I love it

Danmarks ny socialminister Mai Mercado

Mai Mercado er kristen og stod i 2015 bag en kronik i Berlingske med et budskab om, at kristendommen bør fylde mere i den offentlige debat. Det sørgede hun samtidig selv for, da hun i kronikken slog fast, at kristendommen er bedre end islam.

Men det var en kommentar af noget anden karakter, der for alvor fik sat sindene i kog og tilmed førte til flere trusler på livet for politikeren og hendes lille datter. Da politiet ryddede Christianias hashboder i juni 2016, skrev hun på sin Facebook-profil: “Findes der noget bedre end barsel med en nyfødt? Det skulle da lige være TV 2 NEWS kørende i baggrunden, hvor politiet gennemsmadrer hashboder på Christiania! I love it”.

Flere af truslerne mod politikeren var så grove, at gerningspersonerne senere blev dømt for det. En 29-årig mand fik fem måneders ubetinget fængsel, mens en 18-årig kvinde fik 60 dages betinget fængsel. Ritzau

Lille Mølle til salg

Med omkring 1000 besøgende om året er Lille Mølle på Christianshavns Vold en klods om benet på Nationalmuseets vedligeholdelseskonto.

Møllen har en begrænset historisk værdi, og skal renoveres for millioner. Derfor findes Møllen nu på Frejas salgsliste.

  • Lille Mølle er opført som hollandsk mølle i 1783 og fungerede som mølle frem til 1909. Møllen er den sidste af de gamle voldmøller. Bygningen er fredet.
  • Ejnar Flach-Bundegaard (1887 – 1949) købte møllen i 1916 og indrettede Lille Mølle som bolig for sig selv og sin hustru Johanne Flach Bundegaard (1890 – 1974).
  • I 1973 modtog Nationalmuseet Lille Mølle som gave med det formål, at ejendommen skulle danne ramme om forskellige kulturelle aktiviteter i tilknytning til et interiørmuseum, i det omfang det var økonomisk muligt og hensigtsmæssigt for Nationalmuseet samt tjene som gæstebolig for udenlandske museumsfolk og forskere, som besøgte Nationalmuseet
  • I 1996 blev Lille Mølle åbnet for offentligheden i form af særlige omvisninger. Det årlige besøgstal i Lille Mølle har ligget på godt 1000 gæster. Kilde: Nationalmuseet
Indgangen til Christianshavn
Indgangen til Christianshavn

Amagerports Ravelin: Ravelin, som ses fra Bastionen med Lille Mølle, blev anlagt foran Amagerport – indgangen til Christianshavn – i 1645. Den var således nyanlagt under Københavns Belejring i 1659, men i 1723 blev den forstærket, og i 1728 opførtes Ravelinvagten, som er det vi i dag kender som “Ravelinen”. Restaurantens udendørs serveringsområde er i 00’erne blevet overdækket.

Efter nedbrydning af Amagerport i 1857 blev vejen tværs over ravelinen udvidet, og broerne blev erstattet af dæmninger. Dæmningen mellem Ravelinen og Amagerbro blev dog først anlagt i 1872. Vejforløbet er senere blevet udvidet flere gange, senest 1918-19, hvorved den vestlige del af ravelinen blev sløjfet. Den østlige del er derimod intakt.

Lille Mølle er i 2019 ikke længere til salg men skal renoveres.

Bastionen & Løven genopstår.

Nationalmuseet fik i  1973 overdraget Lille Mølle af Johanne og Ejnar Flach-Bundegaards Fond, som iflg. Min By nu har købt den tilbage.

Nationalmuseet har siden 1973 været ejer, men bygningerne var for dyre i drift og vedligeholdelse. Siden 1996 har der også været omvisninger i den del, som i 1916 blev indrettet af Ejnar og Johanne Flach-Bundegaard til en særpræget og meget spændende bolig for de to. Bygningerne, som er fredet, skal istandsættes indvendigt og udvendigt hvorefter offentligheden igen får adgang til denne lille Perle på Løvens Bastion.