Bliv Hørt – Lokalplaner & Høringssvar

Portalen Bliv Hørt.

 • Høringer i Københavns Kommune  på Bliv Hørt.
 • Høringssvar nedenfor eller søg Høringer på Google.
Høringssvar v/Indre By til ponton på Høringssvar Kalvebod Brygge

Høringssvar v/Indre By til showfaciliteter Høringssvar Kvæsthusbroen

Ørkenfortet skal være hotel

Grethe Pontoppidan, formand for udvalget for Nyere Tids Arkitektur. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. København, den 22. februar 2018.

Vedr. Høringssvar vedr. kommuneplantillæg for Ørkenfortet, Christianshavn. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er blevet opmærksom på den forudgående høring om kommuneplantillæg for Ørkenfortet, Christianshavn. Landsforeningen gør hermed opmærksom på, at bygningens bevaringsværdi som kulturarv bør undersøges og vurderes nærmere. Efterkrigstidens arkitektoniske kulturarv er kun i meget begrænset omfang kortlagt og vurderet, men Landsforeningen vurderer, at Ørkenfortet bærer på stærke byggetekniske- håndværksmæssige og erhvervshistoriske bevaringsværdier. Landsforeningen gør ligeledes opmærksom på bygningen som afgørende del af havnens særlige kulturmiljø. ”Ørkenfortet” er opført i perioden 1957-1962 af Danmarks daværende største virksomhed. Det er den eneste bygning i det centrale område ved havnen, som er bevaret fra B&W. I sin højde og placering danner bygningen sammenhæng med udenrigsministeriet, når de ses fra Knippelsbro. Denne sammenhæng er væsentlig og bør tages hensyn til i planerne. Samtidig bør der tages hensyn til at Ørkenfortet bidrager til en bygningsmæssig mangfoldighed og fortællerrigdom i det centrale havneløb, da den vidner om tiden før 2000-tallets mange nye bygninger langs havnen. Administrationsbygningen er et stykke unik ingeniørkunst, som bør bevares af hensyn til den meget høje tekniske – og håndværksmæssige standard. Hele bygningen er udført i pladsstøbt beton og selv de slanke facadesøjler er udført pladsstøbte med indstøbt kuldebroisolering og tynde forplader med rustfri armering. Alle etagedækkets pladefelter er udført pladsstøbt med opbukket armering langs understøtningerne. Den tekniske viden og mange af de gode håndværksmæssige detaljer i denne bygning gik tabt i de efterfølgende årtiers elementbyggeri. Bygningen repræsenterer noget af den ypperste byggekunst man kunne præstere dengang og er udført med væsentlig bedre holdbarhed end de fleste efterfølgende elementbyggerier. En forøgelse af etageantallet samt gennemgribende ombygning både indvendigt og i facaden risikerer at ødelægge dette ikon for datidens ingeniørkunst. Bygningen er tegnet af Palle Suenson og Kampsax, der var et af tidens internationalt førende ingeniørfirmaer. Arkitekten Palle Suenson er repræsenteret på den endnu meget korte fredningsliste for moderne bygninger, det indikerer hans markante position for efterkrigstidens byggeri, og i sig selv at der bør være særlig fokus på respektfuld omgang med hans bygningsværker. I bevaringssammenhæng er der meget lidt tradition for at nævne ingeniører, men senmoderne arkitektur kendetegnes også ved at ingeniøren får en stigende central rolle. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur opfordrer til, at Københavns Kommune samt ejer grundigt undersøger og vurderer Ørkenfortets ingeniør-/arkitektur- og kulturhistoriske (teknik, erhverv) værdi inden der arbejdes videre med lokalplanforslag og program for bygningen. Landsforeningen opfordrer desuden til at værdisætningen offentliggøres med henblik på at øge almen viden og respekt for historisk moderne bygninger. Med venlig hilsen, f. / Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Grethe Pontoppidan, formand for udvalget for Nyere Tids Arkitektur

Vi har lagt enkelte lokalpaner op på ChrHavns.dk.

 1. Tag-arkiv / Lokalplan forslag Søkvæsthuset
 2. Tag arkiv / Lokaludvalgets Bydelsplan3
 3. Tag arkiv / Lokalplan forslag Kuglegården-Base Camp
 4. Tag arkiv / Lokalplan forslag Christiansholm
 5. Notat  Boliger2000-2016
 6. Tag arkiv / Lokalplan forslag Postgrunden
 7. By & Havn Aarsrapport_2016_web
 8. Lokalplan forslag Holmen II
 9. Holmen II tillæg 3 – Prinsessegade 2012
 10. Nyt forslag til lokalplan for Bryghusgrunden
 11. Forslag til lokalplan for Bryghusgrunden
 12. Byrums strategi
 13. Kommunens pjece – Cykelruten 2010
 14. Chr. Net 2004 Prinsessegade
 15. Tag arkiv og  og Christiania LOV 205
 16. Bygningsstyrelsen – Retsinformation – Betænkning – Tillæg
 17. Kommunens Prinsessegade forslag 2004
 18. Holmen II tillæg 3 – Prinsessegade 2012
 19. Krøyers Plads Startredegørelse

Holmen II

Holmenbroen

Nyhavn

Havnegade

Teglværkshavnen

Trafiktællinger 2004 – 2010

Strategi for den Hvide Kødby

P-strategi 2010

Frederiksgade

Kløvermarken

Stibroen

Udvikling Naturpark Amager

Havnevision

 

Vi henviser i indlæg og på sider til de relevante lokalplaner.

Skriv et svar

Christianshavn en bydel i forandring