Christianshavnernet på banen siden 2004

Velkommen til Christianshavnernet

Først Christianshavnernet.dk 2004. Dernæst denne side ChrHavn.dk, og i 2022 rasmuss.dk.

Kanalen den 2. marts 2018

I forbindelse med vor udbyder to gange i november og december 2017, som følge af virus på serveren lukkede Christianshavnernet ned, overvejede vi at lukke og slukke.

Aladdin set fra Vor Frelser Kirke i 1976. Pakhuset på Refshalevej er i dag nedbrændt, og der er bygget en Børneby. Klik på billedet og se det i stor størrelse.

Vi besluttede at bygge om i 2018, men stoppede nyhedsopdateringerne, som i dag er genoptaget på rasmuss.dk

Hvorfor? Fordi Forsiden, den daglige nyhedsside, omtaler de nyheder, som andre medier bringer i reklame finansierede portaler, så vi fandt det ikke længere gav mening. Havnen og det centrale København var blevet populært stof, og vi  så ikke grund til at gentage. Den 27. marts 2018 blev Forsiden omdøbt. En Opslagstavle skulle supplere de stofområder vi har skrevet om siden vi startede i 2004.

Stofområderne ChrHavn.dk er arkiveret i kategorier (kategorien ses øverst på et indlæg), hvor søgekriteriet på den historiske udgave er sider eller emner. Om opdateringer.

I 2018 er der også rokeret rundt på indholdet. De permanente sider blev opdateret, nogle sider fik et nyt navn, og et par stykker kom til. Korrektur og opdateringer af de permanente sider er imidlertid med stop for udgivelsen sat i bero

Krøyers Plads med Gammel Dok pakhuset i baggrunden. DAC flyttede til BLOX i marts 2018.

Et brokvarter under afvikling.

Den aktuelle udvikling på Christianshavn, hvor Ørkenfortet, det oprindelige B&W hovedsæde på Christiansbro, skal give plads til et femstjernet Hilton hotel, vil betyde en yderligere amerikanisering af byrummet. Et byrum, som i dag stort set er overtaget af en Burger- og Pizza kultur, og andre former for Take Away, som henvender sig til folk på gennemrejse. En afvikling af det lokale handelsliv og miljø er en naturlig konsekvens.

Hotel Mariott m.fl. domiciler på Kalvebod Brygge, ikke langt fra Ørkenfortet, toner i forvejen frem på nethinden som en tom og uvedkommende skal, og den øgede turisme er med udbygningen af flere hoteller i Københavns City løbet løbsk.

Miljøministeriet i Strandgade 29 er flyttet til Odense, og lokalerne står i 2018 tomme. På Christianshavn skal også Søkvæsthuset i Ovengaden, og Kuglegården på Arsenaløen, den tidligere Forsvarskommando, snarest istandsættes til eksklusive hoteller, som vil få en yderligere forringelse af et lokalt christianshavnermiljø som konsekvens.

Er forældrekøb i E/F Aladdin, med 2000 boliger, på vej til at blive afløst af et AirBnb hotel.

Det sker samtidig med, at mange af de 2 vær. boliger på mellem 42 og 55 m2 udlejes som uforglemmelige rejsetilbud gennem AirBnb. Udlejning på dags-, uge- eller weekendbasis til priser fra 100 € i døgnet spreder sig som en steppebrand. De mange forældrekøb i hotel Aladdin, gennem årtier beboet af studerende på kortvarig gennemrejse, er i dag på vej til at blive fortrængt, så ejerne i stedet kan tjene nogle hurtige penge.

Dette ny turistmekka får Christiania og en badeanstalt som nabo, hvor en moderne udgave af Sofies Bad skal placeres på Papirøen. Øen er bedre kendt som Havnens Perle og er oprindelig døbt Christiansholm. Badet skal vistnok indrettes med “billige” almene +boliger på toppen.

Turismen og de mange events året rundt i byens smalle gader og stræder sætter samtidig dagsordenen for fremkommeligheden, og det har nok en gang den konsekvens, at de lokale miljøer i de centrale bydele sander til i isolation, ikke mindst på Christianshavn, som ikke længere udvikler sig, men stille og roligt udraderes som kvarter.

Selv på Christiania har den yngre generation fået nok af de mange turister, hvis adgang til Staden christianitterne ønsker begrænset.

For at vende tilbage til udgangspunktet, så giver det ikke mening at skrive om en bydel på skrump, et kriminelt Christiania, eller de historiske fakta om bydelen, som udførligt kan læses på andre sider, som fx på Wikipedia.

Fyrskibets endeligt

Den lokale debat er flyttet fra forsamlingshuset til grupper på Face Book, hvis en lokal debat ellers eksisterer, for en Christianshavn debat har aldrig for alvor slået an i bydelen. Vi antager det skyldes de meget forskellige miljøer i de 4 kvadranter, som indbyrdes ikke har meget til fælles.

Kanalen med fiskekuttere, husbåde, motorbåde, joller og sejlskibe lever sit eget liv og betragtes som en af bydelens attraktioner.

