Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Christianshavns Torv

Fornyelsen i 2013 længere nede på siden.

Trafikken over Knippelsbro (+ Langebro)

November 2013 : Center for trafik. Trafiktal

Tællemetoden er ændret i 2009.

Se forordet Trafiktal 2007 - 2011. De tidligere beregninger nævnes i rapporten fra 2005 : Trafiktallene 2000 - 2005. Tallene nedenfor er hentet i Kommunens opgørelse trafiktal 2008 - 2012.

Tallene for trafikken over de to broer, nr. 26 & 29, i tabellerne er den beregnede årsdøgnstrafik (ÅDT = den gennemsnitlige trafik pr. døgn for hele året inkl. week- ender og helligdage).

Tidsrummet kl. 06-18 er flyttet til tidsrummet kl. 07-19.

Køretøjer: Trafik på et hverdagsdøgn udregnes efter formlen HVDT = ÅDT * 1,12. Faktoren var på hverdage før 1,32, og i weekends 1,19. For cykler og knallerter er en retningsgivende formel : et HVDT = ÅDT * 1,19.

Trafiktal i Københavns Kommune.

Politiken skriver

I 2012 har Københavns Kommune målt en cykeltrafik over Knippelsbro på 40.700 passager. I 2011 blev cykeltrafikken målt til 36.800 passager. Tallet på 36.800 stemmer ikke med tallet på 31.000 anført i tabellen.

I efteråret 2012 er trafiktallene for 2007 - 2011 gjort tilgængelige, og det viser sig, at kommunens tal, og Vejdirektoratets tal frem til 2005 ikke er i overensstemmelse med hinanden. Der er også kuk i trængsels- billedet.

Nedenfor kommunens tal fra de to førnævnte trafiktællinger.

Tællinger
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
26. Knippelsbro
bil
26.900
26.100
25.200
25.400
28.900
26.400
25.400
25.800
25.500
25.600
cykel
24.600
26.230
25.530
25.330
26.700
23.400
27.700
29.900
31.000
34.300
29. Langebro
bil
52.500
51.400
51.000
50.800
58.500
58.000
51.900
56.400
51.800
49.000
26.450
26.530
27280
27.460
26.200
23.500
21.800
25.400
25.800
25.500
samlet bil
samlet cykel/kn

De seneste trafiktællinger (link til kommunens regneark) over Knippelsbro og Langebro er manuelle tællinger fra 2009.

På Knippelsbro i tidsrummet kl. 07-19 blev optalt 21.700 køretøjer og 26.920 cyklister + knallerter.

Omregnet til ÅDT svarer det til 25.400 biler ÅDT, og 27. 700 cykler ÅDT. Begge tal er anført i tabellen ovenfor for året 2009.

På Langebro blev optalt 44.400 køretøjer og 21.120 cyklister. ÅDT 51900 biler, og 21800 cykler. HVDT 58100 biler, og HVDT 25800 cykler.

HVDT er ændret fra et ÅDT * 1,32 til at være lig med ÅDT * 1,12.

Vejdirektoratets tal :

År - ÅDT trafik
Knippelsbro
Langebro
2000
31.200
61.800
2001
31.200
62.400
2002
32.000
62.500
2003
31.100
61.200
2004
30.000
60.700
2005
30.700
61.400
2006*
30.500
59.600
2007
28.900
58.500
2008
26.400
58.000
2009
25.400
51.900
2010
25.800
56.400

Kilde : Vejdirektoratet

I 2005 blev det oplyst

at trafikken mellem byen og Amager på et hverdagsdøgn var på ca. 125.000 køretøjer, men om dette tal inkluderer trafikken over Kalvebodbroen, *** som i 2006 var på 85.000 køretøjer ÅDT, og hvordan den fordeler sig, det vides ikke. Tallene stemmer ikke overens. Ved Vejlands Allé blev i 2007 (733 + 734) optalt 55.600 køretøjer, men denne trafik deler sig mellem Sjællandsbroen og Kalvebodbroen.

En analyse af trafiktællingerne i hovedstadsområdet har vist, at trafikken ikke er vokset med den hidtil antagne vækst på 36,5 procent, men kun med cirka 16 procent.

