ChrHavn.dk

Velkommen til Christianshavnernet

Christianshavnernet.dk 2004.

Kanalen den 2. marts 2004

I forbindelse med vor udbyder to gange,  i november og december 2017, lukkede Christianshavnernet som følge af virus på serveren, overvejede vi at lukke siden ned.

Vi har dog i første omgang fravalgt den mulighed, og har i stedet besluttet at bygge om.

 

Klik på billedet og se det i stor størrelse. Aladdin 1976.

Hvordan det skal gøres, det ved vi endnu ikke. Det vil ske løbende i 2018.

Forsiden med den daglige information er foreløbig lagt brak. Det at skrive de samme nyheder, som kan læses på andre medier, er uden mening. Havnen og København er blevet populært stof.

Den 27. marts er Forsiden erstattet af en Opslagstavle. På tavlen vil løbende blive opsat information, som relaterer sig til de emner vi har skrevet om, og som er arkiveret i en eller flere kategorier. Om opdateringer.

Der er i 2018 også rokeret rundt på de permanente sider, nogle har fået nyt navn, og et par stykker er kommet til. De er alle ved at blive gennemgået og opdateret.

Krøyers Plads med Gammel Dok baggrunden som forlades af DAC i marts 2018.

Et brokvarter under afvikling.

Den seneste udvikling i 2018, hvor Ørkenfortet (oprindelig B&W’s hovedsæde) heller ikke skal integreres i bydelen for at give plads til endnu amerikanisering af byrummet, et eksklusivt 5 stjernet Hilton hotel, som indebærer en afvikling af et lokalt københavnermiljø.

Mariott på Kalvebod Brygge, ikke langt derfra, toner i forvejen frem som en tom og totalt uvedkommende betonklods, og udbygningen af hoteller  i Københavns City er løbet løbsk.

På Christianshavn skal Søkvæsthuset i Ovengaden oven Vandet, og på Arsenaløen Kuglegården fremover være eksklusive hoteller.

Er E/F Aladdin i Burmeistersgade på vej til at blive Hotel!

Det sker samtidig med, at flere og flere af de 2 vær. i Hotel Aladdin på dags-, uge- eller weekendbasis udlejes til 100€ i døgnet ofte via amerikanske AirBnb, som udvikler sig i forlængelse af en uforståelig lokalplan for Christiansholm. Det betyder sammenlagt, at det lokale liv i et gammelt brokvarter i København stille og roligt udraderes.

Det giver ikke mening at skrive om en bydel på skrump, et kriminelt Christiania, eller de historiske fakta om bydelen Christianshavn, som  udførligt kan læses på andre sider, som fx på Wikipedia.

Den lokale debat er flyttet til grupper på Face Book, hvis ellers den eksisterer, for på internettet har en christianshavnerdebat aldrig for alvor slået an. Vi antager det skyldes de meget forskellige miljøer i de 4 kvadranter, som ikke indbyrdes har meget til fælles.

Lokalt har lokaludvalget i Beboerhuset, valgt at  orientere sig mod Christianshavns Kvarter, som er blevet bydelens officielle talerør, og som omtaler det stof, som ikke udgives i kommunalt regi.

Da de amerikanske sider TripAdvisor og Trivago og andre reklamefoldere af samme type også har kastet sig over Christianshavn med guider til seværdigheder, hoteller og restaurationer, så er vor gode placeringer på den amerikanske Google forsvundet, hvis den i dag ikke er helt ignoreret, så synligheden er reduceret.

Og MacDonald er ikke sådan at tumle.

Kort om historien.

Christianshavnernet.dk som hjemmeside, var på nettet fra 2004 til 2014. Da B&W blev afløst på Christiansbro af ny arkitektur,  og med beslutningen om at bygge en metrostation på Christianshavn Torv blev bydelen åbnet op, og med internettets udbredelse på samme tidspunkt lå det lige for at afprøve det. Siden blev lanceret som: “Christianshavn en bydel i forandring”.

Med overskriftene Fotos, Information, Debat og Kommentarer, og et Adobe program blev siden søsat i marts 2004. Det var meningen, som et upolitisk lokalt medie, at følge og oplyse om udviklingen, at skabe debat og få kommentarer, hvorfor der altid har været tilknyttet et debatforum. Den lokale bydelsavis, Christianshavneren, var dengang ikke interesseret, så vi gik solo.

Teknologien i 2018 er en anden end i 2004, og de digitale fotos er forbedret. Vi er derfor gået igang med at gennemgå kvaliteten på  flere fotos fra 2004 udgaven. Vi er undervejs også blevet tvunget til at udskifte Adobe med WP, da programmet havde en udløbsdato.

Udgangspunktet var lokalt.

Fokus på bydelen Christianshavn, den ny metro og Ørestad. I 2005 blev Cityringen vedtaget, og det var naturligt at gøre udviklingen af Københavns Havn til et nyt tema. Havnefronten som tema  har siden fået følgeskab af enkelte større forandringer i og omkring den Indre by.

