Arselnaløen

Arsenaløen

Genboen til Christiansholm er Forsvarskommandoen på Arsenaløen.

Den 10. april 2014 oplyste Forsvarskommandoen at den nedlægger sine aktiviteter og ejendommene sættes til salg.

Kuglegården, Forsvarets ejendom på 25.640 m2, blev i 2016 solgt til Mogens de Linde for 253 mio. kr. Ejendommen er opført i 1742 for søarsenalet til opbevaring af flådens artilleri, og er i dag indrettet som kontorejendom.

Kuglegården-Base Camp

Forsvaret har været ude af bygningen siden 2016, og i en længere periode har 430 m2 kontorlejemål stået tomme i Base Camp, som også ejes af Mogens de Linde.

Kommunens lokalplan. Mogens de Linde har interesser på Holmen, og er i forvejen ejer af et 15.000 m2 stort område på Quintus Bastion, som huser oplagte husbåde.

Søminen

Kommunens notater om Christiansholm :

  1. Notat fra 2005.
  2. Notat II.
Læg mærke til tårnene på Forlandet.

Carsten Schmidt, arkitekt, Næstvedgade 23, 2100 København Ø

GEMT VÆK BAG dagpressens lagerbygninger på Christiansholm (Papirøen) ligger Arsenalet, bygget af Philip de Lange i 1745-72. Kongeportalen forbinder de to hovedfløje mod havnen. Denne portal med Christian den VI’s buste over rigsvåbenet har været under restaurering i 10 år og er blevet færdig for nylig. Dette var tidligere den fine vej til Holmen fra søsiden. Takkelloftet og Hovedmagasinet (bygget i 1745 af Philip de Lange) delvis bag den nye opera samt Amalienborg (bygget i 1749 af N. Eigtved) er fra samme periode (rokoko). Takkelloftet og Hovedmagasinet har også været forbundet med en portal, som blev revet ned i 1858. Dette smukke bygningskompleks fra Danmarks storhedstid som sønation ligger gemt væk bag lagerbygninger over for det kommende skuespilhus på den anden side af havnen. Hvis Arsenalet frilægges mod havnen, vil skuespilhuset og Nyhavn få en lige så spektakulær udsigt mod Arsenalet, som Operaen har mod Amalienborg. Samtidig opleves kontrasten mellem ny og gammel arkitektur, der får byen til at være nutidig og beholde sin historie.

I ERICH PONTOPPIDANS Danske Atlas fra 1781 står, at det københavnske arsenal overgår det venetianske og er det største og mest fuldkomne i Europa. I 1984 udskrev Byggeriets Realkreditfond en nordisk konkurrence om havnen, der blev vundet af arkitekt professor Halldor Gunnløgsson. I vinderprojektet fjernes både Dokøen (kunstig ø anlagt i 1858) og Christiansholm, så Arsenalet, Takkelloftet og Hovedmagasinet ligger frit mod vandet og forbinder byen over havnen med Amalienborg-aksen mellem de to bygninger, sådan som det engang var tænkt. En flot tanke. Gunnløgsson havde placeret et musikhus, omtrent hvor det nye skuespilhus nu bliver opført. Han fjernede Kvæsthusbroen, der blev anlagt i 1848-50. MAN VED, AT TURISME spiller en stadig større rolle som indtægtskilde, og i byer er det de arkitektoniske oplevelser, der tiltrækker turister. I København har relativt kortsigtede økonomiske betragtninger oftest domineret. Det går ud over mange attraktive områder. Man har f.eks. ikke villet gå glip af den indtægt, som den attraktivt beliggende Dokø kunne indbringe. Nu ligger Operaen der, dog kan man se Takkelloftet og Hovedmagasinet på hver side. Der er planer om at bygge boligblokke ved siden af Operaen, så Takkelloftet og Hovedmagasinet ikke bliver synligt fra Sjællandssiden. Når lejemålet for dagspressens lagerbygninger stopper i 2015, er det Christiansholms tur. Flere arkitekter står på spring. Der er allerede forslag om svømmehal, multihus og “byens hus”. Bliver et af projekterne til virkelighed, vil Arsenalet være skjult for evigt. Jeg vil håbe, at Københavns Kommune vil tænke stort og langsigtet og frilægge Arsenalet mod havnen og dermed genskabe et storslået byrum.

Det er i 2017 vedtaget, at der skal bygges på Christiansholm, men det er endnu usikkert om planerne realiseres. Oprindelig indgik de i en helhedsplan som inddrog Nord Atlantens Brygge og Dokøen samt Kuglegården.

A. P. Møller Fonden har meldt fra, og på Dokøen skal der slet ikke bygges boliger som oprindelig planlagt. Der skal anlægges et underjordisk parkeringsanlæg til 500 biler, og en park, som ikke får en direkte broforbindelse til Christiansholm. Vejen til fods går dermed over Proviantsgravsbroen.

Selve Christiansholm projektet synes sat på pause i efteråret 2017 pga. af manglende finansiering.

Om Nordatlantens Brygge forlyder det, at en nyt Street Food vil se dagens lys, dog kun for en periode.

Idrætsanlægget, Spejderne, Base Camp og Halvtolv.

Hal C indviet i september 2013, mens Christianshavnscykelruten [omtales længere nede] i november 2013 fortsat ikke er etableret. Broerne er også forsinkede og cykelruten gennem Christiania er fortsat ikke forhandlet på plads.

Broen til Refshalevej forventes sendt i udbud i efteråret 2013. Rutens linjeføring via Sommerfuglebroerne er på stand-by, da Inderhavnens broprojekter som følge af Phil & Søns konkurs er forsinket til 2014 eller 2015.

I 2012 er byggeriet gået igang. Hallen er forbeholdt sport og møder for foreninger, og kommer ikke specielt Christianshavns indbyggere til gavn. Hallen drives af Kulturhuset på Islands Brygge.

Projektet Multihal er i 2011 på vej : Multihallen på vej.

Christianshavn en bydel i forandring