Bryggebroen til Fisketorvet betjener dagligt ca. 10.000 cyklister.

COWIs notat om cykeltrafikken fra 2008 i forbindelse med stibroerne. TMF vurdering

Cykeltrafik. Ca. 67.000 cyklister, jf. tal fra 2005, passerede de 2 broer heraf de 33.000 Langebro. I 2008 skriver COWI at tallet for de to broer var på 27.460 over Langebro, og på 25.330 over Knippelsbro, et tal som siden er faldet til godt og vel 22.000 på begge broer. Det skulle være under indflydelse fra Bryggebroen. Tallene kan ikke genkendes i trafiktællingerne, som siger noget andet.

Byrumshandlingsplan.

Christianshavns Torv har fået et nyt offentligt toilet. En ny plan for Torvets indretning, udarbejdet af Lokaludvalget, skulle være undervejs i december 2013.

(Link til Pressebilleder) Tjenesten er nedlagt og linket fjernet.

Det ny torv i 2014

Et forslag til indretning af Christianshavns Torv blev godkendt af lokaludvalget på et møde i Beboerhuset den 4 december 2013. Forslaget kan hentes på Christianshavnernet.dk/ny. Forslaget er ikke sammentænkt med Dronningensgade, og den lokalt ønskede plads i Sankt Annægade. Lokaludvalget har iflg. kommunen ønsket sig en åben plads uden stadepladser, og det er det vi har fået. I Sankt Annæ Gade opererer TMF's forslag med vejstykket foran Frelser Kirken til turistbusser, og ikke med en plads.

Christianshavns Torv er omdrejningspunkt for de 4 kvadranter på Christianshavn. I nyere tid har både Torvegade og Torvet haft et righoldigt forretnings- og butiksliv, som har været benyttet af de lokale beboere sammen med de 10.000 arbejdspladser, som holder til i bydelen. Forretningslivet har gennem de sidste 10 år, måske 15 år, imidlertid været trængt, og det er langsomt forsvundet, for at blive erstattet af caféliv og turisme. Handelslivet burde derfor styrkes gennem initiativer på Torvet, hvor et moderne marked kunne bidrage. Men et folkeliv er ikke tænkt med i dette projekt, udtænkt af en landskabsarkitekt og en billedhugger, som henstår som et mennesketomt forslag i sten og granit. Det er da fint, at telefonkiosken flyttes væk fra det ny WC, at der opstilles et par runde københavnerbænke, og der plantes nogle flere træer, men summa summarum, så sker der ikke sker en dyt.

Biltrafikken er i 00'erne fjernet fra selve pladsen, hvor cykelparkering i dag dominerer det åbne rum. Der er i 2013 fortsat en pølsevogn på Torvet, et par fiske- ostebiler på Børnehusbroen (som der ikke er plads til længere), og et enkelt blomsterstade ved busstoppestedet, som i et miks med de grønlandske skulpturer, de mange busser, og en metrostation udgør en travl trafikterminal. En funktion som afspejler Christianshavn Torvs identitet mere end nogensinde før. Det ny forslag ændrer ikke på det visuelle udtryk, og det fastholder den Fast Food og Take-Away kultur, som i dag har udviklet sig på og omkring Torvet.

Når man tænker på, hvor let det med få og enkle midler, med et dusin åbne overdækkede stadepladser, som samtidig kunne give en indtægt, kunne lade gøre at genskabe et folkeliv og et levende byrum, så står man måbende tilbage. I stedet for at samle området i en helhed fra Fakta i Dronningensgade til Sofiegården, og ned langs Kanalen på begge sider i Overgaden, og genskabe byrummet, ja så søsætter man for 5 millioner kroner bænke og cykelstativer.

Torvet som det tog sig ud i 2011

I det gamle møntvaskeri har gennemlevet en omtumlet tilværelse. I 2013 er Martinis flyttet ind.

Torvet som det tog sig ud i 2012

Trafikken over Langebro og Knippelsbro i tal 2005.

Den samlede persontrafik mellem København og Amager er vokset fra 254.900 pr. hverdagsdøgn i 2002, til 281.000 personer pr. hverdagsdøgn i 2005, svarende til 26.100 personer.

