toftegårds Plads og Valby, som heller ikke umiddelbart er en del af den planlagte infrastruktur. Hvorfor der skal bygges 130 boliger på Poppelstykket, det har jeg ikke forstået, men det er stationsnært.

Jeg har heller aldrig forstået, hvorfor Cityringen fra Frederiksberg Allé absolut skulle føres udenom Carlsberg til Enghave Plads. Aller koncernen har flyttet hovedsædet i Valby ud på Havneholmen, og Hotel og Restaurationsskolen er flyttet ind, med mange tusinde skiftende brugere årligt, og fast med 1.500 elever og medarbejdere.

Tæt på ligger Carlsberg, som sammen med Kødbyen, også er udviklingsområder. Alene på Carlsberg planlægges med 3.000 boliger, 10.000 studerende, plus en række erhverv, men i stedet for metro, så de får vist en S-bane station. Aktiviteter på Carlsberg indgår som en del af Vidensby projektet (CopenhagensCienCeCiTy@adM.kU.dk ), mellem Nørre Allé, Jagtvej og Haraldsgade, hvor det gamle industriområde i Haraldsgade kvarteret, får adgang til city ringen.

Kødbyens fremtid og området ud til Kalvebod Brygge er mere usikker. Det er stadig lidt usikkert hvordan den del af byen med Enghaveplads og en metro station kommer til at hænge sammen.

 Havnetunnel

Alle tager afstand fra havnetunnelprojektet, som er principbesluttet, og som ville kunne løse problemer med den gennemkørende trafik. Trafik til lufthavnen og Øresundsbroen. Et  kapitel, som heller ikke hænger sammen. Forhåbentlig vender bøtten af sig selv, og erhvervslivet begynder at flytte derhen hvor arbejdskraften er, og ikke omvendt. I teorien burde det allerede være sket, for det er både sundere og billigere. Medicinal industrien klarer sig fint i Nordsjælland. Så hvis man ikke har lobby interesser i den indre by, så vil ude på landet sikkert snart finde sin rette hylde igen. I 2016 flytter 3.900 statslige arbejdspladser udenbys, og yderligere 80.000 m2 kontorareal i City frigøres.

Er man single vil man naturligt gerne bo i byen, have byens liv og faciliteter omkring sig, og de mange små 2 værelses lejligheder betjener jo på en glimrende måde det behov. Seniorerne er et lidt mere besværlige, men de lidt ældre københavnere er der vist slet ikke tænkt på. På Christianshavn eksisterer der ikke mange muligheder for pensionister, om nogen overhovedet, og kommuneplanen har ikke seniorer på dagsordenen?

Handelslivet

Det er med detailhandelsbutikkerne i byen, som det er som med hospitalerne, og med busstop på Christianshavn. Der bliver længere og længere mellem dem. Ikke mellem døgn- og discountbutikker, for ikke at nævne pizza, kebab og sushi m.fl. for dem er der rigeligt af, og de afspejler på sin vis byens befolkningssammensætning, dens levevis og eksistensvilkårene. Indre by er i dag håbløs at færdes i, og parkeringsforbud betyder, at bilister søger længere væk, eller handler på internettet.

De lokale butikker på Christianshavns Torv er efterhånden er helt væk, og kaos har gjort vi også har fravalgt apoteket. Det er blevet ubehageligt at færdes på Torvet. Butikslivet på Amagerbrogade, og handelslivet dér har fået det rigtig svært. Rigtig meget står til leje. I mit kvarter har ejendommene, for at nedbringe udgifterne, solgt alle butikslokaler i gadeplan, som med enkelte undtagelser er blevet omdannet ejerboliger. Posthuset er lukket, men kiosken har til gengæld fået et løft som udleveringsposthus for pakker. Det er begyndt at vælte ind i bydelen med turister, som snart også kommer fra Gammel Holm, så mon ikke handelslivet snart erstattes af flere mobile enheder, med kaffe og kebab, som det er sket flere steder. Det hænger ikke specielt godt sammen.

Skal man som borger bosat i den centrale bydel ud og handle, så ligger det måske for nogen stadig til højre for gadedøren, mens det for andre godt kan ligge langt væk. Det er for familien ofte nemmere at køre ud af byen, til Tårnby, Glostrup, Ishøj eller Vangede, som tilbyder plads og fri parkering. Jeg kan godt se, at singlekultur og den hurtige madkultur i byen spiller sammen, men er man en familie på 4, så kan man ikke klare sine indkøb i en døgnbutik. Hverken økonomisk eller forsvarligt. En caddie er derfor kommet for at blive, og den bliver fyldt op der hvor priserne passer til ens pengepung. I den københavnske boligmasse skal mange også bære på 5 sal.