Den sammenhængende by

Havnens udvikling har ført til en debat om den sammenhængende by. De mange visioner, planer og ikke mindst de stigende boligpriser på Havnefronten har sammen med byens boligpolitik derfor fået plads i indlæg på flere sider. Skævvridningen er i 2018 total.

Knippelsbro med Ørkenfortet og i baggrunden Christiansbro, en ny eksklusiv bydel på Christianshavn

Christianshavns lokalmiljø har gennem 45 år, den tid Uglen har haft fast bopæl i bydelen, på den ene side været præget af de gamle christianshavnere ofte socialdemokrater,  og på den side de unge med de venstreorienterede ideologier.

I 70’erne, om det var DKP, KAP og VS m.fl. andre som dominerede, og de unge gik over en bred kam på barrikaderne i kampen om et beboerhus. Det var på Kim Larsens tid som christianshavner i 70’erne, hvor musikerne var bosiddende i det saneringsramte Dronningensgade. Han har været en fast støtte af Beboerhuset lige siden.

Som ung var den politiske dagsorden på Christianshavn derfor hverdag, først saneringerne og CB og fulgt af kampen om Beboerhuset, og med det politiske liv på nært hold, lærer man, at de politiske aktører handler ud fra ideologi,  og mindre ud  fra samfundsinteresser.

Modsætningerne var et konstant diskussions emne. Ofte blev bydelens udvikling til en nærkamp med systemet, og ofte med en konservativ vinkel, som var blottet for visioner.

Det er de unge fra dengang, fra 1970’erne, som har udviklet byen til det den er i dag, og det har sat sit præg på Rådhuset, men tiderne skifter.

En udskiftning af de lokale politiske aktører, som med deres fastlåste meninger i bydelens bestyrelser styrer foreningslivet, vil kræve en udskiftning af beboerne i  boligmassen, som på Christianshavn groft kan tredeles.

Appleby Plads

De studerende på gennemrejse blander sig ikke. Beboerne i  de mere eksklusive boliger, byhuse, købmandsgårde og herskabsboliger, som fra tid til anden sættes til salg, gør heller ikke.

Der i mod er der stadig liv i nogle af de ældre og meget forskellige boligforeninger, som rekrutterer flest aktive medlemmer. De gamle christianshavnere, som de blev betegnet i halvfjerdserne, er sammen med de ny gamle christianshavnere, og deres efterkommere, de aktive i nutiden. En lille sammenspist klike, som har sat sig solidt på pladserne i de lokale foreninger.

Dronningensgade set fra syd

Nogle boliger går i arv, og på samme måde som boliger går i arv, så går den politiske gerning ofte også i arv i generationer, og de fleste aktive er gengangere fra tresserne, som i nutiden dog synes at svinde ind. Blandt de unge er den kollektive levestil afløst af den individuelle, og hippie livet er ikke længere på mode.

Vil man fremføre synspunkter om lokale forhold, så er det dog stadig  bedst at abonnere på det politisk aktive lokalmiljøs synspunkter, for hvis ikke, så bliver man næppe hørt, hvilket førhen afspejlede sig i lokalrådet, og i dag uændret i lokaludvalgets arbejde, som dog har fået en større politisk spredning.

Fra anonymitet i 1970 er Christianshavn i dag blevet et af byens mest eftertragtede områder. Det har dog i alle årene været nærmest umuligt at skabe et mere nuanceret debatklima i bydelen, fx om cykelruten gennem Christiania, om udviklingen i Aladdin, og i dag om biblioteket, som med en central placering på torvet betjener et stort opland. Lokaludvalget har tromlet et forslag igennem, og på nærmest “Catalansk manér” kræver de det placeret på den afsides liggende Ø, Christiansholm, hvilket kun et fåtal har udtrykt ønske om. På det seneste er der også opstået ballade om brugen af Dronningensgade.

Christianshavnernet.dk  2004, og denne blog er uændret upolitisk og uafhængig. Vi driver ikke opsøgende journalistik, men vi skriver om udviklingen da den indre by og havnen har præget Uglens syn på udviklingen siden 1950’erne. Vi modtager gerne inputs, information og fotos.

Ovengaden Oven Vande

De omtalte emner tildeles en eller flere kategorier. I 2017 var det tanken at en kategori skulle udgives som månedens tema. Om det bliver resultatet, det ved vi endnu ikke.

Siden Rendez Vous med Bistro og Brasserier er opdateret primo 2018. Nederst på siden har vi samlet nogle links til bydelens seværdigheder, til foreninger og aktiviteter. Brug eventuelt  “Søg” eller hashtag.

http://chrhavn.dk er en forkortelse, som kan anvendes i stedet for Christianshavnernet.dk

Vi ønsker alle en god læselyst.

Skriv et svar

Christianshavn en bydel i forandring