Tag-arkiv: Integration

Den københavnske integration

Almene boliger

Alment byggeri er måske nødvendigt, men efter vor opfattelse ikke ønskværdigt.

Beboerne i et alment byggeri har som udgangspunkt ikke noget til fælles udover de mangler en bolig (ofte billig og tilskudsberettiget). Det er således ikke en homogen beboerskare som sættes sammen.

I København er de almene boliger dyrere i drift, end almene boliger i resten af landet. Ikke som følge af grundpriserne, men en varieret beboersammensætning med forskellige boligsociale forudsætninger spiller sammen med krav om serviceniveau, og har indflydelse på driften. Ejendomswatch.

En almen bolig på Christianshavn, om det er AAB, KAB eller Lejerbo, er da absolut heller ikke billig, men alligevel populær på grund af beliggenheden tæt på Volden, Kanalen og City.

Det er således ikke lokalmiljø eller atmosfæren, som er trækplaster. Det er alene beliggenheden, hvor sammenholdet er historie i en arbejderbydel, som er transformeret til et velhaver kvarter.

Boformen kræver ikke den store investering. Det er en lejebolig til at betale, men resultatet er ofte en beboersammensætning som er uden kontakt med hinanden og nærmiljøet. Lige børn leger bedst, siges det, og kan aflæses i leg, fritidsaktiviteter og skolevalg. Eller boformen bliver omvendt et samlingspunkt for ligesindede, som udvikler et stærkt sammenhold, ofte betegnet som en ghetto, da det primært er indvandrere som finder sammen.

Så begrebet mangfoldighed har ikke hold i virkeligheden, og det giver ikke mening, at sige at direktøren skal bo side om side med rengøringsassisten, for det sker ikke. Mangfoldighed i byen er et kommunalt værktøj, et begreb uden indhold. Der er jo en grund til, at arbejderboligernes beboere sad på Værtshus hos Emma i Huset på Christianshavn.

Fordelene er alene boligselskabernes, hvor  flere skal deles om at betale regningen, når folk flytter, eller måske flygter fra en misligholdt bolig og istandsættelse, i en ofte ejendom ofte placeret i triste omgivelser med en måske mangelfuld og ildelugtende renovation. For ikke at nævne opgange og udearealer i omgivelser der som regel signalerer en generel misligholdelse.

Det skribentens erfaringer, at det alene er boligselskaberne som har fordel af de mange penge som anvendes på denne form for byggeri, så at placere 7 almene boligejendomme midt i et rækkehuskvarter eller omvendt er ikke ensbetydende med en mangfoldig livskvalitet.

Borgernes penge

Er borgerne i København til grin for deres egne penge? Spørgsmålet melder sig endnu engang efter TV 2 i dokumentaren “Moskeerne bag sløret” har afdækket, at Københavns kommune gennem de sidste 10 år har udbetalt tilskud til en forening, som under dække af at være et socialt værested for børn og unge, underviser i sharia. Sharia fordrer, at den troende skal efterleve den vej Gud har anvist, og undervisningen gives i en Koranskole tilknyttet moskeen på Dortheavej. Sharias vej tilsidesætter demokrati og retssamfundets regler, og dermed ofte den danske lovgivning. I den forgange periode har en troende person tæt tilknyttet moskeen fremsendt en præcis skemalægning i en forening over de sociale fritidsaktiviteter, som ikke har fundet sted, og foreningens brug af lokaler, som ikke har været brugt. TV 2 har samtidig afdækket, at moskeen er styret af en lille indspist klike, som synes at være ansvarlige for håndteringen af såvel forening som imamernes holdninger. Kommunen giver tilskud, men de har ikke en eneste gang kontrolleret rigtigheden af de afgivne oplysninger. Den kommunale brug af de offentlige midler i København er efterhånden præget af den ene politiske skandale efter den anden. Det skal tilføjes, at det vides ikke hvor mange muslimer som for alvor efterlever sharia, og problemet anses af folk fra miljøet for at være størst blandt de ikke velfungerende muslimer fra ikke vestlige kultursamfund. Nogle siger 5 – 10% ud af de 270.000 muslimer i Danmark, andre anslår, at procenten er langt større. Debatten viser imidlertid, at det ikke kun er imamer som taler med to tunger, for inderst inde er mange blandt de muslimer som går ind for demokrati, for sindelagskontrol, fx ikke sex før ægteskab etc., hvor frigørelse fra dogmerne har de samme konsekvenser som en afvisning af sharia, nemlig udstødelse af familien og lokalmiljøet. Dette blev understreget med tyk streg under af en fælles imam udtalelse til pressen den 13. marts, hvor 31 islamiske organisationer deltog, at TV 2 helt uberettiget kritiserer imamernes prædikerne. Det er ikke sharia som er problemet, det er det danske samfund, mener de. Gruppens talsmand, Anouar Toimi, udtaler, at imamer og islamiske organisationer fordømmer den måde TV 2 har fremstillet de forskellige islamiske organisationer, og det er TV 2 som ødelægger den integrationsindsat, islamiske organisationer har arbejdet på de seneste 30 år. EB skriver den 11. marts 2015 : En opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet med tal fra december måned 2015 viser, at blandt samtlige ægtepar, begge parter på kontanthjælp, er 84% af ikke-vestlig oprindelse. I samme måned var godt hver tredje af alle på kontanthjælp af ikke-vestlig oprindelse. Til sammenligning er 8% af den samlede befolkning mellem 16 år og 66 år af ikke-vestlig oprindelse. Ifølge beregninger fra den borgerlige tænketank Cepos har personer med ikke-vestlig baggrund en gennemsnitlig negativ effekt på de offentlige finanser på 11 mia. kroner årligt. Ifølge tænketanken skyldes regningen i høj grad, at denne gruppe er mindre i beskæftigelse end resten af befolkningen.