Busserne fragtede i 2005 36.600 passagerer eller ca. 38% færre passagerer, end de gjorde før metroen kom til i oktober 2002, hvor tallet var ca. 59.500 på et hverdagsdøgn. Det er imidlertid en stigning på 1.000 passagerer pr. hverdagsdøgn i forhold til 2004.

Til toppen

Metroen har siden 2002 øget sit passagertal, og havde i 2012 54.000 brugere. Hvor mange som krydser Knippelsbro med metroen vides ikke. Den kollektive trafik over Knippelsbro har samlet set øget sit passagertal fra 59.500 pr. hverdagsdøgn i 2002 til 88.600 i 2005.

Fald i trafik over Knippelsbro. Trafikken i Torvegade skal reduceres, og flyttes til Langebro. En forbedring af cykelparkeringen på Torvet indgår ikke i Vej og Parks planer. Mere om cykler på Christianshavn. Bycyklen og de afledte problemer af p-forholdene generelt.

I forbindelse med en trafiksanering af torvet blev antallet af cykel p-pladser udvidet fra oprindelig at være på 85 pladser til 165 pladser. En analyse konkluderer, at behovet er på mindst 200 p-pladser, men det er der ikke plads til. På den baggrund har Vej og Park tænkt sig, at følge udviklingen løbende.

En redegørelse beskriver cykelparkeringen ved metrostationerne. Myndighederne erkender, at det underjordiske anlæg er anlagt på en sådan måde, at det stort set er uanvendeligt.

Det må vi så leve med ... Cykler har op gennem 00'erne sat sit præg på gadebilledet, og de er blevet et problem mange steder.

Torvet var gravet op i flere år. Det som kan undre er, at cykler over en kam ikke er placeret under jorden, og det samme gælder forsåvidt den samlede kollektive trafik. Ældrerådet og Christianshavns Torv.


Lokalrådsmøde januar 2005. Erhvervslivet i på Christianshavn

Først påpegede Jane Lytthans, at forvaltningens indstilling til BTUs møde d. 12. januar om trafik og miljø på Torvet var i overensstemmelse med lokalrådets ønsker, og at der derfor ikke havde været nogen grund til at søge foretræde. Derpå orienterede Jane om Torvegade: Det er et faktum, at en del af butikkerne har dalende omsætning, og det kan ende med at blive til et stort problem ikke bare for butiksejerne, men for hele kvarteret, hvis Torvegade bare bliver en færdselsåre for gennemkørende trafik. Vi vil følge udviklingen af forretningslivet på siden Markedspladsen.

Lokalrådet indstiller at Dronningensgade fremover spærres for trafik. Lokalrådet skriver:

"Vi er nu enige om at arbejde for at lukke Dronningensgade helt, så vi kan undgå de farlige situationer der opstår når biler kører over Torvet foran Grønthandleren".


Forslag om Letbaner i Torvegade

I 2010 ligger Torvet hen som en isoleret Ø ingen rigtig ved hvad man skal stille op med.

Arne Helth beklager beslutningen om at lukke for trafik fra Dronningensgade til politiet. Han argumenterer, at beslutningen vil medføre endnu mere kaos i sidegaderne, og vil gøre det endnu mere kompliceret at være erhvervsdrivende.


Det er på dette sted Dronningensgade skal spærres med borner foran Grønthandleren.

Dronningensgade spærret af. I 2011 kan det konstateres, at erhvervslivet stadig har det svært på Torvet, men det er nok ikke alene bornernes skyld. Der har siden 2000 været en stor udskiftning i butikslivet.

Imerco Bendtzen er i dag lukket. Facaden er blevet renoveret og Holm bageren er flyttet ind.

Dronningensgade er i princippet spærret for trafik, bortset fra arbejdskørsel.

Til toppen

Christianshavns torv har på få år udviklet sig til en miljøkatastrofe. Trafikken over Knippelsbro er faldet med 4%, men de færreste oplever det nok ikke som et fald, snarere tværtimod.

