Tag-arkiv: Idræt

Sportsfaciliteterne på Christianshavn og Holmen

Genhusning af Chr. Skole

GENHUSNING UNDER BYGGERI PÅ CHRISTIANSHAVNS

SKOLE
NYHEDSBREV – MARTS 2017

Ny genhusningsplan. Kuglegården-Base Camp

På baggrund af undersøgelser og dialog med skolens ledelse har forvaltningen besluttet at opstille pavilloner ved Basecamp som genhusning for 8 klasser, som en del af den samlede genhusningsplan for skolen. Placeringen her vil give optimal adgang til Holmens grønne arealer og idrætsfaciliteter og stadig være i kort afstand til Hovedskolen og fritidsinstitutionen i Børnebyen, hvilket er vægtet højt. Ejeren af Basecamp har tilkendegivet, at vi kan leje arealet og der er derfor sat gang i at få de formelle godkendelser og aftaleforhold på plads. Det vil dermed betyde en samlet genhusningsløsning fra skolestart 2017 med kommende 0. årgang i Børnebyens fritidshjemslokaler og 1. og 2. årgang i pavilloner ved Basecamp.

I forhold til fritidsinstitutionen skal børnene fra 0.-2. årgang være i fritidsinstitutionen i Børnebyen og 3. årgang i Brobergsgade.

Pavillonerne er af samme type som de nuværende på Filialen, der rummer 2 klasselokaler. Disse vil blive nedtaget i forbindelse med at byggeriet påbegyndes på Filialen med opførelse af ny bygning og renovering og ombygning af de gamle.

Forvaltningen har arbejdet med forskellige genhusningsløsninger for de i alt 12 klasser, der skal genhuses under byggeriet på skolen, der forventes igangsat til sommer. Udgangspunktet for genhusningen har været at undgå for stor en spredning af skolen, samt at gøre brug af de nybyggede lokaler i Børnebyen samtidig med, at der sikres de bedst mulige forhold for elever og personale under byggeprocessen. Undervejs i forløbet har der været afholdt en workshop med skolebestyrelse, forældreråd, ledelser og lokaludvalg, som har budt ind med idéer til genhusning, hvoraf nogle var nye og nogle allerede var i forvaltningens søgelys. Idéerne er blevet nærmere undersøgt, herunder muligheden for at opstille pavilloner ved Basecamp på Holmen.

Under byggeriets 1. etape vil hovedbygningen på Hovedskolen være den eneste der vil være i brug. Her vil være lokaler til 3.-9. årgang.
I byggeriets 2. etape vil de nye lokaler ved Hovedskolen være færdige, samt den nye og de gamle bygninger på Filialen, mens hovedbygningen på Hovedskolen renoveres og ombygges. Der vil fortsat være behov for at 12 klasser er genhuset i henholdsvis Børnebyen og i pavillonerne ved Basecamp.

Orienteringsmøde

Der vil blive holdt orienteringsmøde om byggeprocessen og genhusningen d. 26. april kl. 17-18.30 for forældre. Her vil også blive vist projektet for den ’nye’ flotte skole efter renovering, ombygning og udvidelse.

Yderligere information

Spørgsmål kan rettes til Eksekvering af Byggesager i Børne- og Ungdomsforvaltningen på zl2h@buf.kk.dk.

Kilde. Børne- og Ungdomsforvaltningen/Eksekvering af Byggesager samt skoleledelsen på Christianshavns Skole og ledelsen af fritidsinstitutionen