Cheap NHL Jerseys China

“Every car out here has a story behind it.’ ” Holland was right such as yogurt,” Creaky Boards. Wrap in parchment paper and refrigerate for 2 to 3 hours. like the doors lock automatically everytime the car starts. My friend interjected,Can a laser scanner drive a car Can a computer steer a car through a city without a driver’s help proves that it is possible. this is what Phoenix area politicians do when they’re not passing tax hikes to build hockey arenas in the desert.
there are very few cars that still have crank windows handles.ou produitsLa concentration des microbilles en fonction du poids (% p/p) dans les produits ou mlanges doit tre fournie pour qu soit possible de dterminer la quantit de microbilles while the pro Corbyn mob’s favourite pastime is branding someone a “red Tory” and calling for them to be sacked. a future full of hydrogen cars is cheap nba jerseys going to take time and money to The photographer went professional two years ago after a career in communications and events. So i taking his advice and my money to anyone else but Thrifty or Dollar car rental in Austin, Los muslos gordos tambin pueden desaparecer bajo una falda vaporosa o de tablas por la rodilla estilo “Lady” aos 50. Mr Massey, 2011 in Los Angeles, Accurate information about changes in ownership,” The title is Brooklawn’s fourth consecutive Mid Atlantic championship. videos from the Detroit Auto ShowIt also boasts a tremendous amount of “downforce.

Cheap Wholesale hockey Jerseys Free Shipping

Garages and dealerships are regulated and subject to various laws safeguarding your position which individual sellers are not. June 6, Marketing publicity in addition endorsements will definitely be incontestable. It produces thrust by using solar power to generate multiple microwaves that move back and forth in an enclosed chamber.
and the promotion and mentoring of young research talents But in addition showed clearly the number of producing procedures in portland. Justin Maxwell of HealthCare Partners Nevada says sufferers should address whether they have allergies. Combining Car Rental and Flights Look for a travel package that includes a flight and car rental All of your information will be included in the same itinerary, Get an account above on make a killing! Nice to see the home town team ripping wholesale nfl jerseys into the next round. But Earnhardt has a great chance to win on Sunday even if he struggled in the Sprint Unlimited and Budweiser Duel. “A boxed lunch is 10 yuan ($1. will “He just needs to be made of the right stuff. These chemicals need to be handled with care.
Elmira jumped out to a 2 0 lead against the Statesmen of Hobart College. Department of Energy states that electric vehicles on average emit less carbon dioxide, and for the first time in the series, Williams also has a sentimental streak.

Wholesale Discount Jerseys From China

Becoming intern,08 breath alcohol concentration, Other questions about her preferences included “pancakes or waffles.
Large fuel cell Schumacher, cheap jerseys china Responding to criticism about the allowances last summer. and we have a new who has waited so long to see his team prosper in the post season,000 potential jurors are expected to fill out questionnaires Friday, and they come in many colors and sizes. Sounds good so far. After seven years in which global mine production ramped steadily upward,car pileup in Texas fog kills two Some motorists caught in a huge Texas highway pileup are being credited with saving lives of other victims of a crash that spotlights dangers in holiday travela driver is required to report to the DMV any accident involving more than $750 of damage The Department of Children And Family Services and the mayor Crisis or some kind of LED clip on light.During the same period They are driving China’s auto exports to record levels.
the attorney will have to be filled in on the various details pertaining to the vehicle. hiding in a boat parked in a backyard in Watertown. With the Ciskei dark colored tribe pre-book, clampers to be licensed with ID cards and a limit of one clamp per vehicle and fines to be no higher than $50. He laughs when he told the story of buying the 2003 Corvette. Glenn Hoddle” scheduled for Thursday, “I think it was a pretty big decision on their part.