ChrHavn.dk

Velkommen til Christianshavnernet

Christianshavnernet.dk 2004.

I 2018 bygger vi om. Form og indhold er endnu ikke fastlagt. I 2017 er flere sider kommet til, andre er opdateret, og enkelte features er tilføjet. Selve konceptet er uændret.

Prinsessegade

Nyheder og indlæg fra bydelen er ofte sammenfaldende med det stof en vifte af magasiner og de lokale aviser bringer, så at producere mere af det samme, det giver ikke mening.

I forbindelse med vor udbyder i november – december lukkede siden ned, har vi derfor overvejet, at lukke siden.  Vi har dog fravalgt den mulighed, og har i stedet besluttet at bygge om. Hvordan det skal gøres, det ved vi endnu ikke, men et første punktum i Christianshavnernets fortælling er metro cityringens indflydelse på byens liv, dens drift og økonomi, og den er som de fleste ved kun undervejs.

Det at genskrive nyheder, og de historiske fakta om bydelen, som  i detaljer er nedskrevet flere steder, giver heller ikke mening, og en egentlig debat om udviklingen er flyttet til grupper på Face Book. Samtidig er vor  gode placeringer på Google forsvundet, og tildelt Tripadvisor og andre annoncører.

Kort om historien. Christianshavnernet.dk som hjemmeside, var på nettet fra 2004 til 2014. Med metro i 2004 var bydelen en bydel i forandring, og med internettet i sin vorden lå det lige for at afprøve det.

Under overskriftene Fotos, Information, Debat og Kommentarer, samt et Adobe program blev siden søsat, og det var tanken, som et upolitiske lokalt medie, at kommentere på udviklingen.

Den digitale udvikling havde også fart på, også  indenfor fotografi, hvilket gjorde det nemt at visualisere fakta og den historiske  bydel på nettet. Det var  nemt at supplere billederne med tekster og kommentarer, og det skulle det afprøves. Den lokale bydelsavis, Christianshavneren, var ikke interesseret, så vi gik solo.

Teknologien i 2018 er en anden end i 2004, og pixelsopløsningen på digitale fotos er forbedret. Vi er derfor gået igang med at gennemgå kvaliteten på  flere fotos fra 2004 udgaven. Vi er undervejs også blevet tvunget til at udskifte Adobe med WP, da programmet havde en udløbsdato.

Udgangspunktet var lokalt. Bydelen, den ny metro og Ørestad. I 2005 blev Cityringen vedtaget, og i 2008 blev metro og Københavns Havn placeret i By & Havn, og det var naturligt at gøre udviklingen  af Københavns Havn til et nyt tema. Havnefronten har siden fået følgeskab af enkelte større forandringer i og omkring den Indre by.

Den sammenhængende by

Havnens udvikling har ført til en debat om den sammenhængende by. De mange visioner og planer på Havnefronten har sammen med byens boligpolitik derfor fået plads i indlæg, og på flere sider.

Knippelsbro med Ørkenfortet og i baggrunden Christiansbro, en ny eksklusiv bydel på Christianshavn

Christianshavns lokalmiljø har gennem 45 år, den tid Uglen har haft fast bopæl i bydelen, været præget af socialdemokrater, de gamle -og de venstreorienterede ideologier – de unge. I 1970’erne, om det var DKP, KAP og VS m.fl. andre, gik de unge over en bred kam på barrikaderne i beboerhuskampen. Ideologierne på Kim Larsens tid bosiddende i det saneringsramte Dronningensgade, som har været en fast støtte for Beboerhuset, har holdt ved i bydelen siden da.

Som ung var den politiske dagsorden derfor hverdag, først med CB og dernæst kampen om Beboerhuset, og med det politiske liv på nært hold, lærer man, at de politiske aktører handler ud fra ideologi,  og mindre ud  fra samfundsinteresser. Modsætningerne var et konstant diskussions emne. Ofte blev bydelens udvikling til en nærkamp med systemet, og ofte med en konservativ vinkel, som var blottet for visioner. Det er de unge fra 1970’erne, som har udviklet byen til det den er i dag, og det har måske sat sit præg på strategien, men tiderne skifter.

En udskiftning af de politiske aktører, som med fastlåste meninger i bydelens bestyrelser styrer foreningslivet, vil kræve en udskiftning af beboere i  boligmassen, som på Christianshavn groft kan tredeles.

Appleby Plads

De studerende på gennemrejse blander sig ikke. Beboerne i  de mere eksklusive boliger, byhuse, købmandsgårde og herskabsboliger, som fra tid til anden sættes til salg, gør heller ikke.

Der i mod er der stadig liv i nogle af de ældre og meget forskellige boligforeninger, som rekrutterer flest aktive. De gamle christianshavnere, som de blev betegnet i halvfjerdserne, er sammen med de ny gamle christianshavnere, og deres efterkommere, de aktive. En lille sammenspist klike, som har sat sig solidt på pladserne i de lokale foreninger.

Dronningensgade set fra syd

Nogle boliger går i arv, og på samme måde som boliger går i arv, så går den politiske gerning ofte også i arv i generationer, og de fleste aktive er gengangere fra tresserne, som i nutiden dog synes at svinde ind. Blandt de unge er den kollektive levestil afløst af den individuelle, og hippie livet er ikke længere på mode.

 

Vil man fremføre synspunkter om lokale forhold, så er det dog stadig  bedst at abonnere på det politisk aktive lokalmiljøs synspunkter, for hvis ikke, så bliver man næppe hørt, hvilket førhen afspejlede sig i lokalrådet, og i dag uændret i lokaludvalgets arbejde, som dog har fået en større politisk spredning.

Fra anonymitet i 1970 er Christianshavn i dag blevet et af byens mest eftertragtede områder. Det har dog i alle årene været nærmest umuligt at skabe et mere nuanceret debatklima i bydelen, fx om cykelruten gennem Christiania, om udviklingen i Aladdin, og i dag om biblioteket, som med en central placering på torvet betjener et stort opland. Lokaludvalget har tromlet et forslag igennem, og på nærmest “Catalansk manér” kræver de det placeret på den afsides liggende Ø, Christiansholm, hvilket kun et fåtal har udtrykt ønske om. På det seneste er der også opstået ballade om brugen af Dronningensgade.

Christianshavnernet.dk  2004, og denne blog er uændret upolitisk og uafhængig. Vi driver ikke opsøgende journalistik, men vi skriver om udviklingen da den indre by og havnen har præget Uglens syn på udviklingen siden 1950’erne. Vi modtager gerne inputs, information og fotos.

Ovengaden Oven Vande

De emner som omtales er inddelt i kategorier. Tanken er, at samle indlæg i samme kategori en gang om måneden for på skift at udgive dem som Månedens Tema.

Den røde Tyr er udtryk for omtale af skandale sager, hvor Anna Mee Allerslevs brug af borgmesterembedet op til kommunevalget i 2017 er en, som har præget landets avis forsider.

I 2017 er der flyttet en del rundt på overskrifter, så ikke alle indlæg kommer længere frem i den tildelte kategori, som fx indlæg i kategorien kommentarer, som i dag har tagget københavnerliv.

Rendez Vous er en side med omtale af de lokale spisesteder, hvor vi nederst på siden har samle links til bydelens seværdigheder, til foreninger og kandestøbere. Brug eventuelt  “Søg” eller hashtag.

http://chrhavn.dk er en forkortelse, som kan anvendes i stedet for Christianshavnernet.dk

Vi ønsker alle en god læselyst.

Skriv et svar

Christianshavn en bydel i forandring