Christianshavns Torv er i 2011 med metro blevet et belastet trafikknudepunkt. Udvidelse af de smalle cykelstier, som huser alt fra ladcykler til knallerter, de mange reguleringer, indsnævring af kørebaner, ensretninger, og en uhensigtsmæssig placering midt på Torvet af den kollektive trafik har samtidig medført, at trafikken snegler sig afsted. Det flyder med cykler overalt, hvilket forstærker indtrykket af kaos og svineri. Metroens cykel p-kælder synes kun brugt i begrænset omfang.

Torvegade har undervejs i denne proces mistet sin lokale identitet, sin "appel" til en stor del af bydelens borgere, som holder sig væk, og flere butikker har mistet omsætning. Forretningslivet i og omkring Torvet står i stampe, og er af udviklingen blevet anonymt og klemt økonomisk.

Man kan i denne sammenhæng ikke undlade at blive en smule misundelig på Nansensgade, hvor det for beboerne i gaden på få år er lykkedes at skabe et attraktivt, inspirende og moderne lokalmiljø. Christianshavn burde have alle forudsætninger for at kunne gøre sig mindst lige så attraktiv for bydelens beboere og de mange besøgende.

Vej og Park gennemførte i foråret 2004 trafikforsøg på Torvet. Lokalrådet anbefalede den løsning som spærrer Dronningensgade for trafik, og som er omtalt ovenfor. Det som dengang hed Vej & Park fremsatte forslaget i januar 2005, og det blev vedtaget i BTU d. 12.01.05. Trafikken skal fremover ledes ud og ind langs med kanalen.

En løsning som formodentlig vil øge det allerede eksisterende kaos i sidegaderne, og samtidig vil flytte hele den tunge trafik ud langs med kanalen.

Pressemeddelse den 30. september 2005.

Borgerrepræsentationen vedtog - som det nok efterhånden er de fleste bekendt - den 3. marts 2005, at Christianshavns Torv skal lukkes for biltrafik. Samtidig med at torvet lukkes, dobbeltrettes Overgaden oven Vandet på strækningen mellem Sofiegade og Torvegade. Ligeledes dobbeltrettes Sofiegade mellem Dronningensgade og Overgade oven Vandet. Dette medfører at fem parkeringspladser på strækningen fjernes. ”For enden” af Dronningensgade - ud for nedgangen til den underjordiske cykelparkering - opsættes der nye pullerter, således at bilerne fra Dronningensgade ikke kan komme ind på Torvet. Der etableres samtidig en vendeplads her. Den vil imidlertid ikke komme til at opfylde Vejdirektoratets standardmål for vendepladser. Det er der ganske enkelt ikke plads til. Vending på stedet vil således kræve stor behændighed og tålmodighed. Og det vil forudsætte respekt for og hensyntagen til det parkeringsforbud, som naturligvis vil skulle etableres som konsekvens af etableringen af vendepladsen. Etablering af vendepladsen medfører nedlæggelse af to parkeringspladser. Endelig opsættes der - i et forsøg på at få lidt mere orden på cykelparkeringen – yderligere 85 cyklestativer på torvet. Og der etableres 40 km hastighedszone i hele det område af Christianshavn, som ligger syd for Torvegade, mellem Torvegade, Ovengaden oven Vandet og Christianshavns Voldgade. Anlægsarbejderne med lukning af torvet for biltrafik, opsætning af nye pullerter, skilte, cykelstativer osv. igangsættes i slutning af uge 41. Vej & Park forventer, at arbejdet er afsluttet senest primo november 2005. Henvendelse vedrørende anlægsarbejderne kan ske til Vej & Park. J.P. København skriver den 20. september, at Søren Pind og Ole Hentzen er parate til at ændre den trufne beslutning om at lukke for trafik ud af Dronningensgade.

Fotos :

Apoteket har overtaget Rosendahls elektronik butik, ved siden af Danske Bank, som har opslugt Bikuben.

Til toppen

Og Lagkagehuset har udvidet med café i Apotekets tidligere lokaler, og hvem husker Handelsbanken, som havde lokaler på hjørnet af Overgaden og Torvet, for ikke at tale om Aladdin Teatret, hvis lokaler i dag huser Super Brugsen.

Til toppen