Lokaludvalget (et kommunalt drevet forum forbeholdt bydelens foreninger), med hovedsæde i Beboerhuset og et sekretariat på Rådhuset, har valgt at benytte Christianshavns Kvarter, med udstyr betalt af lokaludvalgets kasse, som bydelens officielle talerør. Siden omtaler så vidt vides fortsat det lokale stof, som ikke kan udgives i kommunalt regi.

Da de amerikanske pengemaskiner som TripAdvisor, Trivago og andre af samme type også har kastet sig over Christianshavn med udførlige guider til seværdigheder, hoteller og restaurationer, så er vor oprindelig gode placeringer på den amerikanske søgemaskine Google enten fjernet eller flyttet ned på side 30. Synligheden er i 2018 betragtelig reduceret.

Gå til sideoversigten på Christianshavnernet 2004 udgaven

I den danske debat er “Ånden” genopstået fra graven som en uundværlig værdi, og religion har i mange kredse taget magten fra Fornuften. Uden Ånden som ledetråd for vor eksistens er vi fortabte sjæle, mener bl.a. Kulturministeren. Da den kristne religion i dens forskellige forklædninger undertrykker den individuelle frihed, så må Ånden og dens konforme livsopfattelse opfattes som et sjældent paradoks i en liberal sjæl.

Men paradokser er ikke forbeholdt kristne sjæle, for også de lokale Metro-Donalder ansat i byens forvaltning er heller ikke nemme at tumle. Grådigheden på Rådhuset har erstattet Fornuften, som har konsekvens for byplanlægningen, og i denne abstrakte virkelighed har vi kastet håndklædet i ringen, og indstiller vore skriv. Ud fra en nostalgisk betragtning vil vi stadig lægge nogle dagsaktuelle fotos fra Christianshavn op som et særtillæg.

Christianshavns Torv. Klik dig videre til flere fotos.

Kort om historien.

Gå til ejeren Københavns Kommune.

Christianshavnernet.dk blev søsat tilbage i 2004 som hjemmeside, med sloganet: “Christianshavn en bydel i forandring”.

Et af bydelens gamle mødesteder i Prinsessegade

Under overskrifterne Fotos, Information, Debat og Kommentarer, og med et Adobe program var det hensigten, som et upolitisk lokalt medie, at følge og kommentere på de hastige forandringer, at åbne for debat og få kommentarer, hvorfor der til Christianshavnernet altid har været tilknyttet et debatforum.

Den lokale bydelsavis, Christianshavneren, var dengang ikke interesseret i internettet, så vi gik solo. Internettet var i 2004 stadig i sin vorden, på et tidspunkt hvor Christiania skulle normaliseres og Christiansbro var under forandring. Metroen på Christianshavns Torv blev også en realitet i 2004.

Teknologien i 2018 er en anden end i 2004, og de digitale fotos er forbedret. Vi gik i 2014 derfor i gang med at forbedre kvaliteten. Vi blev undervejs imidlertid tvunget til at udskifte vort Adobe program med WP, da programmet havde en udløbsdato.

Bydelen er præget af rigtig mange institutioner, hvor ikke mindst skolen i Prinsessegade gennem mere end 40 år har skabt megen debat

Udgangspunktet var lokalt.

Fokusområder var i den spæde begyndelse bydelen, den ny metro og Ørestad. I 2005 blev Cityringen vedtaget, og det var naturligt at gøre udviklingen af Københavns Havn til et nyt tema. Havnefronten har siden fået følgeskab af enkelte forandringer i den Indre by og de centrale bydele.

View ned gennem Strandgade til Christians Kirken

Den sammenhængende by

Søkvæsthuset skal indrettes som hotel.

Udviklingen i havnen har ført til en debat om den sammenhængende by. De mange visioner, lokalplaner, og ikke mindst de stigende boligpriser på Havnefronten, har som en konsekvens derfor fået en fremtrædende plads på Christianshavnernet.

I 2018 er skævvridningen af byens boligpolitik synlig for enhver, og KP 2019 synes at lægge op til flere ændringer. Byplanlægningen styret af metro må betragtes som usammenhængende og kikset, da den halter slemt bagefter byens reelle behov.

Knippels Bro med Ørkenfortet skal renoveres og rumme et femstjernet Hilton hotel. I baggrunden anes det ny Christiansbro, en eksklusiv bydel på Christianshavn

Lokalt

Christianshavns lokale miljø har gennem 42 år, den tid Uglen har haft fast domicil i bydelen, på den ene side været præget af de gamle christianshavnere, hvor arbejderkulturen har domineret med politiske rødder i socialdemokratiet, og på den anden side, de unge, de mange studerende som var mere til de venstreorienterede ideologier.

I 2018 kæmpes der stadig en brav kamp for at få indført fri hash, men er tiden ved at rinde ud?