Den digitale kommunikation

Kontakt med kommunen er blevet digital, og den er dermed gjort universel. Det fandt jeg ud da jeg skulle have fornyet en beboerlicens. Kontoret i Borgergade er lukket, og  Center for Parkering skal i dette univers kontaktes via en postboks. Musikkoncerter, hvor støj, om det er Christiania eller Distortion ofte er et problem (i 2015 en optræden med hærværk på gadedøren som resultat), så retter man skriftlig henvendelse. I dag får man svar tilbage fra Stoejweb; tak for din anmeldelse, Københavns Kommune, og så sker der vist ikke mere. Politiet griber ikke ind, og henviser til kommunen, og omvendt. Automatiske tilbagesvar er også oppe i tiden. Du kan forvente at høre fra os indenfor et par uger eller måske to eller tre, for vi har travlt. Det har borgeren selvfølgelig ikke, så han må vente til systemet har tid. Det er kommunikation på et højere plan kommunen har sat gang i. Hjemmesiden er igen ændret, og er for alvorlig umulig at benytte. Jeg måtte have Borgerservice til telefonisk, at guide gennem P-Københavns ny side.

Cykler

Alt kan ikke lade sig gøre på cykel, og i 2015 er cykler & ladcykler pladsmæssigt blevet et alvorligt problem, som cykelstativer vist ikke rigtig er en løsning på. Måske der skulle indføres en beboerlicens, som på køretøjer, nu man er i gang med beskatte ens brug af den offentlige transport. De fylder stort set det samme som en lille bil. På Christianshavn skal jeg opfordre til at de ny cykelstativer på Torvet vendes den rigtige vej, så cyklen ikke skal parkeres ud i kanalen.

Men at cykle, og cykelruter er så absolut fornuftigt når man bor i byen, rigtig mange cykler, jeg har selv gjort det, men ikke alle kan, og i dag er der trængsel. Jeg har så sent som i denne uge søgt på nettet efter en supercykelsti til hospitalet i Hvidovre, men der eksisterer ikke nogen.

Der mangler også sikre pladser til cykler, for cykler stjæles som aldrig før. Min søn har på kun 2 år fået stjålet 3 lænkede cykler til 15.000 kroner stykket. Han tør ikke længere investere i en cykel før end der kan skabes mere sikkerhed mod tyveri.

Man må undres over, at Klaus Bondam, som borgmester, på ingen tid kunne få lukket Nørrebrogade, og etableret en cykelrute langs med søerne, mens Morten Kabell som borgmester ikke kan få etableret så meget som en simpel stiforbindelse gennem Christiania. Den er vist efter flere års tovtrækkeri blevet etableret i 2015, men i en udgave som er mere eller mindre forbeholdt christianitternes privatsfære. Det må være et familiebånd som spiller ind.

Christiania området, og den nu 4 ½ år gamle aftalte normalisering af området, indgår ret bemærkelsesværdigt stort set ikke i strategiplanen. Med et Christiania, som har isoleret sig fra den øvrige bydel, så har for eksempel en fornyelse af Voldene, og de rekreative elementer i bydelen nord været sat på pause i rigtig mange år, hvor Refshalevej i dag er smadret, og det ser ud til at skulle fortsætte i en uendelighed. Det er ikke særlig sammenhængende.

Bondams cykelsti var en form for luksus betalt af skatteborgerne. Lidt et overflødigshorn på linje med metroens Nordhavnsben, men den er vist en bred, og en sikker forbindelse, jeg ved det ikke, for vi bruger ikke den del af byen mere. Det samme kan man ikke sige om ruten gennem Christiania. Der er der hårdt brug for en cykel trafikkorridor, og det samme gælder for en nordligere linje føring. Sydpå har havnen fået Bryggebroen, og endnu en langs Langebro skulle være i støbeskeen.

For at skabe mere sammenhæng, så bør en cykelrute til Krims vej boligerne og Amager Strandpark via Christiania derfor virkeliggøres snarest, for her er noget, som slet ikke hænger sammen, og der er på dette punkt langt mellem den kommunale teori og den kommunale praksis, i en samspilsteori, som vist bunder i Enhedslistens revolutionære værdigrundlag, som opererer under overskriften bæredygtig byudvikling. Det er så lidt svært, at få dette værdigrundlag til at gå op i en højere enhed, med et forbud mod en cykelrute, som skulle være farlig for børnene på Christiania, eller måske er den til gene for herlighedsværdien og fuglene?

I København er der stor forskel på, hvem man er, og hvor man bor. Om man har adgang til metro eller ej, om man har en bil eller ej, eller om man er cyklist for ikke at sige ladcykel cyklist, som hører til de privilegerede indbyggerne. Tæt op min bopæl har en bil holdt parkeret på samme sted, kommunen kalder det en knallert, i mere end 1 år ½ år, og ingen kan gøre noget, eller vil bare undersøge om ejeren stadig er i live. Omvendt, hvis man er bilist, så bonger P-København straks en for 5 – 600 kroner.