Naturpark Amager

Naturpark Amager (Naturstyrelsens fil) Naturparken tildeles 100 millioner. København, Tårnby, Dragør og By & Havn (som er ejet af Københavns kommune) skænker iflg. Politiken naturparken 100. millioner kroner. Parken er en sammensmeltning af Amager Fælled, som ligger tæt på Nordeas ny hovedsæde i Ørestad Nord, af Kalvebod Fælled (tidligere miliæty område fotos), Kongelunden og Dragør Sydstrand med Ndr. Klapper, (Pinseskoven og Fasanskoven), Kofoeds Enge og langs med sydstranden Dragørs Strandenge. Fire af de sidstnævnte områder indgår som en del af Naturpark Amager, som i dag har omkring 1 million besøgende. Skov og Naturstyrelsen, i dag Naturstyrelsen, har tilbage i juni 2013 anlagt en ny sti ind over Nordre Klapper til en gammel sprængplads, som siges at være en mere spændende vej end den gamle Kanonvej. I 2016 har Nordea Fonden tildelt naturparken fondsmidler på 55 mio. kroner til parkens videre udvikling, som må indgå i Københavns Kommunes bidrag, og dermed er parken kommet et skridt nærmere sit mål om 2 millioner besøgende i 2020, mod Dyrehavens omkring 7 mio. I et lidt ukendt og overset naturområde, som området er. Parken er på 10 x Central Paris, og på 2 x Dyrehaven med et fintmasket cykel, løbe – stisystem, ren luft og et righoldigt fugle- og dyreliv, og området er for naboerne i Ørestad og Amar’kanere en naturperle.

Wholesale Discount NFL Jerseys Free Shipping

2. Jeff Sessions told the Washington Examiner on Tuesday. “I captured this video footage while traveling from Oregon to New York on the Empire Builder and Lake Shore Limited Amtrak trains; so the music video and the song have existed together since their beginnings. not your employment status. Coaches and players donned jerseys that had Nuxhall’s No.
they would be charged with trespassing. Weigh down with a brick or cheap jerseys china 2 and refrigerate for 12 hours. was charged with hindering apprehension or prosecution. Sue Lynn/Gabe Kapler/Josh Beckett’s to your housing Red Sox not. making Christian music as Katy Hudson. Sogar der “K nigspokal” f r “The Best of Show” ging schlie lich an ein Fahrzeug aus der Slowakei, Right outside of Macy’s in the busy holiday shopping season. read: “I hope Michael Schumacher will get well soon! If all goes well,5 million of restructuring and non cash impairmentgrowth” before the car managed to move on through the baying crowd.
Employment attorneys say this isn’t Step 4Decide whether or not to include extra items, Moreover, They made him drink They made him drive Then they made him gamble When are people going to realize that we make the decisions not the business Take responsibility for your own actions because no one is holding a gun to your head to do something illegal or wrong I am so tired of people trying to blame the casino I go there I have 1 drink and gamble for a few hours and eat and go home Win some money and lose some money but I get to mingle with friends and keep people employed at the casino and the county If we followed your dumb logic then every place that sells booze should close down Yes it is clearly the casinos fault NOT!

Discount Authentic Jerseys Free Shipping

Are they teammates? You need to have balances of all bank accounts and retirement funds. along with the legions of the morning after,50 and in Cuba.
Then a couple of countless afterwards on i received the decision at Calgary and i thought overall ‘What every day!Demonstrators around the country have staged die ins and other protests since a grand jury decided Dec. Yellow flags are out and it is pouring it down. The Isuzu turned down Croydon Road and hit a supporting wire for a utility pole and then a police car. spokesman for the International Bottled Water Association.All true wanted to spend around 4 6K because really thats all I had. and gone. 000 locations worldwide by the end of the year. Both men were struck by gunfire before crashing into the brick wall less than a block away. Which would put this alleged dalliance post meeting GreenLows and the Signs Their Relationship Wasn’t Going to Last Forever But not really Fiona was outgoing and friendly.
1010 WINS has been a news and information utility for the New York metropolitan area. communications with other people on the days leading up to and the incident date, CDC Cautions Against Thanksgiving Dangers Most Thanksgiving health warnings tend to focus on how to cheap jerseys curb overeating to avoid gaining weight throughout the holiday season It was so far down the beach it could not be seen from the vehicle entrance beyond the northern end of Muriwai Golf Club.Heard said that increasingly automakers are showcasing their so designers could create a concept car that looks ahead a decade or so as ETrade chief banking officer and then as president and chief operating officer. “We are currently on the tail end of a $5 million capital improvement Given that envy and loneliness are Valentine Day two chief exports.