I 1970’erne var det DKP, KAP og VS m.fl. fraktioner, som Boykot EF, som var dominerede, men de gik over en bred kam på barrikaderne for et beboerhus i Kofoeds Skole.

Det var i musikeren Kim Larsens unge dage, dengang, hvor Gasolin var bosiddende i Dronningensgade. Dengang faste gæster på Fingerbøllet, og en fast støtte i beboerhuskampen. En støtte som er fastholdt lige siden.

Den politiske dagsorden var blevet hverdag på Christianshavn, først med saneringerne og CB, efterfulgt af kampen om Beboerhuset, og med det politiske liv på nært hold, får man indblik i, hvordan at de politiske aktører handler ud fra en bestemt ideologi, og mindre ud fra samfundsinteresser.

De ideologiske modsætninger var konstant til diskussion mellem de forskellige aktører, som på trods af forskelle ofte fandt sammen i nærkamp med systemet

Beboerhuset deler gård med Sofies Bad i Sofiegade, og et Børnehus i Prinsessegade, som i 1970’erne blev renoveret og omdannet til eksklusive boliger.

Men tiderne skifter, og fra bydelens anonyme tilværelse i 1970’erne, hvor københavnere på den anden side af Knippels Bro ikke kendte til området, så er Christianshavn i dag blevet et af byens mest eftertragtede steder.

Konsensusdemokratiet er heller ikke nemt.

Mange af de unge fra den tid har sat sig på magtfulde poster på Rådhuset, og deres tankegang har på godt og mindre godt, op gennem 1980’erne og 1990’erne sat deres præg på udviklingen af byen.

Lokalt vil en fornyelse af de politiske aktører, med ofte fastlåste holdninger, kun kunne realiseres, hvis der skete en udskiftning af boligmassen. Det sker nok ikke, så Christianshavn kan groft deles op i tre typer miljøer.

Appleby Plads hører til blandt bydelens nyere kvarterer.

De mange studerende, som for det meste er på gennemrejse, og de blander sig ikke. Beboerne i byhusene langs kanalen, og de mere eksklusive boliger – mange uden bopælspligt – på Christiansbro, i købmandsgårdene i Strandgade, gør heller ikke, eller kun sjældent.

Fra de gode gamle dage, som christianitterne ønsker sig tilbage

Der er der i mod stadig liv i de forskellige boligforeninger, ofte af ældre dato, som rekrutterer flest aktive medlemmer.

De gamle christianshavnere, som de blev betegnet i halvfjerdserne, er sammen med de ny gamle christianshavnere, og deres efterkommere, de aktive i nutiden. En sammenspist klike, som sidder solidt på pladserne i det lokale foreningsliv.

Ejendommen tv. navngivet Hesteskoen i Christianshavns Voldgade med kig fra Volden ned gennem Prinsessegade

Nogle boliger går i arv, og på samme måde som boliger går i arv, så går den politiske gerning ofte også i arv. De fleste aktive aktører er i 2018 arvesølvet fra tresserne, men blandt de unge i dag er den kollektive levestil afløst af den individuelle, og hippie livet er ikke længere på mode.

Debatkultur

Det har i alle årene, som allerede omtalt, været nærmest umuligt at skabe et mere nuanceret debatklima i bydelen.

Derfor, vil man fremføre synspunkter lokalt, så er det stadig bedst at abonnere på det aktive lokalmiljøs politiske synspunkter, for hvis ikke, så bliver man næppe hørt. Førhen var lokalråd det foretrukne debatfora, i dag er det lokaludvalget, som dog har en større politisk spredning.

Eksempler på en svær debat i nutiden er cykelruten gennem Christiania, den trafikale udvikling i og omkring Christiania, og nu er også biblioteket blevet til en sag, som med en placering på torvet ligger centralt for alle, og betjener et stort opland.

I denne sag har lokaludvalget nærmest tromlet beboernes synspunkter ned på “Catalansk manér” og kræver det placeres fjernt fra alle på Christiansholm. En placering langt fra offentlig transport og dermed svært tilgængelig. Kun et fåtal har udtrykt ønske om denne flytning.

På det seneste er der også opstået ballade i Dronningensgade, hvor beboerinteresser støder sammen med skole og kirke.

Ovengaden Oven Vande

Til orientering er Rendez Vous med bydelens Bistroer, Brasserier og lokale henvisninger opdateret primo 2018.

http://chrhavn.dk er en forkortelse, som kan anvendes i stedet for Christianshavnernet.dk

Apropos den sammenhængende by kan man i dag, fredag den 10. august 2018, læse på DAC:

Drømmer du om at bo sammen med andre? Om at finde lykken i fællesskabet på tværs af generationer eller med andre ligesindede? Her går vi helt tæt på dine boligdrømme, når vi sammen med bl.a. skuespiller Peter Mygind fantaserer om at flytte i bofællesskab.

Christianshavnernet har i sin levetid været upolitisk og uafhængig, og vi siger pænt tak for den opmærksomhed vi er blevet tildelt af vore læsere.

Skriv et svar

Christianshavn en bydel i forandring