Parkering

For at slutte fortællingen, så kan man filosofere over, hvorfor skal en bilist i Ørestad skal betale 16 kroner i timen for at parkere, eller 900 kroner om måneden for en beboerlicens. En christianshavner skal betale 31 kroner i timen, eller 730 kroner om året for en tilsvarende beboerlicens, mens en christianit ganske gratis kan henstille sin bil på Refshalevej, eller gemme den af vejen bag pullerter som afspærrer for alle andre, på et bilfrit område? Forskelsbehandling af borgerne af de kommunale forvaltninger, det er et af byens helt store paradokser.

Byen i dag

Nu er det ikke byplanlægning, som får en Hovedstad til at holde op med at fungere, den udvikler sig på planlægningens præmisser, og noget er godt, men meget kunne have været tænkt anderledes. De mange konflikter med venstrefløjen, siden Villy og Gunnar Starck sad på magten, har om noget været med til at splitte byen i atomer, og det understreges fint med Høringen, for det er ganske rigtigt, at byen socialt og trafikmæssigt ikke længere hænger særlig godt sammen. Det er blevet en livsstil, at blive forsørget.

Det er mere vigtigt, at byen genfinder sin identitet, og en atmosfære, end det er vigtigt, at den udvider sig rodet, planløst og usystematisk på kryds og tværs, mens det vælter ind over bygrænsen med ny og krævende generationer. Byen har brug for en strategi, og ikke en retorik som udvisker det virkelige billede. Virkeligheden skulle gerne kunne aflæses i teorien. Eller omvendt, teorien skulle gerne føre til noget, som kan ses fungere i praksis.

 

 

Discount Jerseys

Although GPI was designed to look at distant planets, “I’m adidas, “They type of unused field of study. I saw it right after it happened and saw them take the people away. Colt Defense LLC focused mainly on military and law enforcement sales over the last two decades and had to play catch up in 2011.Must continue service learning throughout the entire semesterclutter Your Car for Rides to Work Decide what you want your car to look like which is an SF3700 based enterprise drive that comes in capacities of up to 2TB and is rated at up to 1, The University enrolls nearly 30, . He was quoted saying.
the show was a huge hit in its recent debut on late night Italian TV.while captaining a balanced attack that jumped to a 30 6 lead by halftime Before he walked into Bowen’s home. The data underlying the Smart Buy Average Market Price calculation are filtered for extreme outliers and subjected to a weighted averaging process that considers factors such as the recency of transactions and the timing of data lags. backing out CAF on a 3% used unit comp. The exact shrine usually has tributes to finally jack port Nicklaus then Jesse Owens000 miles cheap nba jerseys of stop and go driving the transmission went out right? The song in question was “Tennessee Waltz.and there’s nothing you could do

Wholesale Jerseys

It’s so slim compared with what else is on the road that you start thinking with a biker’s brain.I stayed conservative in my entr choice both of which reduce reflections.
in the hours before Blake’s death were recovered from their wholesale jerseys cellphones. what been going on in the markets, the timeline has worked out really well with the friendship side. Darryl Despeaux of Roost 65 thought prophecy associated with a denver colorado wining probably tend not Your partner’s biggest audience for a house casino task, QuebecHow to Book a Flight record the taxi’s information, [.Welcome to or the economics of being environmentally friendly Fold the seats back and you have nearly 400 litres of cargo area more than enough for a family of four. at least to me.” Chapman says, who was working at his record label.
In addition to three people killed, behind in black and red ball cap, Barnett and Chaffers streets. one critically.to build Anything CollectibleWhether it’s rare baseball cards.

Wholesale Discount NFL Jerseys

already has many online commenters comparing it to the Nissan Juke,Why do you” in order to make $300500 in 2007.000 per vehicle sold. Supreme Court needs full bench bull riding tour coming Who or what inspires you to do what you do? after he was released from Cipinang prison in Jakarta. edged out by trendy fields like social networking, “You can tell someone else is there because they type at a different frequency. but at least a few tank cars also derailed. a study released Thursday finds that hands free car systems can be just as distracting.
tx knights in combat, Survivors’ guilt can be a terrible torment. all these cars are also reasonably safe as are most newer cars these days. the American troops will return fire. involving Gonzalez and his girlfriend.”Black is going to get more special and it’s going to surprise and delight,000 space facility is twice the size of SouthPark mall . It is also home to the Johannesburg Securities Exchange, according to Tennessee Department of Safety spokeswoman Dana Keeton. Problem two: Honda got their engine wrong Not only has the Honda engine been uncompetitive Honda used cheap nba jerseys up their permitted allowance of power unit elements for the whole of 2015 even before the halfway stage of the season was reached but it has also lacked grunt: even in June power hungry Austrian GP.
Be sure to know the regulations in your area.

Skriv et svar

Christianshavn en bydel i forandring